tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Koder/koderka algoritmov 4810.011.5.0

Klasius-P16

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 5. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sodeluje v skupini
 8. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 9. namešča in konfigurira programsko opremo
 10. izvede rešitve v programskem jeziku
 11. vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 12. testira programske rešitve
 13. upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev programskih rešitev
 • pridobi ustrezne podatke za izdelavo oz. posodobitev programskih rešitev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • izbira in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
Operativna dela izvede rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom v okviru programskih rešitev
 • pozna programska orodja in jezike za izdelavo dinamičnih spletnih strani
 • pozna standardne metodologije uporabe programskih vzorcev
 • zna izdelati preprosto aplikacijo
 • zna izvesti popravke v izdelani aplikaciji
 • zna izdelati obrazec v izbranem programskem orodju
 • zna prilagoditi obrazce novim zahtevam
 • pozna programske vzorce
 • zna izdelati preproste spletne strani
 • zna povezati aplikacijo in podatkovno bazo
upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • pozna programski jezik in orodja za delo s podatkovno bazo
 • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
 • pozna osnovne koncepte relacijskih podatkovnih baz
 • zna izdelati strukturo preprostejše podatkovne baze
 • zna ažurirati podatke v podatkovni bazi
 • zna kreirati poizvedbo v podatkovni bazi
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
 • zna izvesti standardne oblike testiranj
 • obvlada pripravo testnih podatkov
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vzdržuje dokumentacijo programske rešitve
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje programske rešitve
Komercialna dela pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja delovanje informacijske in komunikacijske opreme
 • dela opravi v predvidenem času
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • pozna sodobne (uveljavljene) standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje razvoja programske opreme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje programsko opremo
 • vzdržuje in izvaja manjše prilagoditve/popravke obstoječe programske opreme
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • sodeluje v projektnih timih
 • komunicira v tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja pravila o varstvu in zdravju pri delu, o požarni varnosti in varovanju okolja
 • pozna tehniške predpise in standarde ter predpise o varnosti pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word