SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakt:
Tanja Logar
tel.: 01/586 42 68
fax.: 01/542 20 45
e-pošta:
Kažipot: NRP Domov Baze podatkov Regulirani poklici Natisni

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti znotraj EU, določen že v ustanovitvenih pogodbah Evropske skupnosti, vključuje poleg prostega gibanja delavcev, koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic tudi vzajemno priznavanje kvalifikacij.

V ta namen je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki ureja sistem priznavanja kvalifikacij in omogoča državljanom držav članic EU dostop ter opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v drugih državah članicah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države članice gostiteljice.

Direktiva 2005/36/ES, ki je začela veljati 20. oktobra 2007, združuje in posodablja 15 obstoječih direktiv, ki zajemajo vsa pravila priznanja, razen za nekatere poklice, ki jih obravnavajo posebne področne direktive (odvetniki, dejavnosti na področju strupenih snovi, zavarovalni posredniki, prometni sektor).

V primeru težav uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz evropske direktive, se lahko za pomoč obrnete neposredno na slovenski Center SOLVIT, ki deluje na Ministrstvu za gospodarstvo. SOLVIT je sistem neformalnega reševanja problemov, preko katerega države članice s skupnimi močmi rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga.

Več informacij oziroma vse, kar vas zanima o priznavanju poklicih kvalifikacij, najdete v dokumentu, ki ga je za informativne namene pripravila Evropska komisija - navodila za uporabnike "66 VPRAŠANJ, 66 ODGOVOROV".

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo v Republiki Sloveniji, naslednji pravni akti, s katerimi je prenesena Direktiva 2005/36/ES v slovenski pravni red (poleg ostalih področnih predpisov):

  • Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/2002, 92/2007, 85/2009);
  • Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/2008);
  • Evidenca reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.
©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: