POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij 6220.007.4.0

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Cvetličar/cvetličarka (5223.01)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strokovnimi službami in strankami
 7. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 8. pripravi rezano cvetje in lončnice za prodajo
 9. oblikuje cvetlične vezave in dekoracije
 10. izvaja varstvo in zaščito lončnic, rezanega cvetja in zelenja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • izdela načrt poteka del pri izdelavi cvetličnih vezav in dekoracij
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in materiale za delo
 • pripravi orodje, naprave in materiale za delo
 • pripravi prostor za izdelavo cvetličnih vezav, za skladiščenje rezanega cvetja, lončnic in osnovnega ter dopolnilnega materiala
 • izbere delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del
 • pozna potek posamezne priprave izdelave cvetličnih vezav in dekoracij
Operativna dela pripravi in vzdržuje rezano cvetje in lončnice za prodajo
 • skladišči, pakira in transportira rezano cvetje in zelenje
 • pripravi rezano cvetje in lončnice za prodajo
 • pripravi osnovni in dopolnilni material za uporabo
 • vzdržuje in ohranjanje kakovost rezanega cvetja in zelenja v skladiščih in cvetličarnah
 • uporablja cvetličarske pripomočke, orodja, stroje in naprave
 • pozna lastnosti in uporabnost enoletnic, dvoletnic, zelnatih in lesnatih trajnic, čebulnic in gomoljnic ter lončnic
 • pozna cvetličarske pripomočke, orodja in naprave
 • pozna metode in načine skladiščenja, pakiranja in transportiranja rezanega cvetja, zelenja in osnovnih ter dopolnilnih materialov
 • pozna načine ohranjanja kakovosti rezanega cvetja in zelenja
oblikuje cvetlične vezave
 • oblikuje šopek
 • oblikuje aranžma
 • oblikuje venec
 • oblikuje girlando ali pletenico
 • oblikuje nasadek
 • oblikuje osebni dekor
 • uporablja različne načine oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij
 • sledi modnim smernicam
 • pozna sporočilnost cvetlične vezave
 • zna ločiti in izbrati posamezne cvetlične vezave in dekoracije glede na vrsto, uporabnost, tehniko in način izdelave
 • zna izbrati ustrezno namestitev v prostoru
oblikuje dekoracije
 • oblikuje dekoracije za različne priložnosti in dogodke
 • oblikuje in krasi prostor po načrtu
 • sledi modnim smernicam
 • pozna sporočilnost dekoracije
 • zna ločiti posamezne dekoracije glede na čas in namen uporabe
izvaja varstvo in zaščito lončnic, rezanega cvetja in zelenja
 • prepozna netipične spremembe zunanjega videza rezanega cvetja, lončnic in zelenja
 • ukrepa ob pojavu sprememb na rastlinah
 • pozna osnovne pogoje za rast in razvoj okrasnih rastlin
 • pozna razvoj okrasnih rastlin in njihovo spreminjanje med letnimi časi
 • pozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice, ki jih ima uporaba FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati določeno koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o nabavi, porabi in prodaji sredstev in materialov
 • vodi evidence o uporabi in porabi FFS in biocidov
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna obrazce in načine vodenja posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela nabavlja in prevzema blago ter prodaja izdelke in storitve
 • nabavlja blago (rezano cvetje, zelenje, okrasne rastline, substrate, gnojila in osnovni ter dopolnilni material)
 • prevzema blago (rezano cvetje, zelenje, okrasne rastline, substrate, gnojila in osnovni ter dopolnilni material)
 • prodaja izdelke in storitve
 • vodi kalo
 • pozna osnovna načela trženja
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost izdelkov in storitev
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • dela v skladu z načeli dobre cvetličarske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovost izdelkov in opravljenih storitev
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija sporazumeva se s strokovnimi službami in strankami
 • svetuje strankam pri izbiri izdelkov oziroma storitev
 • uporablja strokovno terminologijo
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 • sporazumeva se v vsaj enem tujem jeziku
 • obvlada estetiko, etiko
 • zna oceniti zahtevnost kupca
 • zna izbrati primeren način sporazumevanja pri organizaciji dela, izvajanju posameznih nalog in pri reševanju problemov
 • pozna osnove etnologije
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s cvetličarskimi orodji, pripomočki, stroji in opremo
 • pozna standarde varnih orodij, pripomočkov in strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Rok Globokar, PUP Velenje
 • Franci Landeker, Artfloristik, d. o. o., Ljubljana
 • Dragotina Seliškar, Cvetličarna Cvetje Eli, s. p.
 • Janez Seliškar, Cvetličarna Cvetje Eli, s. p.
 • Marija Podgornik, Vrtnarstvo Celje
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Majda Stopar, CPI