POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 27.02.2006 , 21/27.02.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij 8140.005.4.0

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

2. Ime in koda poklica

Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka (8264.04)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. organizira delo v poslovalnici oz. delavnici
 2. pregleduje predmete glede kakovosti sprejema poslovalk, razvršča (sortira) predmete vzdrževanja za čiščenje, pranje in likanje ter pripravi partije za posamezne vrste nege
 3. obdela madeže pred strojno obdelavo (preddetaširanje), med posameznimi fazami in končnimi fazami ter vpisuje predmete z neodstranjenimi madeži in jih ponovno obdela z detaširanjem
 4. izvaja strojno čiščenje tekstilij, usnja in krzna
 5. čisti in pere tekstilne talne obloge
 6. čisti usnje in krzno
 7. ročno in strojno lika oblačila in ploske tekstilije
 8. izdela kalkulacijo storitve, pripravi ponudbo in spremlja zaloge materiala
 9. vodi delo v poslovalnici
 10. komunicira s strankami in sodelavci
 11. opravlja delo tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delo v poslovalnici oz. delavnici
 • pregleda količine sprejetih predmetov nege in predlaga vodstvu ukrepe za izvedbo tekočega dne
 • organizira lastno delo (razporeditev nalog) in sodelavcev (pomožnih vzdrževalcev tekstilij)
 • pozna organizacijo ožjega in širšega delovnega okolja dejavnosti
 • pozna osnove organizacije dela, časov in kakovosti
 • pozna storitve čiščenja in pranja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleduje predmete glede kakovosti sprejema poslovalk, razvršča (sortira) predmete vzdrževanja za čiščenje, pranje in likanje ter pripravi partije za posamezne vrste nege
 • preveri skladnost vhodne dokumentacije in predmetov vzdrževanja (kontrola označb nege, stopnje zamazanosti, možnih – izbranih postopkov pranja)
 • razvrsti predmete glede stopnje zamazanosti in zahtevanih postopkov nege
 • označuje neoznačene predmete, beleži napake sprejema in ureja dokumentacijo (sprejem)
 • pripravi predmete za detaširanje in čiščenje oziroma pranje (razvrščanje, priprava partij)
 • pripravi kemična sredstva za čiščenje (topila, ojačevalci impregnacije …), pralna in belilna sredstva za pranje in mokro čiščenje
 • pregleda predmete po strojnem čiščenju oz. pranju, sortira in obeša predmete nege
 • pripravi predmete za likanje (medfazno razvrščanje predmetov)
 • pozna tekstilije, usnje in krzno, uporabne vrednosti in kakovostne značilnosti, možnosti vzdrževanja in predvidevanje rezultata nege
 • pozna postopke vzdrževanja, navodila nege
 • pozna tehnologije čiščenja in pranja in vplivne faktorje materialov, izdelave tekstilij, oblačil, usnja in krzna zaradi odkrivanja skritih napak
 • pozna navodila in postopke vzdrževanja in predvidi rezultat vzdrževanja glede na vrste tekstilij, usnja in krzna
 • pozna postopke in vplivne faktorje izdelave tekstilij in oblačil, vzdrževanja in uporabe zaradi odkrivanja skritih napak
 • obvlada pripravljalna dela v dejavnosti čiščenja in pranja (sortiranje, beleženje, pakiranje, priprava partij za vzdrževanje)
 • pozna dokumentacijo prejema in protokoliranja spregledanih napak sprejema
Operativna dela obdela madeže pred strojno obdelavo (preddetaširanje), med posameznimi fazami in končnimi fazami ter vpisuje predmete z neodstranjenimi madeži in jih ponovno obdela z detaširanjem
 • pregleda predmete vzdrževanja in vpiše spregledane napake v protokol
 • ugotovi vrsto madežev in izbere postopke ročnega in/ali strojnega detaširanja z osnovnimi detaširnimi sredstvi za krtačenje
 • izvede postopke testiranja glede na vrste madežev in kakovost predmetov vzdrževanja (obstojnost barv in drugih vrst plemenitenja)
 • obdela madeže - ročno in/ali z detaširko (preddetaširna in detaširna strojna oprema)
 • izvaja manj zahtevna popravila tekstilij in oblačil (krpanje, prišivanje gumbov, menjava trakov, zadrg …)
 • pozna vrste madežev in zamazanosti ter njihov vpliv na predmete vzdrževanja
 • pozna postopke detaširanja glede na vrste madežev, zamazanosti in vrst tekstilij, usnja in krzna
 • zna uporabljati strojno opremo za detaširanje in ročne postopke obdelave madežev in zamazanosti
 • pozna vrste in značilnosti čistil oziroma čistilnih sredstev
 • pozna sredstva za detaširanje
 • pozna značilnosti in stopnje barvnih obstojnosti apretur in vrst plemenitenja tekstilij, usnja in krzna
 • pozna metode preizkušanja lastnosti tekstilij
izvaja strojno čiščenje tekstilij, usnja in krzna
 • pripravi predmete vzdrževanja in sredstva za čiščenje
 • vlaga predmete vzdrževanja v stroje in nadzira postopek strojnega čiščenja in pranja
 • ročno pere tekstilije (tudi talne obloge, šotore, cerade ipd., zavese in druge posebne predmete vzdrževanja)
 • prazni stroje, vlaga predmete v sušilne stroje
 • nadzira sušenje v sušilni komori ali na zraku oz. centrifugiranje
 • izvaja plemenitenje v postopkih pranja (beljenje, barvanje, apretiranje, doskrčevanje ipd.) in čiščenja
 • po potrebi plemeniti predmete
 • po potrebi dezinficira predmete
 • predlaga in izvaja programe in procese kemičnega čiščenja, pranja in mokrega čiščenja
 • v procese kemičnega čiščenja, pranja, mokrega čiščenja uvaja nova pralna, čistilna in pomožna sredstva/praške, apreture …
 • izvaja in nadzira zakonsko in interno predpisane evidence/vodenje obratovalnih dnevnikov
 • pozna kemične in fizikalne osnove ter njihovo uporabo v kemičnem čiščenju
 • pozna osnove strojništva, mehanike, elektrike, toplote in njihovega prenosa ter uporabe v kemičnem čiščenju
 • pozna tehnologije kemičnega čiščenja, vpliva kemičnih sredstev in postopkov vzdrževanja na učinke in rezultate vzdrževanja tekstilij, usnja in krzna
 • pozna plemenitilne postopke, sredstva in pomen plemenitenja
 • pozna postopke, sredstva in pomen dezinfekcije
 • pozna učinke impregnacij, apretur in plemenitilnih postopkov v strojnem čiščenju
čisti in pere tekstilne talne obloge
 • pripravi predmete za strojno čiščenje (sesanje, stepanje, detaširanje, krtačenje) in čistila
 • globinsko čisti ali šamponira predmete
 • izvaja končne faze čiščenja (odsesavanje, podetaširanje)
 • suši predmete in izvaja poobdelavo (sesanje, krtačenje)
 • po potrebi popravi talne obloge (krpanje, obzankanje, šivanje, beljenje res idr.)
 • po potrebi izvaja dezinfekcijo in druge plemenitilne postopke v fazah obdelave talnih oblog
 • pakira in označuje talne obloge in jih pripravi za oddajo
 • pozna značilnosti in vrste talnih oblog glede na rabo in vzdrževanje
 • pozna postopek vzdrževanja glede na stopnjo zamazanosti, vrsto nečistoč, materialov in izdelave
 • pozna vrste in lastnosti čistilnih in pomožnih čistilnih sredstev ter njihovo uporabo glede na zahteve vzdrževanja talnih oblog
 • pozna strojno opremo in obvlada tehnološke postopke čiščenja oziroma nege talnih oblog
 • pozna plemenitilne postopke, sredstva in pomen plemenitenja
 • pozna postopke, sredstva in pomen dezinfekcije
 • pozna osnove ravnanja s strankami (psihologija stranke) in poslovanja s strankami
 • pozna osnove trženja (marketinga)
 • pozna pomen higiene prostorov in vpliv talnih oblog na zdravje ljudi
čisti usnje in krzno
 • pripravi predmete in sredstva vzdrževanja za strojno čiščenje (ročna obdelava, detaširanje, krtačenje, brušenje)
 • barva in impregnira usnjene predmete vzdrževanja
 • izvaja poobdelavo po strojnem čiščenju ali barvanju (krtačenje, roliranje, druge vrste ročne obdelave, manjša popravila, zalepljenje odlepljenih delov)
 • opravi manjša popravila predmetov iz usnja in krzna
 • pakira in označuje predmete vzdrževanja ter jih pripravi za oddajo
 • pozna fizikalne in kemijske postopke vzdrževanja usnja in krzna
 • pozna posamezne vrste in tehnološke postopke vzdrževanja usnja in krzna
 • pozna vrste in značilnosti čistil, čistilnih sredstev, barv in impregnirnih sredstev za vzdrževanje
 • pozna predmete vzdrževanja, navodila nege, predpise in vpliv nege na usnje oziroma krzno
 • obvlada postopke obdelave in poobdelave usnja in krzna
 • obvlada postopke barvanja in impregniranje predmetov vzdrževanja
ročno in strojno lika oblačila in ploske tekstilije
 • prevzame predmete vzdrževanja in kontrolira kakovost vzdrževanja predhodnih faz (sprejem, zavrnitev)
 • pripravi predmete vzdrževanja za likanje
 • pripravi likalni stroj in likalne mize za posamezne vrste predmetov nege
 • izvaja strojno likanje na likalni lutki, hlačni likalni napravi, likalni komori, valjčnem likalniku in likalni mizi
 • ročno lika predmete glede na vrsto tekstilij ali zahtevo stranke
 • izvaja krojaško likanje (razlikovanje šivov, polikanje, zalikavanje žepov, podlog idr.)
 • preverja kakovost likanja
 • zlaga predmete vzdrževanja
 • kontrolira nastavitev likalnega stroja
 • pakira in označuje predmete vzdrževanja ter jih pripravi za oddajo
 • pozna pogoje likanja (temperatura, pritisk, čas, hlajenje)
 • pozna likalne stroje in likalne naprave ter sredstva
 • obvlada likanje vseh vrst predmetov vzdrževanja
 • obvlada ročno in krojaško likanje glede na zahteve strank
 • pozna načine zlaganja (odlaganje, zlaganje, obešanje)
 • obvlada ročno in strojno pakiranje
Administrativna dela vodi predpisano dokumentacijo
 • izpolni sprejemno dokumentacijo
 • vodi dokumentacijo predmetov vzdrževanja in lastnega dela ter potrebne evidence
 • vodi zakonsko in interno predpisane evidence in obratovalne dnevnike
 • pozna evidence o delu (vrsta in število partij, načrt vzdrževanja in časovne značilke čiščenja)
 • pozna značilnosti dela za zapise o vrstah in številu partij, načrtu vzdrževanja in časovnih značilkah čiščenja
 • pozna osnove računalništva
Komercialna dela izdela kalkulacijo storitve, pripravi ponudbo in spremlja zaloge materiala
 • oblikuje ponudbe za storitve čiščenja in pranja
 • sprejema in izdaja predmete nege
 • izdela kalkulacijo cen storitev čiščenja in pranja
 • spremlja stroške in porabo sredstev za čiščenje, pralnih sredstev, belil ...
 • pridobiva nove stranke
 • pozna politiko cen in kalkulacije
 • pozna osnove blagajniškega poslovanja
 • pozna negotovinska plačilna sredstva
 • pozna osnove trženja (marketinga)
Vodenje vodi delo v poslovalnici
 • organizira sprejem in izdajo predmetov nege
 • ureja razmerja med strankami in čistilnico oz. pralnico (pogoji nege in odnosi med izvajalci ter uporabniki vzdrževanja tekstilij)
 • nadzira potek programov in procesov kemičnega čiščenja, pranja, mokrega čiščenja
 • vodi delavce in dela čiščenja in pranja
 • pozna osnove vodenja dela in motiviranja
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • preverja kakovost čiščenja ter kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti
 • rešuje reklamacije
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi regulativami
 • izvaja tehnološka navodila in kontrolne postopke
 • vzdržuje red in disciplino na delovnem mestu
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • na podlagi analiz in kontrol izvaja korektivne ter kurativne ukrepe
 • v procese kemičnega čiščenja, pranja in mokrega čiščenja uvaja nova pralna, čistilna in pomožna sredstva/praške, aperture …
 • pozna standarde kakovosti predmetov vzdrževanja in značilnosti posameznih faz vzdrževanja
 • zna oceniti kakovost dela
 • pozna značilnosti in kakovosti usnja, krzna in talnih oblog
 • pozna organiziranost dela v kemičnih čistilnicah, časovne standarde in standarde kakovosti
 • pozna zakon o varstvu potrošnikov in pogoje nege
Vzdrževanje in popravila izvaja manjša popravila naprav in orodja ter čisti delovno okolje
 • izvaja dnevno čiščenje ter manjša popravila in tekoče vzdrževanje uporabljenih naprav ter orodja
 • sodeluje pri popravilih in remontih
 • pozna delovanje strojev ter načine in pomen preventivnega vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strankami in sodelavci
 • svetuje strankam in jih seznanja z možnostmi v dejavnosti čiščenja in pranja
 • sprejema in izdaja predmete vzdrževanja
 • izmenjuje informacije s sodelavci
 • obvlada strokovno terminologijo
 • ima osnovna znanja o odnosih in poslovanju s strankami
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • nevtralizira odpadne vode
 • upošteva požarni načrt in znake javljanja
 • uporablja predpisana osebna zaščitna sredstva in varovalno opremo pri delu
 • zagotavlja delo v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna značilnosti (tveganja) v dejavnostih čiščenja in pranja
 • obvlada požarni načrt
 • pozna predpise o varnosti in zadravju pri delu in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zupan, Labod, Ljubljana
 • Nada Pance, Mehurček d. o. o.
 • Petra Knez, Dobojska 4, 3000 Celje
 • Žgajnar Jurij, Mala čolnarska ul. 17, Ljubljana
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI