tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 4810.003.6.0

Klasius-P16

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)

2. Ime in koda poklica

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (3121.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. racionalno uporablja čas in druge vire
 3. namešča in konfigurira programsko opremo
 4. pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 5. upravlja podatkovne baze
 6. pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 7. vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 8. nadzira podatke v podatkovni bazi in odkriva poskuse nepooblaščene uporabe
 9. komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 10. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje manj zahtevne projekte manjših informacijskih sistemov in aplikacij
 • oceni obstoječe stanje
 • pripravi vsebinski predlog rešitve za izboljšanje poslovanja
 • izdela projektno nalogo z vsemi fazami izvedbe na osnovi rezultatov analize
 • uporablja tehnike in metode za razvoj in testiranje programskih rešitev
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • pozna postopke sistemske analize in snovanja informacijskih sistemov
opravlja organizacijska dela pri razvoju manjših informacijskih sistemov
 • pozna zakonodajo s področja varovanja in zaščite podatkov
 • pozna pravila o vodenju dokumentov
 • pozna sodobna orodja in metode za razvijanje programskih aplikacij
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi operativne plane dela in prototipe ter namešča in konfigurira programsko opremo
 • načrtuje aktivnosti za izvedbo projektov informacijskih sistemov
 • izvede normalizacijo podatkov
 • pozna značilnosti datotečnih organizacij
 • pozna značilnosti podatkovnih modelov in zna izdelati podatkovni model za enostavne modele okolja
Operativna dela pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • izdela dinamične spletne portale
 • določi postopek arhiviranja podatkov in obnavljanja v primerih podatkovnih nesreč
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom
 • pozna programska orodja in jezike za izdelavo aktivnih spletnih strani
upravlja podatkovne baze
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • upravlja, nadzira in vzdržuje podatkovne baze
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v podatkovni bazi in jim dodeljuje pravice
 • pozna programski jezik za delo s podatkovno bazo
 • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
izvaja usposabljanje uporabnikov
 • načrtuje in organizira usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije
 • pozna metode uvajanja in izobraževanja za uporabnike poslovnih aplikacij
Administrativna dela vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 • vodi dokumentacijo o razvoju in vzdrževanju informacijskih sistemov s sodobnim orodjem za računalniško podprto izgradnjo informacijskih sistemov (case)
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacij in ponudb
 • pripravlja ponudbe
 • svetuje kupcu pri nakupu in uporabi aplikativne in sistemske programske opreme
 • ponudbo ekonomsko, pravno in tehnično ovrednoti
 • pozna aktualne programske rešitve s tehničnega, pravnega in ekonomskega vidika
Vodenje vodi projekt razvoja, nadgradnje in vzdrževanja manjših informacijskih sistemov
 • usklajuje dela in naloge soizvajalcev projekta
 • motivira sodelavce
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • pozna temeljne metode odločanja
 • pozna predpise s področja (tematike aplikacije)
 • pozna predpise s področja varovanja podatkov, varstva pri delu in varovanja okolja
Nadzor dela nadzira podatke v podatkovni bazi in odkriva poskuse nepooblaščene uporabe
 • pozna in zna uporabljati orodja za vodenje projektov
 • pozna zakon o avtorskih pravicah
 • pozna odgovornost za spoštovanje intelektualne lastnine
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja nemoteno in optimalno delovanje računalniških sistemov in omrežij
 • oceni stroške delovanja sistema
 • pozna metode zagotavljanja zanesljivega delovanja sistemov
 • pozna s standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje informacijske sisteme in aplikacije
 • zna snovati in reorganizirati podatkovne baze
 • pozna zakonodajo z aplikacijskih področij
 • pozna in zna uporabljati programska orodja
Komunikacija komunicira z naročnikom, izvajalci in s sodelavci
 • komunicira s posamezniki in skupino
 • komunicira v tujem jeziku
 • pozna tehnike in vrste komunikacije
Varovanje zdravja in okolja dela v skladu s predpisi o varstvu pri delu in zagotavlja uporabnikom varno delovanje računalniških naprav
 • pozna škodljive vplive na zdravje in okolje
 • pozna predpise s področja varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Tone Gams, Šolski center Velenje
 • Mag. Milan Meža, Šolski center Velenje
 • Andrej Obu, Šolski center Velenje
 • Srečko Zorman, Šolski center Velenje
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Tomaž Krofel, Gorenje, Velenje
 • Rajko Gorečan, Gorenje, Velenje
 • Koordinator:Matjaž Praprotnik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word