Poklicni standard

Naziv:

Pomožni administrator/ pomožna administratorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Tajniško in administrativno delo (0415)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomožni administrator/ pomožna administratorka (04113660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo.
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas.
 3. varuje zdravje in okolje.
 4. komunicira s sodelavci in strankami.
 5. oblikuje besedila, preglednice, predstavitve in enostavne grafične oblike, jih tehnično pripravi ter ureja dokumentacijo.
 6. sprejema in odpravlja sporočila.
 7. opravlja kurirska dela.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in sredstva za delo
 • pripravi delovno mesto
 • prevzame delovne naloge
 • razume delovne naloge
 • pripravi pisarniški material
 • pripravi tehnične pripomočke (računalnik, telefon, optični čitalnik, fotokopirni stroj itd.)
 • pozna temeljne principe delovanja naprav, s katerimi dela
Operativna dela oblikuje besedila, preglednice, predstavitve, enostavne grafične oblike
 • vnaša podatke v računalnik in oblikuje enostavne tabele
 • piše po nareku in prepisuje besedila
 • slepo tipka (skladno z dijakovimi zmožnostmi)
 • oblikuje besedila oz. poslovne obrazce
 • izpisuje besedila oz. poslovne obrazce
 • pozna in uporablja programe za urejanje besedil, preglednic, predstavitev in programe za grafično oblikovanje
 • razume besedila oz. obrazce in njihov namen
ureja dokumentacijo
 • vodi podatke in evidence
 • vodi tekoče zbirke dokumentarnega gradiva
 • pozna osnovna pravila, ki veljajo pri urejanju dokumentacije
 • pozna in razume smisel dokumentiranja
tehnično pripravi besedilna gradiva
 • fotokopira, plastificira, uničuje dokumente in opravlja druga enostavna pisarniška dela
 • zlaga in veže gradiva
 • pozna osnovna načela tehničnega pripravljanja gradiv

sprejema in odpravlja sporočila
 • pošilja in sprejema elektronska sporočila
 • sprejema in oddaja pošto
 • sprejema klice
 • preusmerja klice
 • sprejema in odpošilja faksna sporočila
 • pozna principe delovanja elektronskih naprav za pošiljanje in sprejemanje sporočil
opravlja kurirska dela
 • sprejema in oddaja gradiva in materiale znotraj in zunaj organizacije: banka, pošta, občina, zavarovalnica itd.
Zagotavljanje kakovosti nadzoruje kvaliteto lastnega dela skladno s predpisanimi standardi
 • nadzoruje kvaliteto lastnega dela
 • ekonomično uporablja materiale, čas in energijo
 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
Komunikacija sporazumevanje s sodelavci
 • sprejema in razume navodila o poteku dela
 • sprejema in razume navodila o varnem delu
 • izvaja navodila o varnem delu
 • zna uspešno komunicirati s sodelavci
 • pozna in razume osnovna načela uspešnega komuniciranja
sporazumevanje s strankami
 • strankam in naročnikom posreduje želene informacije
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna in razume pravila korektnega dela s strankami
 • zna poiskati ustrezne informacije
 • pozna in varno uporablja spletna socialna omrežja
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna in razume načela zdravega življenja
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev in naprav

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alena Kocbek, CIRIUS Kamnik
 • Rok Kralj, CIRIUS Kamnik
 • Saša Markovič, CIRIUS Kamnik
 • Irena Praznik, CIRIUS Kamnik
 • dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik
 • Marjan Klemenčič, SKIPPER, d. o. o
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Rok Kralj, CIRIUS Kamnik
 • Saša Markovič, CIRIUS Kamnik
 • dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik
 • Greta Novak, CIRIUS Kamnik
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.