tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov 4810.009.5.0

Klasius-P16

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

2. Ime in koda poklica

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strankami
 5. sodeluje v skupini
 6. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 7. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 8. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 9. zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme
 10. upravlja računalniško omrežje
 11. upravljanje z videokonferenčnim sistemom
 12. izvaja varnostne ukrepe na področju komunikacijskih sistemov
 13. svetuje na področju komunikacijskih sistemov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent komunikacijskega sistema
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • izbere in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
Operativna dela upravlja računalniško omrežje in zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme
 • nadzoruje delovanje komunikacijskega sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • sprejema prijave napak, identificira in odpravlja napake na komunikacijskih sistemih
 • izvaja manj zahtevne nadgradnje strojne komunikacijske opreme
 • vzdržuje strojno in programsko komunikacijsko opremo
 • izvaja delovanje brezžičnih naprav in brezžičnega omrežja
 • izvaja postavitve ožičenja
 • izvaja procesne obdelave podatkov in izvaja količinske izpise
 • pozna osnovne računalniške komponente in periferije
 • pozna osnove različnih standardov operacijskih sistemov ((opomba: ali naj se to izbriše kot je v lekturi, vendar je vprašaj zraven: pozna osnovo različnih standardov)??) in komunikacijskih protokolov (TCP/IP, OSI-referenčni model ...)
 • pozna delovanje arhitekture LAN- in WAN- omrežja
 • pozna splošno funkcionalnost omrežnih komponent
 • zna postaviti fizično omrežje
 • zna vzpostaviti računalniško omrežje
 • zna uporabljati stikala in usmerjevalnike
 • zna vzpostaviti servise, ki so potrebni za delovanje omrežja
 • zna vzpostaviti servise, ki delujejo na omrežju
upravljanja z videokonferenčnim sistemom
 • namešča videokonferenčne sisteme
 • upravlja in nadzoruje operativno delovanje videokonferenčnih sistemov
 • sodeluje pri vzpostavitvah videokonferenc
 • vzpostavlja ustrezni priključek za videokonference
 • ugotavlja pravilnost delovanja videokonferenčnih sistemov in odpravlja napake
 • pozna osnovne lastnosti in gradnike avdio – video sistemov
izvaja varnostne ukrepe na področju komunikacijskih sistemov
 • zna izvajati omrežno varnostno politiko
 • sodeluje pri izvajanju osveščanja uporabnikov glede varnosti v informacijsko-komunikacijskih sistemih
 • izvaja varnostne ukrepe pri dostopu do komunikacijske opreme
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija …)
 • zna izvajati omrežno varnostno politiko
svetuje na področju komunikacijskih sistemov
 • svetuje in nudi tehnično pomoč skrbnikom in uporabnikom računalniških sistemov
 • izdela interna navodila za delo z omrežno opremo
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih komunikacijskih sistemov
 • pozna sodobne komunikacijske sisteme
 • zna predlagati komunikacijski sistem glede na podane zahteve
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • vzdržuje dokumentacijo komunikacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje komunikacijskega sistema
Komercialna dela naroča rezervne dele strojne opreme
 • predaja naročila za nabavo rezervnih delov strojne opreme
pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja delovanje komunikacijske opreme
 • dela opravi v predvidenem času
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • uporablja s strani proizvajalca certificirano strojno in programsko opremo
 • pozna sodobne (uveljavljene) standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje komunikacijske opreme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje komunikacijsko opremo
 • vzdržuje in izvaja manjša popravila osnovne komunikacijske opreme
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • sodeluje v projektnih timih
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • komunicira v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja pravila o varstvu in zdravju pri delu, o požarni varnosti in varovanju okolja
 • pozna tehniške predpise in standarde ter predpise o varnosti pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word