tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 54/03.06.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier 8110.007.5.0

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Vinski svetovalec/vinska svetovalka (5123.07)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira z naročniki in gosti v dveh tujih jezikih
 5. nabavlja in skladišči vina
 6. pripravi vina za strežbo
 7. priporoča in streže vina gostom

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo skupine
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in pripomočke
 • pripravi inventar za postrežbo vin
 • pripravi pogrinjke v restavraciji
 • pozna inventar za postrežbo vin
 • pozna enostavni, razširjeni in svečani pogrinjek
Operativna dela nabavlja vina
 • sprejema ponudbe
 • spremlja značilnosti vin posameznih letnikov
 • nabavi vina
 • pozna vinorodna področja
 • pozna vrste vin na posameznih področjih
 • pozna proizvajalce vin v Sloveniji
 • pozna karakteristike vin po letih pridelave
 • pozna vrste vin in proizvajalce iz Slovenije
 • pozna vrste vin in dobavitelje vin iz tujine
 • pozna vinske destilate
 • pozna proizvode iz vina in grozdja
 • zna izbrati vina glede na vrsto in kvaliteto
skladišči vina
 • skladišči vina
 • shranjuje vina
 • nadzira pravilno hrambo vin v vinoteki
 • pozna osnove kletarjenja
 • zna shranjevati ustekleničena vina
 • zna shranjevati odprta vina
 • pozna načine zorenja vin
 • pozna temperature skladiščenja vin
 • pozna primerno embalažo za skladiščenje in nadaljnjo uporabo
priporoča vina gostom
 • pripravi vinski list
 • priporoča vina
 • zna sestaviti vinski list in cenik pijač ter sodeluje pri oblikovanju le-teh
 • pozna vse karakteristike ponujenih vin
 • pozna vse vrste vin in njihove karakteristike ter jih zna ločiti
 • pozna sestavine vina in njegovo energetsko vrednost
 • pozna harmonijo (druženje) vina z jedmi
 • pozna uporabo vina v kuhinji
 • pozna bolezni in napake vina
pripravi vina za strežbo
 • izbere vina na osnovi predloženega menija
 • pripravi vina za strežbo
 • dekantira glede na izbor vina
 • pozna tiste pogoje pridobivanja vina, od katerih je odvisna kakovost
 • pozna kakovost slovenskih vin
 • pozna kakovost vin drugih dežel proizvajalk vina
 • zna pripraviti posebna in izbrana vina za strežbo
 • pozna postopek dekantiranja in ustrezni inventar
streže vina gostom
 • streže vina ob različnih priložnostih
 • streže vina v različnih gostinskih obratih
 • organizira in vodi degustacijo
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst vina in jih zna uporabljati
 • pozna primerno temperaturo vin glede na vrsto vina in način postrežbe
 • pozna primerno temperaturo glede na kraj in priložnost strežbe vina
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo ostalih pijač
 • pozna druženje vrst vina in vrstni red strežbe
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o količini in vrstah vin
 • vodi evidenco porabljenega delovnega časa
 • pripravi poročilo o opravljenem delu in zadovoljstvu gostov
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna sestaviti poročilo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravi kalkulacijo
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela in dela tima
 • zagotavlja kvaliteto lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • prenaša strokovna znanja na sodelavce
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
komunicira z vinogradniki, gosti in naročniki v dveh tujih jezikih
 • svetuje in priporoča gostom in naročniku
 • komunicira z vinogradniki
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da varuje sebe in sodelavce
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna sanitarno-higienske predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
 • Miro Pretnar, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
 • Janez Žust, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana
 • Lovro Visočnik, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem
 • Davorin Škarabot, HIT Nova Gorica
 • Jože Kamenšek, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
 • dr. Julij Nemanič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • mag. Zdenko Rajhar, Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo, Celje
 • Janez Verboten, Brodock Ljubljana
 • Mag Jože Protner, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor
 • Janez Vrečar, Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo, Celje
 • Koordinator:Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word