SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakt:
Barbara Kunčič
tel.: 01/586 42 53
fax.: 01/542 20 45
e-pošta:
Kažipot: NRP Domov Za svetovalce Natisni

Za svetovalce

Sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje. Svetovalec pomaga kandidatu pri pripravi portfolija kandidata

Aktualno


Obvestilo o zagovoru zbirne mape

Skupina, ki se je udeležila usposabljanja za Svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v novembrskem roku in vsi tisti, ki še niso pripravili zaključne naloge morajo za uspešen zaključek usposabljanja pripraviti zaključno nalogo in se udeležiti razgovora ob izdelku.

Roki, na katere se lahko prijavijo so:
 • 29. novembral 2017
 • 8. decembra 2017 in
 • 12. decembra 2017.
Zaključno nalogo je potrebno oddati teden pred razpisanim rokom zagovora po pošti na naslov ( na tem naslovu se izvajajo tudi zagovori):

Center RS za poklicno izobraževanje
Barbara Kunčič Krapež
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
Prosimo, da prijavo na izbrani rok potrdite še po elektronski pošti na naslov suzana.kuraja@cpi.si. Če želite, da je razgovor ob določeni uri, prosimo to navedite v elektronski pošti.


Sestava zaključne naloge

 1. Informacija o NPK za kandidate, za katero bodo svetovali (kaj je NPK, kaj omogoča kandidatu, kako je mogoče pridobiti).
 2. Opis uporabe ene etične smernice za svetovalca pri svojem delu.
 3. Iz NRP poiskati poklicni standard in katalog ter ju priložiti k zaključni nalogi.
 4. Izdelati zbirno mapo kandidata, ki mora vsebovati obvezne dokumente, kot to določa Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja NPK (Url. Št. 37/2010).
  Pri tem ne pozabite:
  • Izdelati zapisnik o svetovanju
  • pripraviti ostale zapisnike za delo komisije

Centralno vlogo v procesu svetovanja ima kandidat, ki želi ovrednotiti svoje učenje in je zato pripravljen deliti in predstaviti zgodovino svojega življenja. V ta namen je potrebno zagotoviti kandidatom individualno svetovanje, vodenje ter mentorstvo.

Kdo so svetovalci?

V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni profilov, kot so šolski svetovalni delavci, organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji različni predmetov ter še mnogi drugi, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja odraslim in so se za to delo usposobili bodisi na Centru RS za poklicno izobraževanje bodisi na Andragoškem centru Slovenije.

Na tej točki je pomembno poudariti, da ne gre za nudenje pomoči kandidatu, ampak za ustvarjanje okolja, v katerem je kandidat ključni akter v novi situaciji torej v procesu preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije.

Navadno so zaposleni pri organizacijah, ki preverjajo posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Do sredine leta 2007 sta bila usposobljena 302 svetovalca za nacionalne poklicne kvalifikacije.


 

SaveSave
©2011-2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | Pravno obvestilo | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: