tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Polagalec/polagalka talnih oblog 5820.026.4.0

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

2. Ime in koda poklica

DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAEIN DELA (74)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sodeluje s sodelavci, z naročniki in s strankami
 5. usposobljen je za branje načrtov in tehničnih risb za svoje področje dela
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. pripravlja tla ter polaga vse vrste talnih oblog
 8. brusi, lakira, lošči in luži lesene pode
 9. vzdržuje in obnavlja pode
 10. skladišči različne talne obloge ter druge materiale

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • predlaga stranki vrsto polaganja parketa in drugih podov
 • predlaga stranki določitev linije v prostoru
 • pozna osnovna pravila organizacije dela na objektu
 • pozna delovišče
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih del
 • pozna osnove tehničnega risanja, računalništva in informatike
 • zna brati načrte in drugo tehnično dokumentacijo
 • pozna načine polaganja parketa glede na obliko in vrsto parketa
 • pozna načine polaganja talnih oblog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in opremo
 • pripravi osnovni in pomožni material
 • pripravi opremo in orodje
 • pozna vrste materialov, ki jih potrebuje za svoje delo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje parketarskih del
Operativna dela pripravlja tla
 • pregleda ustreznost podlage ter jo pripravi za nadaljnje delo
 • pozna sestavo, vrste, lastnosti in uporabo podlag, veznih materialov ter izravnalnih mas
 • obvlada uporabo merilnih inštrumentov za merjenje vlažnosti in ravnosti tal
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti v različnih vrstah podlog za talne obloge
 • pozna trdnost podlage in vpliv neustrezne vlažnosti na različne talne obloge
 • pozna vrste podlag za polaganje različnih talnih oblog
 • pozna primernost podlage za določeno vrsto talne obloge
 • pozna materiale za ravnanje podlage glede na debelino nanosa in čas sušenja
 • pozna materiale za utrjevanje podlage za lesene obloge
polaga vse vrste talnih oblog
 • izbere ustrezen način pritrjevanja in vezne materiale
 • izbere lepila glede na vrsto poda
 • pripravi talne obloge za polaganje glede na načrt
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • polaga različne vrste, tipe in vzorce parketa po različnih tehnologijah
 • polaga vse druge vrste oblog ter podov po različnih tehnologijah
 • polaga ali montira različne tipe in vrste zaključnih letev in druge zaključke
 • vari materiale z različnimi tehnikami
 • nanaša zaščitne premaze
 • polira pode
 • pozna lesne vrste in njihove teksture
 • pozna zgradbo in lastnosti lesenih talnih oblog (tehnološke, fizikalne, estetske) ter fizikalne, estetske in tehnološke lastnosti materialov za plavajoče pode
 • pozna posebnosti zgradbe lesa, ki vplivajo na estetski videz obloge ter kakovostne razrede lesenih talnih oblog
 • pozna vrste, namen in uporabo plavajočih podov
 • pozna vrste lepil
 • pozna vzorčne pode, njihovo izdelavo in zaključke
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti lesa
 • pozna (ekološki in toplotni) namen, lastnosti in uporabnost PVC-podov, gume, linoleja, plute ter pozna njihovo trdnost, vzdržljivost, obrabo ter življenjsko dobo
 • pozna uporabo antistatičnega in elektroprevodnega poda
 • pozna varilne sisteme za različne pode
 • pozna namen, lastnosti, vzdržljivost, uporabnost ter toplotno izolacijske lastnosti tekstilnih oblog
brusi, lakira, lošči in luži lesene pode
 • izbere ustrezen stroj za brušenje parketa
 • izbere sredstva za delo in jih pripravi po navodilih
 • grobo brusi parket
 • kita parket zaradi estetskega videza
 • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
 • brusi parket pred loščenjem ter med posameznimi nanosi laka
 • nanaša posamezne nanose laka
 • lakira zaključne letve in jih montira
 • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
 • nanaša lužila za les na parket
 • pozna vrste brusnih materialov
 • pozna materiale za kitanje
 • obvlada delo s stroji za brušenje parketa in njihove lastnosti
 • pozna napake v parketu, ki vplivajo na estetski videz
 • pozna reakcijski čas vezanja lepila za parkete
 • pozna vrste, sestavo in lastnosti lakov
 • pozna toplia in njihove lastnosti
 • pozna vpliv uporabljenih materialov na zdravje in ekologijo
 • pozna voske in olja za loščenje parketa ter njihove lastnosti
 • pozna vrste in lastnosti lužil, ki jih nanaša na les
vzdržuje parket
 • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
 • nanaša olje ali vosek za loščenje
 • termično in mehansko polira
 • pozna načine čiščenja parketa
 • pozna premaze za poliranje parketa
 • pozna tehnike nanašanja in nadaljnje obdelave
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na poškodbe talnih oblog
obnavlja parket
 • obnovi poškodovani parket
 • na novo preloži staro položeni parket
 • brusi parket
 • površinsko obdela parket
skladišči različne talne obloge ter druge materiale
 • skladišči lake, lepila in pri tem upošteva pravila varnosti
 • skladišči parket in druge talne obloge
 • pozna načine skladiščenja različnih materialov glede na vlažnost, temperaturo
 • pozna varnostne ukrepe pri skladiščenju vnetljivih in strupenih materialov
Komercialna dela izdela kalkulacije
 • izdela kalkulacije
 • izdela predračune
 • pozna elemente kalkulacije, normative dela in porabe materiala
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kvaliteto in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela
 • ekonomično uporablja material, čas in energijo
 • izmeri elektroprevodnost podov v sodelovanju z električarjem
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • redno pregleduje, čisti, mažeorodja in na njih opravlja manjša popravila
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija svetuje stranki
 • svetuje izbor načina oziroma smeri polaganja parketa in drugih talnih oblog
 • svetuje izbor parketa in drugih talnih oblog glede na stanje tal v prostoru
 • svetuje izbor vrste površinske obdelave (sijaj, ekološka primernost)
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja zaščiti sebe in sodelavce
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme
 • pozna navodila za varno delo in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varstvu pri delu
uporablja škodljive snovi in opremo v skladu z varovanjem okolja
 • izbere materiale za površinsko obdelavo in za ekološko zaščito podov
 • ustrezno odlaga škodljive snovi
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stane Voglar, Vogart d. o. o.
 • Slavko Pavlič, Parketarstvo Pavlič
 • Bojan Zarič, Aktual
 • dr. Željko Gorišek, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za lesarstvo
 • Borut Hribšek, OZS
 • Andrej Blažič, OZS
 • Igor Leban, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word