tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 21/27.02.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Barman/barmanka 8110.008.5.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Mešalec/mešalka pijač (5123.03)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira z gosti v dveh tujih jezikih
 5. svetuje gostom pri izbiri pijač in napitkov
 6. pripravi in postreže mešane barske pijače
 7. postreže žgane pijače in likerje, vina, aromatizirana vina in peneča vina, pivo
 8. postreže brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke
 9. postreže prigrizke, sladice in tobačne izdelke
 10. pripravi in pospravi točilni pult ter pripomočke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo skupine
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • naroča pijače, živila in dekorativne elemente
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetij
 • pozna različne vrste barov in potek dela v njih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in pripomočke
 • pripravi točilni pult in delovni prostor (bar, pub)
 • preveri brezhibnost delovanja strojev in naprav
 • preveri inventar za postrežbo pijač
 • preveri zalogo pijač in živil
 • preveri rok uporabe
 • preveri zalogo dekorativnih elementov
 • pripravi sebe za delo
 • pripravi barsko karto in jo prilagaja glede na letni čas, dogodke in trende
 • preveri vsebnost CO2 pri »premix« aparatih
 • pozna barski pribor
 • pozna minimalne zaloge dnevne porabe pijač, živil in dekorativnih elementov
 • pozna stroje in naprave, njihovo uporabo, upošteva navodila o varstvu pri delu ter pravilno vzdrževanje strojev in naprav
 • zna sestaviti barsko karto in sodeluje pri njenem oblikovanju
 • pozna tehnike oblikovanja barskih kart
 • pozna in upošteva pravila osebne higiene in urejenosti
Operativna dela svetuje gostom pri izbiri pijač in napitkov
 • sprejme in pozdravi gosta
 • svetuje gostu pri naročanju pijač in napitkov
 • upošteva gostove želje
 • pozna skupine pijač in napitkov
 • obvlada bonton in ga upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • zna pravilno ponuditi, predstaviti in opisati posamezno ponudbo
 • pozna različne skupine gostov
 • zna aktivno prodajati in priporočati mešane pijače ter ostale pijače in napitke
pripravi in postreže mešane barske pijače
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • izbere sestavine
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi pijačo z mešanjem v ročnem mešalniku po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v gostovem kozarcu po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v električnem mešalniku po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v kozarcu za mešanje po določenem postopku
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo oz. okrasek
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročil
 • pozna recepturo za pripravo posamezne mešane pijače
 • pozna normative za mešane pijače
 • pozna inventar za pripravo in postrežbo mešanih pijač
 • pozna vrste in skupine mešanih pijač ter primernost ponudbe glede na čas in namen
 • pozna osnovne sestavine posameznih alkoholnih in brezalkoholnih pijač
 • pozna različne vrste ledu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v ročnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v gostovem kozarcu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v električnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v kozarcu za mešanje
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi mešanih pijač
 • obvlada postrežbo mešanih pijač pri barskem pultu in mizi
postreže žgane pijače in likerje
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za žgane pijače
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda led in dodatne elemente glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna različne blagovne znamke žganih pijač in likerjev ter razliko med njimi
 • pozna inventar za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna osnovne sestavine posameznih žganih pijač in likerjev glede na poreklo in tehnologijo proizvodnje
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in pri mizi.
postreže vina, aromatizirana vina in peneča vina
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za vina
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo vina
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo pri aromatiziranih vinih
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst vina in jih zna uporabljati
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna slovenska vina glede na geografsko poreklo
 • pozna svetovna znana tuja vina
 • pozna primerno temperaturo vin glede na vrsto vina in način postrežbe
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in tehniko postrežbe pri mizi
postreže pivo
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za pivo
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo piva
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo piva
 • pozna posamezne vrste piva in razlike med njimi
 • pozna slovenska piva in svetovna znana tuja piva glede na blagovne znamke
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst piva in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike postrežbe piva
postreže brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za brezalkoholne pijače in napitke
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna brezalkoholne pijače in napitke ter osnovne surovine brezalkoholnih pijač
 • pozna sestavine za pripravo toplih in hladnih napitkov
 • pozna tehnologijo priprave različnih toplih napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi posameznih vrst pijač
 • obvlada rokovanje s kavnim aparatom za pripravo kave in toplih napitkov
postreže prigrizke in sladice
 • sprejme naročilo
 • dokonča pripravo prigrizkov
 • servira že pripravljene prigrizke
 • postreže gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna osnovne surovine prigrizkov
 • pozna tehnike strežbe na določeni servirni posodi
postreže tobačne izdelke
 • sprejme naročilo
 • postreže tobačne izdelke gostu
 • pozna tehniko postrežbe cigaret in cigar
 • pozna blagovne znamke tobačnih izdelkov
pospravi točilni pult in pripomočke
 • zapre in pospravi alkoholne in brezalkoholne pijače
 • sprazni posode za led
 • očisti strežni inventar
 • pomije kozarce
 • pospravi steklenice na ustrezno mesto
 • shrani okraske in dekorativne elemente na ustrezno mesto
 • očisti kavni aparat in zbiralnik odpadne kave
 • očisti naprave
 • zapre pipo za CO2
 • očisti pipo za pivo
 • pripravi zalogo pijač, živil in dekorativnih elementov za naslednji dan
 • uredi mize
 • pozna tehniko čiščenja in higiene
 • pozna tehnike dela in opravljanje s stroji
 • pozna navodila za uporabo različnih aparatov in strojev
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o količini in vrstah pijač
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravi kalkulacijo
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • zaključi blagajno
 • pripravi dovolj začetnega denarja (menjalnine)
 • naredi kalkulacijo
 • pripravi ponudbo za naročene skupine gostov ali posameznike
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna specifikacijo računa storitve glede na trenutno zakonodajo
 • zna ravnati z registrsko blagajno
 • zna ravnati s POS-terminalom
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • kontrolira kakovost serviranih pijač in jedi
 • skrbi za kvaliteto in ažurnost postrežbe pijač in jedi
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje, naprave in pripomočke
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in pripomočke
 • skrbi za obnovo strojev, naprav in pripomočkov
 • pozna osnove pravilnega vzdrževanja strojev, naprav in pripomočkov
 • pozna zahteve za uporabo naprav, strojev in pripomočkov
 • upošteva navodila o varstvu pri delu
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
komunicira z gosti v dveh tujih jezikih
 • svetuje in priporoča gostom
 • informira goste
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna poslovno komuniciranje
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da varuje sebe in sodelavce
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • ločeno zbira odpadke
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva smernice dobre higienske prakse (haccap)
 • upošteva Zakon o omejevanju in porabi alkoholnih pijač
 • upošteva Zakon o omejevanju in porabi tobačnih izdelkov
 • upošteva predpise na področju gostinstva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna predpise na področju gostinstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Mihelčič, Društvo barmanov Slovenije
 • Dušan Furar, Društvo barmanov Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Janez Frelih, Društvo barmanov Slovenije
 • Alfred Polak, Društvo barmanov Slovenije
 • Mirna Soberl, Društvo barmanov Slovenije
 • Koordinator:Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word