Katalog

Naziv:

Operater/operaterka multimedijskih naprav

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

23.3.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka multimedijskih naprav (2130.008.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Operater/operaterka multimedijskih naprav  2130.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Strokovna znanja na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja elektronike ali elektrotehnike ali telekomunikacij ali računalništva
 • Eno leto delovnih izkušenj izvajanja multimedijskih storitev v poklicu operaterja multimedijskih naprav

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Operater/operaterka multimedijskih naprav  2130.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Strokovna znanja na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja elektronike ali elektrotehnike ali telekomunikacij ali računalništva
 • Eno leto delovnih izkušenj izvajanja multimedijskih storitev v poklicu operaterja multimedijskih naprav

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z ustrezno predpisano dokumentacijo z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov - tehnoloških pravil za posamezno multimedijsko napravo

Izločilna Merila

 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba60
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • multimedijska oprema (avdio – video naprave za multimedijsko reprodukcijo, svetlobne naprave)
 • delovno mesto, podprto z računalniško strojno in programsko opremo
 • priročniki-navodila

9.2. Kadrovski pogoji

 • visokošolska ali višješolska znanja s področja multimedije ali informatike ali telekomunikacije ali elektrotehnike ali elektronike in 3 leta delovnih izkušenj s področja upravljanja multimedijskih naprav
 • srednja strokovna znanja s področja multimedije ali informatike, telekomunikacije, elektrotehnike, elektronike in 3 let delovnih izkušenj s področja upravljanja multimedijskih naprav ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Operater multimedijskih naprav 2130.008.5.1


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja, upravlja in kontrolira multimedijske naprave (AV naprave, interaktivne naprave, inteligentne nadzorno krmilne naprave)
 • snema, oblikuje in reproducira sliko ali/in zvok
 • oblikuje svetlobo v prostoru – v manjšem obsegu
 • pripravlja, upravlja in kontrolira multimedijske naprave
 • organizira potek operativnih del za nemoten proces izvedbe multimedijskih dogodkov
 • razvija spretnosti za praktično delo z multimedijsko opremo
 • pozna materiale in delovna sredstva za multimedijsko reprodukcijo
 • obvlada integracijo posameznih vhodnih materialov v multimediji
 • pozna načine delovanja različnih multimedijskih naprav
 • pozna sodobno tehnologijo, orodja in standarde za upravljanje multimedijskih naprav
 • pozna načine delovanja posameznih sistemov in orodij za podpiranje in izvajanje multimedijskih opravil
 • pozna osnovne gradnike računalniške obdelave multimedijev
 • Snema oblikuje ali/in reproducira sliko (statično, gibljivo)
  • izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • snema, oblikuje ali/in reproducira sliko
  • nadzoruje tehnični proces snemanja, oblikovanja ali/in reprodukcije slike
  • zagotavlja optimalno delovanje naprav za izvedbo procesa snemanja, oblikovanja in/ali reprodukcije slike
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo procesa snemanja ali/in oblikovanja ali/in reprodukcije slike
  • vzdržuje naprave za snemanje, oblikovanje in reprodukcijo slike
 • Snema, oblikuje in/ali reproducira zvok
  • izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • snema, oblikuje ali/in reproducira zvok
  • nadzoruje tehnični proces snemanja, oblikovanja ali/in reprodukcije zvoka
  • zagotavlja optimalno delovanje naprav za izvedbo procesa snemanja, oblikovanja in/ali reprodukcije zvoka
  • komunicira z naročnikom,s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo procesa snemanja ali/in oblikovanja ali/in reprodukcije zvoka
  • vzdržuje naprave za snemanje, oblikovanje in reprodukcijo zvoka
 • Snema, oblikuje in/ali reproducira sliko in/ali zvok
  • izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • snema, oblikuje ali/in reproducira sliko in/ali zvok
  • nadzoruje tehnični proces snemanja, oblikovanja ali/in reprodukcije sliko ali/in zvoka
  • zagotavlja optimalno delovanje naprav za izvedbo procesa snemanja, oblikovanja in/ali reproduckcije slike ali/in zvoka
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo procesa snemanja ali/in oblikovanja ali/in reprodukcije slike in/ali zvoka
  • vzdržuje naprave za snemanje, oblikovanje in reprodukcijo slike ali/in zvoka
 • Oblikuje svetlobo v prostoru
  • izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • oblikuje luč v prostoru
  • nadzoruje tehnični proces oblikovanja luči v prostoru
  • zagotavlja optimalno delovanje naprav za oblikovanje luči v prostoru
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo procesa oblikovanja luči v prostoru
  • vzdržuje naprave za oblikovanje luči v prostoru
 • Upravlja inteligentne naprave (inteligentni ali nadzorni upravljalni sistemi)
  • izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • upravlja multimedijske naprave
  • nadzoruje tehnični proces upravljanja multimedijskih naprav
  • zagotavlja optimalno delovanje multimedijskih naprav
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo multimedijskih naprav
  • vzdržuje multimedijske naprave
izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo multimedijskega dogodka
 • izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo multimedijskih dogodkov (studijev, razmestitev kamer, luči, mikrofonov, zvočnikov, računalniške opreme, vzpostavitve telekomunikacijskih naprav …)
 • namešča programsko opremo
 • Izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo prireditev
  • izdela tehnični načrt za postavitev multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo prireditev
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo prireditev
  • preveri delovanje postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo prireditev
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo multimedijskih naprav
  • vzdržuje multimedijske naprave
 • Namešča programsko opremo in prilagaja vhodne podatke za izvedbo multimedijskih dogodkov
  • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno s tehničnimi navodili in z zahtevami prireditve
  • namesti programsko opremo za izvedbo prezentacij in prireditev
  • prilagaja vhodne podatke za izvedbo prezentacij in prireditev
  • preveri delovanje programske opreme in vhodnih podatkov
  • vodi predpisano tehnično dokumentacijo programske opreme
  • komunicira z naročnikom, s strankami in sodelavci

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Multimedia: Making It Work, Tay Vaughan, Paperbeck – 581 pages (July 1998), Osborne Publishing; ISBN: 0078825520
 • D. Slavec: Oblikovanje z računalnikom (Likovna teorija,Tipografsko oblikovanje, Kompozicija), Much.d.o.o., Ljubljana 1998
 • Director Manual, Macromedia.
 • Ljubomir Kostrevc: Računalništvo in informatika, Pasadena d.o.o. 1998
 • Tehnična dokumentacija in navodila za uporabo aparatov, naprav in programskih orodij
 • Adobe Photoshop - Učilnica v knjigi, Pasadena d.o.o.1998
 • Aleš Šuler: Adobe Photoshop, 1997
 • Strokovna literatura revije: Grafičar, Moj mikro, Monitor …
 • Marko Kumar: Tehnologija grafičnih procesov
 • Zbrano gradivo o fotografiji - Didakta, Radovljica 1994
 • Manual Speed Razor 4.7
 • In-Sync 1999
 • Video Pocket Guide, Fast Multimedia AG, 1999
 • Digital Video Magazine, Miller Freeman, Inc., letnika 1998 in 1999.
 • Videtecnica, Editori Associati, letnika 1998 in 1999
 • http://www.macromedia.com
 • http://www.javu.com
 • http://www.encoding.com
 • http://www.adobe.com
 • http://www.terran.com
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.fastmultimedia.com
 • http://www.dv.com
 • http://www.real.com
 • http://www.sonicfoundry.com
 • http://www.creative.com
 • http://www.apple.com
 • http://www.in-sync.com
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 56/99.
 • Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji, Ur. l. RS, št. 7/92
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ur. l. RS, št. 89/99.
 • Skupina avtorjev: Z varnim delom do uspešnosti, priročnik Inštitut Prevent 1996
 • Zakon o varstvu pred požari, GZS 1997
 • Alenka Oblak-Lukač: Nevarne snovi, samozaložba, Ljubljana 1995
 • Tehnična dokumentacija in navodila za uporabo aparatov, naprav in programskih orodij
 • Spremljanje novitet po medomrežju
 • Spremljanje predstavitvenih novitet na sejmih

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janez Žagar, Cankarjev dom kulturni in kongresni center
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Matej Strahovnik, ICES
 • Andreja Prošek, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.