tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 909-2/2011/24

1. Ime in koda poklicnega standarda

Sobar/ sobarica 66263560

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

2. Ime in koda poklica

Gospodinjci/gospodinje ipd. (5121)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

 • organizira lastno delo in zagotavlja kakovost lastnega dela
 • ureja pripravljalnico in pripravlja pripomočke za delo
 • čisti sobe, balkon, kopalnico ter hodnik in salon
 • komunicira z gosti in sodelavci
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije lastnega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi sebe in delovno mesto
 • izvede osebno pripravo za delo
 • pripravi okolje in pripomočke za opravljanje dela
 • seznani se z delovnimi nalogami – dobi spisek prostih sob, zasedenih sob in sob, v katerih so gostje v odhajanju

 • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
 • pozna pravila osebne higiene, estetike in varnega okolja
Uredi pripravljalnico in pripravi pripomočke za delo
 • pripravi delovni voziček
 • pripravi sesalec in sredstva za čiščenje
 • naroča potreben potrošni material hotelski gospodinji
 • naroča posteljnino in brisače iz pralnice po sistemu »uporabljeno za čisto«
 • pelje voziček, sesalec in vedro z umazano vodo (če uporablja vedro) k sosednji sobi
 • zlije vodo v školjko
 • napolni vedro v kadi

 • pozna sistem priprave delovnega vozička
 • pozna vrste sredstev za čiščenje in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna navodila za naročanje potrošnega  materiala in perila
 • pozna sistem »uporabljeno za čisto«
 • pozna način dezinfekcije
Operativna dela Čisti balkon
 • očisti balkon in luči na balkonu
 • pogrne mizo na balkonu in doda blazine na stole (v poletnih mesecih)
 • očisti in zalije cvetje
 • čisti okna
 • očisti gladka tla balkona z vlažno krpo

 • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje balkona
 • pozna načine vzdrževanja cvetja
 • pozna vrstni red čiščenja balkona
Čisti sobe
 • preveri zasedenost sobe in možnost vstopa v sobo
 • prižge vse luči in odpre okna
 • pobere vse odpadke in sprazni koše
 • evidentira popito pijačo v mini baru
 • pobere vso umazano steklenino in jo odnese na mesto pranja
 • sleče posteljo in pri tem pazi, da ne odnese tudi osebnega perila
 • očisti pajčevine, posesa tla in očisti preproge
 • vzame svežo posteljnino in preobleče posteljo
 • prevzema gostovo perilo za pranje ali likanje in ga pošlje v pralnico
 • menja posteljnino ob odhodu gosta in po pravilih, ki so določena v kategorizaciji
 • pokrije posteljo s pregrinjalom (ob odhodu gosta)
 • očisti okna in luči
 • preveri delovanje TV, telefona, svetil in sušilca za lase
 • pobriše prah na vseh površinah in pobriše notranjost pohištva
 • zamenja umazane prtičke s čistimi
 • doda vse standarde v sobo in jih poravna na določena mesta
 • očisti gladka tla z vlažno krpo
 • zapre naoknice, okna, poravna zavese, ugasne luči in zapre sobo
 • opravi pregled in zapiše vse napake in pomanjkljivosti, ter pozabljene predmete gosta

 • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
 • pozna vrstni red urejanja sobe
 • pozna sistem postiljanja
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje sob
 • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja
 • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
Čisti kopalnico
 • pobere vse odpadke v kopalnici in sprazni koše
 • pobere brisače in jih odnese v koš za perilo na vozičku
 • preveri stanje inventarja in inštalacije v kopalnici
 • zamenja steklenino
 • očisti stenske ploščice, ogledalo, police, kad, umivalnik, bide in vse do suhega obriše
 • očisti in dezinficira straniščno desko, kotliček, školjko in straniščno ščetko
 • pomije tla
 • očisti odtočni sifon
 • doda vse zahtevane standarde in sveže brisače
 • poravna kopalniške zavese ali steklena vrata nad kadjo in zapre vrata

 • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje kopalnic
 • pozna vrstni red čiščenja kopalnice
Čisti hodnik
 • prazni in umiva pepelnike
 • briše prah na hodniku
 • sesa hodnik
 • vzdržuje cvetje
 • očisti pripravljalnico, sesalec in odnese smeti v zabojnik
 • uredi in dopolni voziček za naslednji dan

 • pozna standard hotela za pripravo hodnika
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje hodnika
Administrativna dela Izvaja administrativna dela
 • piše poročila o opravljenem delu, o napakah in pomanjkljivostih
 • sortira prešteje in zapiše na obrazec količino umazanega perila in ga odda na določeno mesto

 • pozna način pisanja poročila
 • pozna način izpolnjevanja obrazca o statusih sob
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • zagotavlja kakovost storitev
 • varuje poslovne skrivnosti
 • zagotavlja kvaliteto opravljenega dela, racionalno rabi energijo, material in čas

 • pozna, spoštuje in upošteva etični kodeks hotela
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
Vzdrževanje in popravila Zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vzdržuje delovna sredstva
 • skrbi za ustreznost sredstev za čiščenje

 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki jih uporablja
 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje inventarja
 • zna opraviti lažja vzdrževalna dela in popravila
Vzdržuje mini bar v sobi
 • preveri stanje v mini baru
 • prevzame manjkajoče artikle v skladišču
 • napolni in razvrsti artikle v mini baru
 • namesti čiste kozarce, odpirač, cenik in račun

 • pozna vrste in način razvrstitve artiklov v mini baru
Komunikacija Komunicira s sodelavci
 • dela v timu
 • komunicira s sodelavci
 • pozna osnove pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem jeziku

 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komunicira z gosti
 • pozdravi gosta
 • skrbi za dobro počutje gostov
 • ravna v skladu s pravili lepega obnašanja
 • daje gostom osnovne informacije

 • pozna pravila bontona
 • pozna etični kodeks hotela
 • pozna osnove strokovne terminologije v hotelirstvu v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev 
 • izvaja ekološke predpise
 • uporablja čistilna sredstva in opremo v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta

 • pozna varovalna in zaščitna sredstva, potrebna pri delu v hotelskem gospodinjstvu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti ter predpise za varovanje okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna sistem dobre higienske prakse

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
 • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
 • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinator:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word