SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakt:
Tanja Logar
tel.: 01/586 42 68
fax.: 01/542 20 45
e-pošta:
Kažipot: NRP Domov Pomoč Gradivo za medije Natisni

Gradivo za medije

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije – Slovenija (NRP SLO)

Ena izmed največjih ovir za ljudi, ki želijo delati ali se izobraževati v drugi evropski državi, je možnost, da njihove kvalifikacije in kompetence ne bodo priznane. To poslabšuje tudi dejstvo, da se kvalifikacije močno širijo, da obstajajo različni nacionalni sistemi izobraževanja in usposabljanja in dejstvo, da se ti sistemi konstantno spreminjajo.

Nacionalno informacijsko središče v članicah Evropske unije omogoča dostop do informacij o sistemu poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Evropska Nacionalna informacijska središča so povezana v mrežo.

Nacionalno informacijsko središče predstavlja prvi kontakt za vsa vprašanja, ki se nanašajo na kvalifikacije, certifikate in na priloge k spričevalu. Omogoča dostop do pomembnih informacij ali kontakt z nacionalnimi institucijami, ki posedujejo pomembne informacije. Nacionalno informacijsko središče Slovenije je tudi partner v Evropski mreži nacionalnih informacijskih središč s podobnimi odgovornostmi.

Na spletnih straneh NRP SLO so na voljo informacije o poklicnih kvalifikacijah v Sloveniji.

To so informacije o:

  • poklicnem in strokovnem izobraževanju ter sistemu certificiranja neformalno pridobljenih kompetenc (zakonske podlage, ključne institucije v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter njihovem sistemu certificirnja in njihovih pristojnosti);
  • nomenklaturi in nacionalnih poklicnih standardih, ki so podlaga za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij tako v formalnem sitemu izobraževanju kakor tudi v procesu certificirnja;
  • izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja z vsemi ključnimi elementi;
  • katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki so osnova za certificiranje in mestih pridobivanja poklicnih kvalifikacij (izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v sistemu certificiranja in izvajalci javnoveljavnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja);
  • postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Pregledno strukturiran sistem vseh pomembnih informacij o poklicnem in strokovnem izobraževanju bo prispeval k večji preglednosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na nacionalni ravni, hkrati pa bo omogočal mednarodne primerjave poklicnih kvalifikacij in s tem prispeval k mobilnosti delovne sile ter lažjemu vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, zato se je Nacionalno informacijsko središče vključeno v evropsko mrežo nacionalni središč v drugih državah Evropske unije.

Poslanstvo Nacionalnega informacijskega središča je zagotavljati informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah različnim ciljnim skupinam v Sloveniji in tujini.

O projektu

Cilj projekta je zasnovati tehnični in organizacijski koncept registracijsko informacijskega sistema, ki bo povezan s formalnim sistemom izobraževanja in bo zagotavljal transparentnost poklicnih kvalifikacij ter varoval zasebnost posameznikov. Projekt bo povezoval že obstoječe informacijske in registracijske sisteme in novo nastajajoče sisteme v različnih institucijah v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Nacionalno informacijsko središče Slovenije je že vpet v evropsko mrežo nacionalnih informacijskih središč. Na tak način je omogočen pretok informacij med slovenijo in tujino ter obratno.

 

Press Kit v dokumentih:

 

©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: