Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka multimedijskih naprav

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

3.10.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka multimedijskih naprav (2130.008.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami, komunicira v enem tujem jeziku
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sodeluje v skupini
 7. pripravlja, upravlja in kontrolira multimedijske naprave
 8. izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo multimedijskega dogodka
 9. nadzoruje tehnični proces prezentacije in zagotavlja optimalno delovanje multimedijskih naprav
 10. uporablja računalnik, priročnike in predpisano tehnično dokumentacijo za upravljanje multimedijskih naprav

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izdela tehnični načrt multimedijskega dogodka (manjšega obsega)
 • načrtuje tehnično izvedbo del ter pripravo in uporabo multimedijskih naprav
 • sodeluje pri načrtovanju in svetovanju izbora in postavitve multimedijske tehnologije pri multimedijskem dogodku
 • izdela načrt tehnične prezentacije manjšega obsega
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno z zahtevami multimedijskega dogodka
 • pripravi potrebne naprave in pripomočke skladno z zahtevami multimedijskega dogodka
 • nastavi in kalibrira naprave ter pripravlja uporabo multimedijskih naprav
 • pregleduje in prilagaja vhodne podatke
 • usklajuje se z naročnikom in predstavi zmogljivosti delovanja tehnologije
Operativna dela pripravlja, upravlja in kontrolira multimedijske naprave (AV naprave, interaktivne naprave, inteligentne nadzorno krmilne naprave)
 • snema, oblikuje in reproducira sliko ali/in zvok
 • oblikuje svetlobo v prostoru – v manjšem obsegu
 • pripravlja, upravlja in kontrolira multimedijske naprave
 • organizira potek operativnih del za nemoten proces izvedbe multimedijskih dogodkov
 • razvija spretnosti za praktično delo z multimedijsko opremo
 • pozna materiale in delovna sredstva za multimedijsko reprodukcijo
 • obvlada integracijo posameznih vhodnih materialov v multimediji
 • pozna načine delovanja različnih multimedijskih naprav
 • pozna sodobno tehnologijo, orodja in standarde za upravljanje multimedijskih naprav
 • pozna načine delovanja posameznih sistemov in orodij za podpiranje in izvajanje multimedijskih opravil
 • pozna osnovne gradnike računalniške obdelave multimedijev
izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo multimedijskega dogodka
 • izvaja postavitve multimedijske opreme in pripomočkov za izvedbo multimedijskih dogodkov (studijev, razmestitev kamer, luči, mikrofonov, zvočnikov, računalniške opreme, vzpostavitve telekomunikacijskih naprav …)
 • namešča programsko opremo
Administrativna dela vodi predpisano tehnično dokumentacijo
 • sprejema in pregleduje tehnološko dokumentacijo
 • pripravi datoteke za zapis na podatkovni medij in arhivira podatke
 • vodi dokumentacijo multimedijske opreme
 • spremlja strokovno literaturo o trendih, spoznanjih in inovacijah na področju multimedijske reprodukcije in komunikacije
Komercialna dela racionalno rabi energijo, material in čas
 • kontrolira porabo multimedijskih naprav in materiala
 • izdela enostaven poslovni načrt in/ali ponudbo za tehnični del izvedbe multimedijskih dogodkov in jih predstavi naročniku
Nadzor dela nadzoruje tehnični proces prezentacije
 • nadzira tehnični del poteka izvedbe multimedijskega dogodka
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja optimalno delovanje multimedijski naprav v procesu prezentacije
 • zagotavlja nemoten potek tehničnega dela izvedbe multimedijskega dogodka
 • zagotavlja pravilno priključitev naprav na električno omrežje
 • kontrolira in po potrebi prilagaja kvaliteto vhodnih materialov
 • upošteva in izvaja zakonske predpise o multimedijskih in licenčnih programih
 • zaveda se pomena vrednot, kot so natančnost, občutek za varčnost in osebno odgovornost, razvija samozavest, pogajalske sposobnosti, razvija delovno in osebno odgovornost
 • pozna standarde kakovosti multimedijskih naprav
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje multimedijskih naprav
 • analizira stanje in uporabnost naprav ter testira naprave
 • izvaja osnovno vzdrževanje multimedijskih naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami, komunicira v enem tujem jeziku
 • sodeluje in komunicira z uporabnikom oz. naročnikom ter mu svetuje pri izbiri, uporabi, nabavi multimedijskih naprav ter izvajanju multimedijskih storitev
 • sodeluje pri izvajanju dela z drugim strokovnjaki
 • razvija sposobnosti za skupinsko in projektno delo
 • komunicira s sodelavci
 • obvlada strokovno terminologijo v angleškem jeziku
 • komunicira v tujem jeziku
 • pozna terminologijo, ki se uporablja pri reprodukciji zvoka in slike
 • upošteva zakonodajo o avtorskih pravicah
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • pri delu varuje svoje zdravje in zdravje drugih
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu ter ekološke predpise
 • pozna pravne temelje varstva pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Matija Kariž, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacijo
 • Janez Žagar, Cankarjev dom kulturni in kongresni center
 • Sašo Kranjc, Cankarjev dom kulturni in kongresni center
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Andreja Prošek, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Robi Okorn, ICES
 • Matej Strahovnik, Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.