POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka na CNC-stroju 5210.005.5.0

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

2. Ime in koda poklica

Operater/operaterka na CNC stroju (8211.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 5. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 8. vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi strojne parametre
 9. izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente vezane, na proces obdelave

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo s sodobnimi pripomočki
 • načrtuje lastno delo
 • načrtuje projekte in organizacijo dela s sodobnimi pripomočki
 • uporablja računalniško in komunikacijsko opremo za potrebe poslovanja
 • sdodeluje pri načrtovanju izdelovalnih aktivnosti
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna metode načrtovanja aktivnosti idelave oz. obdelave
 • razume pomen sodelovanja pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo dela
 • prevzame in prouči delovni nalog
 • izpolni tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • pozna tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oz. dokumentacijo proizvodnega procesa
pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • pripravi delovno mesto, merilne inštrumente, delovno orodje in CNC-stroj
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala in obdelovalne pripomočke
 • pozna postopke obdelave materialov
Operativna dela snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 • riše enostavne obdelovalne 2D-konture in 3D-telesa
 • izdeluje enostavne izdelovalne dokumente
 • izbira programske rutine in obdelovalne parametre
 • pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po ISO-DIN-standardih
 • zna simulirati proces izdelave na krmilniku
 • razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi parametre
 • upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe)
 • analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo
 • pozicionira in pritrdi obdelovance
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca in orodja
 • nastavi strojne parametre
 • aktivira programsko delovanje stroja
spremlja in posega v obdelovalni proces
 • spremlja enega ali več obdelovalnih procesov
 • izvaja kontrolne (merilne in druge) aktivnosti v okviru programskih prekinitev obdelovalnega procesa
 • racionalno uporablja energijo, materiale in čas
 • pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo drugih izdelkov
 • sprošča vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulira z izdelki in odpadki
 • posega v izdelovalni program in skrbi, da je izdelek tudi v okviru ozkih toleranc
 • po potrebi prekinja programsko delo in posega v proces (zamenja orodja ….)
 • zna presoditi, da je izdelek v okviru tolerančnih zahtev
 • zna sproščati vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulirati z izdelki, orodjem, pripomočki in odpadki
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente vezane na proces obdelave
 • vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • izdela poročila o zaključenem delu
 • posreduje potrebne informacije pri izdelavi poslovnega dopisa in zapisnika
 • zna urejati besedila in preglednice za izdelavo poročil o delu
 • pozna načine in pravila za vodenje dokumentacije
Komercialna dela sodeluje pri uspešnem poslovanju
 • sodeluje pri investicijskih odločitvah
 • pomaga pri izdelavi kalkulacij
 • dela tako, da vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov
 • razume pomen sodelovanja pri investicijskih odločitvah na proizvodni ravni
 • pozna elemente kalkulacije
 • razume ekonomske učinke varčevanje energije, materiala in časa
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • nadzoruje in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • upošteva izvedbene programe za izdelavo v povezavi z orodji
 • uporablja pripomočke za meritve na izdelkih
 • pozna standarde kakovosti in jih upošteva
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • čisti delovno orodje, stroje in naprave
 • skrbi za čistost delovnih prostorov
 • pozna procedure postopkov vzdrževanja strojev in naprav
 • razume delovanje strojev in pomen kvalitetnega vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • ustno in pisno komunicira z vodjo, posamezniki in skupino
 • komunicira s tehnološko pripravo proizvodnje (TPP)
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
komunicira s poslovnimi partnerji
 • ustno in pisno komunicira s poslovnimi partnerji
 • ravna v skladu z bontonom
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise za varno delo in ekološko ravnanje
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise s področja varnosti in zdravju pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo
 • pozna predpise s področja varovanja okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola
 • Franc Rakuša, Šolski center Celje, Poklicna tehniška strojna šola
 • Marjan Jamnišek, Šolski center Celje, Poklicna tehniška strojna šola
 • mag. Blaž Nardin, TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije
 • Ivo Potisek, Lesna SVEA, Litija
 • Branko Bračko, Unior Zreče d.d.
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI