tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice 8140.006.3.0

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. organizira lastno delo in zagotavlja kakovost lastnega dela
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. komunicira s sodelavci in z gosti
 6. čisti in vzdržuje prostore objekta in okolico
 7. sodeluje pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov
 8. sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače gostom
 9. vzdržuje tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke in materiale za delo
 • pripravi naprave, orodja in materiale glede na vrsto del
 • pozna delovanje, in vzdrževanje naprav, orodij in materialov, ki jih uporablja , ter rokavanje z njimi
Operativna dela čisti in vzdržuje prostore objekta in okolico
 • čisti in pospravlja sobe in druge prostore za goste
 • čisti in pospravlja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti in pospravlja skladiščne prostore
 • pripravi družabne prostore za različne priložnosti po navodilu oskrbnika
 • izdela preproste dekorativne izdelke in dekoracije
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in dodatno opremo v objektu in okolici po navodilu oskrbnika
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev
 • pozna osnovne postopke oskrbe rastlin
sodeluje pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov
 • pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov
 • posreduje gostom propagandni material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • pripravi bivalne prostore in okolico v skladu s kulturno dediščino ter po navodilih oskrbnika
 • sodeluje pri ohranjanju tradicionalnih domačih praznikov in običajev regije
 • pozna načine motivacije različnih ciljnih skupin gostov za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • pozna načine posredovanja informacij gostom o dogajanju na turistični kmetiji oziroma v penzionu in okolici
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna slovenske narodne jedi svoje regije
sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače gostom
 • sodeluje pri pripravi jedi po navodilih
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti po navodilih
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna osnovna načela zdrave prehrane
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
vzdržuje tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke za dom
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
 • zna zašiti in zarobiti enostavne tekstilne izdelke
Administrativna dela sodeluje pri vodenju evidenc v gospodinjstvu
 • vodi evidenco zalog in porabljenih živil ter pijač v sodelovanju z oskrbnikom
 • pozna pomen vodenja posameznih evidenc v gospodinjstvu
 • zna zapisati podatke za potrebe vodenja evidenc
 • razume običajne oblike zapisov v dokumentacij
Komercialna dela nabavi živila in druge potrebščine za gospodinjstvo po navodilu
 • nabavlja živila
 • nabavlja inventar in potrošni material
 • zna poiskati in izbrati kakovostno tržno blago za potrebe gospodinjstva
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kakovost lastnega dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • opravlja delo po pravilih »HACCAP«
 • pozna osnove kvalitetno opravljene storitve
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna sistem dobre higienske prakse
Vzdrževanje in popravila vzdržuje gospodinjske stroje in inventar
 • vzdržuje kuhinjski in strežni inventar
 • vzdržuje hišni inventar
 • izvaja generalno čiščenje prostorov in opreme po navodilih
 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje inventarja
 • zna opraviti lažja vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija komunicira s s sodelavci in strankami
 • sprejema in razume navodila o poteku dela, ki jih dobi od nadrejenih
 • ravna v skladu s pravili lepega obnašanja
 • komunicira z gosti
 • pozna osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, gostov in sodelavcev
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu s smernicami dobre higienske prakse
 • pozna sistem dobre higienske prakse
 • pozna osnovne predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnovne predpise o požarni varnosti
 • pozna osnovne predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
 • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
 • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
 • Vida Babšek, ŠC Ptuj
 • Veronika Gorjanc, BC Naklo
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word