tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Zeliščar/zeliščarka 6220.014.4.0

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

2. Ime in koda poklica

Poljedelec/poljedelka (6111.04)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje pripravi in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo
 3. racionalno porablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. komunicira s sodelavci, strankami in strokovnimi službami
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. prideluje sadilni material v zavarovanem prostoru
 8. prideluje zelišča v zavarovanem prostoru in na prostem
 9. opravi spravilo pridelka
 10. nabira zelišča v naravi
 11. dodeluje, primarno predela in suši zelišča
 12. skladišči, pakira in meša suha zelišča
 13. pripravi tradicionalne pripravke iz zelišč
 14. trži pridelana zelišča in tradicionalne pripravke iz zelišč

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira si lastno delo in delo drugih
 • načrtuje pridelavo zelišč
 • načrtuje kolobar
 • izdela načrt setve in saditve zelišč
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • spremlja neposredna plačila
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • pozna pravila kolobarjenja, načine vrstenja rastlin in delitve površin
 • pozna posebnosti pridelave in predelave zelišč
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, orodje, opremo in prostore za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila, semena in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala
 • pozna stroje, orodja in naprave, ki se uporabljajo pri pridelovanju zelišč
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje
Operativna dela prideluje sadilni material v zavarovanem prostoru
 • postavi in pripravi zavarovan prostor za gojenje zelišč
 • pripravi kalilnik za kalitev semen zelišč
 • izbere in pripravi setvene plošče, lončke, substrate in stroje za setev zelišč
 • razkuži tla, setvene plošče in lončke
 • izbere seme zelišč
 • ročno ali strojno seje seme zelišč
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev
 • spremlja rast in razvoj sadik zelišč
 • opravi varstvo sadik zelišč pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelišč
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • pozna vrste zavarovanih prostorov za gojenje zelišč
 • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
 • pozna načine razkuževanja tal v zavarovanem prostoru
 • pozna sredstva za razkuževanje tal, setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste substratov
 • pozna stroje za polnjenje setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste semen najpogostejših zelišč
 • pozna stroje za setev setvenih plošč in lončkov
 • zna določiti način, termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelišč
 • pozna gnojila za dognojevanje sadik
 • pozna prednosti kalitve semen zelišč v kalilniku
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna škodljivce in bolezni, povezane z gojenjem v zavarovanem prostoru, ter načine zatiranja
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelišč
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • pozna standard za prodajo sadik zelišč
prideluje zelišča v zavarovanem prostoru
 • presadi sadike na stalno mesto v zavarovanem prostoru
 • opravi direktno setev
 • spremlja rast in razvoj ter oskrbuje zelišča med rastno dobo
 • opravi varstvo zelišč pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja zelišč

 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zavarovanem prostoru
 • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje v zavarovanem prostoru, ter njihova semena
 • pozna možnosti in načine obdelave tal v zavarovanem prostoru
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelišč
 • pozna klimatske in talne dejavnike za gojenje zelišč v zavarovanem prostoru
 • pozna vrste in načine uravnavanja temperature, vlage in svetlobe v zavarovanem prostoru
 • pozna škodljivce in bolezni zelišč v zavarovanih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za dognojevanje zelišč
 • pozna načine vzgoje in oskrbe rastlin v zavarovanem prostoru
prideluje zelišča na prostem
 • vzame vzorec za analizo zemlje
 • izbere in pripravi tla za setev ali sajenje zelišč
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • izvede ali organizira postavitev namakalnega sistema
 • položi folijo
 • izračuna potrebno količino semena in sadik na enoto površine
 • določi čas in globino setve zelišč na prostem
 • opravi sajenje vzgojenih sadik oziroma direktno setev zelišč
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • opravi dognojevanje, dopolnilno obdelavo, namakanje in zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov posevka oziroma nasada zelišč
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin, prepozna osnovne bolezenske znake  in po potrebi opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izvaja namakanje v skladu s potrebami pridelanega zelišča in glede na tip tal in način vzgoje

 • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje na prostem
 • pozna pogoje (okoljske parametre) za gojenje zelišč na prostem
 • pozna  načine in obseg pridelave zelišč
 • pozna tipe tal ter njihove fizikalne, kemične in biološke lastnosti
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju zelišč
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste in pomen folij, stroje za polaganje folij in načine polaganja folij
 • pozna različne načine ter roke setev in sajenja
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za setev in sajenje zdravilnih zelišč
 • pozna termine in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna znake pomanjkanja hranil, najpogostejše bolezni, škodljivce zelišč in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna vrste in sredstva za konvencionalno in sonaravno (ekološko, integrirano) varstvo rastlin in njihovo uporabo
opravi spravilo zelišč
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelišč
 • določi čas in izbere način spravila zelišč
 • pripravi orodje in opremo ter nastavi stroje za spravilo zelišč
 • izbere in pripravi embalažo za spravilo in transport svežih zelišč
 • pripravi potrebno opremo za transport svežih zelišč
 • opravi spravilo svežih zelišč
 • skrbi za ustrezni transport svežih zelišč
 • pripravi sveža zelišča za prodajo
 • pripravi zelišča za nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo

 • pozna načine in opremo za spravilo zelišč
 • pozna vpliv pravilnih postopkov spravila na kakovost zelišč
 • pozna vrste embalaže za spravilo
 • pozna načine priprave svežih zelišč za transport in prodajo
 • pozna vpliv nepravilnih postopkov transporta na kakovost zelišč
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za spravilo zelišč
nabira zelišča v naravi
 • najde primerno rastišče zelišč in oceni njegove lastnosti
 • izbere čas in način nabiranja
 • uporabi primerno orodje in embalažo za nabiranje
 • nabere zelišča v skladu s pravili primernega obnašanja in priporočili dobre prakse nabiranja zelišč

 • pozna najpogostejša zelišča, ki se nabirajo v slovenskem prostoru in jih loči od njim podobnih rastlinskih vrst
 • pozna uporabo enostavnih ključev za določanje rastlinskih vrst
 • pozna načine ocenjevanja rastišč zdravilnih zelišč
 • pozna orodja in tehnike nabiranja zdravilnih zelišč
 • pozna, kako nabiranje in postopki nabiranja vplivajo na kakovost zelišč
 • pozna bonton nabiranja zelišč v naravi
 • pozna priporočila dobre prakse za nabiranje zelišč
 • pozna načine priprave zelišč za transport na terenu
 • pozna vplive, ki jih ima nabiranje zelišč na rastišče
 • pozna zakonodajo, povezano z nabiranjem zelišč v naravi
dodeluje, primarno predela in suši zelišča
 • izvaja postopke dodelave pred sušenjem: čisti, sortira, peclja, reže, razporeja zelišča in jih pripravlja za sušenje
 • pripravi in nastavi sušilnico ter izbere in nastavi parametre sušenja
 • izbere optimalen način polnjenja sušilnih okvirjev, primeren za sušenje določenega zelišča
 • izvaja sušenje zelišč
 • nadzoruje potek sušenja in zagotavlja optimalne pogoje sušenja
 • izvaja postopke dodelave po sušenju: smukanje, rezanje, mletje, sortiranje in sejanje
 • izvaja druge potrebne načine za ohranitev kakovosti zelišč
 • izvaja druge postopke stabilizacije zelišč
 • pripravi stroje in naprave za primarno predelavo - destilacijo zelišč
 • opravi parno destilacijo zelišč
 • čisti destilat

 • pozna načine in opremo za sušenje, sortiranje, rezanje, čiščenje surovine
 • pozna zahteve priprave posameznih zelišč za sušenje in druge vrste primarne predelave
 • pozna vpliv postopkov priprave na ohranjanje kakovosti zelišč
 • pozna različne načine sušenja in postopkov po njem
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • pozna načine in opremo za destilacijo zelišč
 • pozna še druge načine stabilizacije zelišč
skladišči, pakira in meša suha zelišča
 • izprazni sušilne okvirje v za to primerno embalažo
 • pripravi domače mešanice zeliščnih čajev
 • pakira v večje enote embalaže, primerne za skladiščenje
 • naliva eterična olja v za to primerno embalažo
 • pakira zelišča v embalažo po naročilu kupca
 • razporeja enote embalaže in zagotavlja snažnost skladišča
 • vzdržuje opremo in nadzoruje parametre skladiščenja

 • pozna načine in materiale za pakiranje
 • pozna načine nadzora parametrov okolja v skladišču in njihov pomen za vzdrževanje kakovosti
 • pozna predpise in druge zahteve za skladiščenje
 • pozna zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč
pripravi tradicionalne pripravke iz zelišč
 • pripravi delovni prostor in opremo za izdelavo tradicionalnih pripravkov
 • pripravi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke
 • pripravi zelišča in druge sestavine za izdelavo tradicionalnih pripravkov
 • izdela tradicionalne pripravke iz zelišč:
  • izvlečke iz zelišč v vodi, olju, kisu in žganju
  • zeliščne likerje
  • zeliščne pripravke na sladkorju in medu
  • zeliščne bonbone
  • zeliščne soli
  • zeliščna mazila in kreme
  • zeliščna mila in zeliščne šampone
  • zeliščne namaze
  • zeliščne sokove in napitke
  • zeliščne aranžmaje
  • zeliščne dišavne vrečke in blazine za obkladke in kopeli
 • pakira pripravke v primerno embalažo in jo opremi v skladu s pravilniki o označevanju

 • pozna zahteve o ureditvi prostorov za predelavo
 • pozna sestavine in njihovo uporabo
 • pozna postopke izdelave tradicionalnih pripravkov
 • pozna načine pakiranja in skladiščenja izdelkov
 • pozna pravila pakiranja in označevanja pripravkov iz zelišč
trži pridelana zelišča in tradicionalne pripravke iz zelišč
 • spremlja in ugotavlja potrebe na trgu
 • odziva se na zahteve trga
 • nabavi semena, gnojila in ostali repromaterial za pridelovanje zelišč
 • nabavi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja pridelke, izdelke in tradicionalne pripravke
 • sklepa pogodbe
 • skrbi za promocijo izdelkov in promocijski material
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev starih strank

 • pozna ciljne skupine porabnikov
 • pozna konkurenčne pridelovalce
 • pozna načine promocije svojih izdelkov
 • zna prilagoditi način in stil predstavitve izdelkov različnim namenom
 • pozna osnovne tehnike prodaje
 • pozna osnovne pojme o trgu in konceptih trženja
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidenco sklenjenih pogodb
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in sredstev za zaščito zelišč
 • vodi evidenco v zavarovanem prostoru
 • vodi evidence o kolobarju
 • vodi evidence v skladu z zahtevami integriranega ali ekološkega pridelovanja
 • vodi evidence v skladu s priporočili dobre pridelovalne prakse za zelišča
 • vodi evidence o temperaturi in vlagi v sušilnici oz. v skladišču
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plač

 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
 • se zaveda pomena natančnega vodenja evidenc
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost pridelkov in izdelkov in dela ter odgovarja zanje
 • zagotavlja kakovost dela na zeliščnem (kmečkem) gospodarstvu
 • zagotavlja kakovost pridelkov in izdelkov
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • prideluje zelišča v skladu s priporočili in načeli dobre pridelovalne prakse

 • pozna standarde kakovosti
 • pozna priročne metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne porabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja v zeliščarstvu
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja pri svojem delu

 • pozna osnove vzdrževanja strojev, ki jih uporablja v zeliščarstvu
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strankami in strokovnimi službami
 • komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja zaščitna sredstva, gnojila in druge snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja in v dogovoru z naročnikom
 • varuje vodne vire

 • pozna predpise o gnojenju, FFS in drugih nevarnih snoveh, ki se jih uporablja v kmetijstvu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o varovanju voda
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji, orodji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev in orodij
 • pozna postopke za rokovanje okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje 

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Janko Rode, KGZS
 • dr. Dušica Majer, KGZS
 • Milan Kalan, KGZS
 • Mitja Zupančič, KGZS
 • Jože Majes, Zeliščarska kmetija Plavica
 • mag. Jože Kukman, Samostan Stična
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Urška Marentič, CPI
 • Renata Bačvič, CPI
 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word