tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov 4810.010.5.0

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 9. zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme in upravlja računalniško omrežje
 10. izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov
 11. izvaja politiko gesel
 12. svetuje na področju informacijskih sistemov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega sistema
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • izbira in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
Operativna dela zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme in upravlja računalniško omrežje
 • nadzoruje delovanje sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • preventivno vzdržuje računalniške sisteme in periferne naprave
 • sprejema prijave napak, odkriva in odpravlja napake na strojni in programski opremi
 • namešča popravke sistemske in uporabniške programske opreme
 • testira programske aplikacije po navodilih
 • namešča programsko opremo in prilagaja nastavitve programske opreme uporabnikom
 • izvaja manj zahtevne nadgradnje strojne opreme
 • vzdržuje strojno opremo
 • vzdržuje programsko opremo
 • namešča in prilagaja operacijske sisteme uporabnikom oz. okolju, prilagaja nastavitve
 • izvaja procesne obdelave podatkov in izvaja količinske izpise
 • pozna osnove različnih standardov operacijskih sistemov zna sestavit računalnik
 • zna namestiti operacijski sistem
 • zna odpravit napake na strojni opremi
izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov
 • sodeluje pri osveščanju uporabnikov o varnosti v informacijskih sistemih
 • vzdržuje podatke o uporabnikih in uporabniških skupinah
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • pozna večuporabniška delovna okolja (nameščanje, prilagajanje nastavitev, zaščite, vzdrževanje uporabnikov in uporabniških skupin, dodeljevanje omrežnih virov, arhiviranje sistemskih in uporabniških podatkov, obnavljanje varnostnih kopij)
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • obvlada administracijo strežnika
 • zna zaščititi informacijski sistem
 • zna arhivirati podatke
 • zna obnoviti podatke iz arhiva
izvaja politiko gesel
 • določa in nadzira gesla
 • dodeljuje pravice uporabnikom
 • določa varnostno politiko gesel
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zna vzpostaviti sistem nadzora nad dogodki
svetuje na področju informacijskih sistemov
 • svetuje in jim nudi tehnično pomoč uporabnikom računalniških sistemov
 • nudi podporo pri uporabi sistemske in uporabniške programske opreme
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • svetuje in nudi pomoč pri delu v večuporabniškem okolju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih računalniških sistemov
 • pozna aktualna večuporabniška delovna okolja in je usposobljen za njihovo administracijo
 • obvlada osnovno uporabniško programsko opremo
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vzdržuje dokumentacijo informacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje informacijskega sistema
Komercialna dela naroča rezervne dele strojne opreme
 • predaja naročila za nabavo rezervnih delov strojne opreme
pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja delovanje informacijske opreme
 • dela opravi v predvidenem času
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • uporablja s strani proizvajalca certificirano strojno in programsko opremo
 • pozna sodobne (uveljavljene) standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje informacijske opreme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijsko opremo
 • vzdržuje in izvaja manjša popravila osnovne računalniške opreme
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • komunicira v tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja pravila o varstvu in zdravju pri delu, o požarni varnosti in varovanju okolja
 • pozna tehniške predpise in standarde ter predpise o varnosti pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word