tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 05.10.2007 , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec maske/oblikovalka maske 2130.029.6.0

Klasius-P16

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

2. Ime in koda poklica

Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. (5141)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo maskerskega tima
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. izdela make-up za TV, film in gledališče: dnevni, večerni, stilni in modni
 10. načrtuje in oblikuje specialne pričeske za TV, film in gledališče
 11. načrtuje in oblikuje stilne pričeske na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih za TV, film in gledališče
 12. načrtuje in izpelje pomladitev in staranje obraza in ostalih delov telesa za TV, film in gledališče
 13. načrtuje in izdela specialne efekte za TV, film in gledališče
 14. načrtuje in izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza in telesa za TV, film in gledališče
 15. načrtuje in oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske za TV, film in gledališče

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo maskerskega tima
 • prebere zasnovo snemalne knjige
 • organizira delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno izvedbeno ekipo
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo maskerskega tima
 • sodeluje pri idejni zasnovi in pripravi projekta
 • načrtuje pripravo izvedbe maskerskih in lasničarskih del
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo del
 • predvidi/oceni potrebna finančna sredstva
 • predvidi/oceni potrebna materialna sredstva
 • oblikuje in izboljšuje delovni proces in postopke lastnega dela
 • racionalno uporablja materiale, energijo in čas izvedbe
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini
 • pozna postopke priprave in izvedbe maskerskih in lasničarskih del
 • obvlada načela organizacije in timskega dela
 • obvlada pravila projektnega dela
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna poslovne in vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • pozna časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se za delo in pripravi delovno mesto za oblikovanje maske
 • načrtuje idejne zasnove izvedbe likov v sodelovanju s kreativnim delom izvedbene ekipe
 • pripravi sebe, delovno mesto in prostor (maskerski stol, svetloba, topla voda, prezračevanje idr.) ter pripomočke v skladu s predpisanimi profesionalnimi maskerskimi standardi
 • analizira in razčleni zasnovo snemalne knjige
 • predstavi idejne zasnove likov
 • uskladi idejne zasnove likov z zahtevami ostalih članov ustvarjalne ekipe
 • izbere in naroči materiale za izvedbo del
 • pripravi maskerske in lasničarske pripomočke, ki jih potrebuje za izvedbo projekta
 • sledi sodobnim razvojnim smernicam
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja
 • pozna osnovne tehnike risanja in skiciranja
 • pozna maskerske materiale in tehnološke postopke dela
 • zna poiskati profesionalne ponudnike maskerskih materialov
 • obvlada profesionalne maskerske standarde
Operativna dela izdela make-up za TV, film in gledališče: dnevni, večerni, stilni in modni
 • upošteva medij, namen in žanr projekta
 • prilagaja izdelavo make-upa zasnovi projekta
 • pripravi potrebne materiale in pripomočke za make-up/nanos (v nadaljevanju make-up)
 • make-up oblikuje v skladu z idejno celoto projekta
 • prilagaja izdelavo make-upa vremenskim, terenskim in svetlobnim razmeram
 • vzdržuje kontinuiteto make-upa glede na zaporedje posnetkov
 • pri stilnem make-upu upošteva zahteve zgodovinskega obdobja ter likovne in estetske zakonitosti
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt za oblikovanje make-upa
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za make-up
 • oblikuje, korigira in izpelje make-up za TV, film in gledališče
 • make-up oblikuje v skladu z idejno celoto žanra, projekta in medija
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • obvlada specifike maskerstva na televiziji,pri filmu in v gledališču
 • pozna anatomijo obraza
 • pozna postopke korekcije obraza s pomočjo maskerskih materialov in pripomočkov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna tehnike snemanja
 • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • obvlada tehnološke postopke make-upa in načine delovanja preparatov
 • obvlada specifike uporabe maskerskih materialov v različnih delovnih razmerah
načrtuje in oblikuje pričeske
 • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
 • načrtuje in pripravi ustrezne materiale in pripomočke za oblikovanje pričesk
 • oblikuje zahtevnejše namenske (modne, fantazijske, stilne idr.) pričeske
 • oblikuje pričeske v pomensko idejno celoto lika
 • obvlada tehnike oblikovanja pričesk
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih pričesk
načrtuje in oblikuje stilne pričeske na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih
 • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na naravnih laseh
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na naravnih laseh z uporabo lasničarskih dodatkov (kite, vložki, trese, tupe,…)
 • oblikuje zahtevnejše stilne pričeske na lasuljah
 • stilne pričeske oblikuje v pomensko idejno celoto lika, v skladu z zahtevami zgodovinskega obdobja ter po estetskih zakonitostih
 • prilagaja pričesko namenu, obliki obraza, strukturi in dolžini las
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih pričesk
 • obvlada strukturo in tipe las
 • obvlada tehnike oblikovanja las in izpeljave v končno obliko
 • pozna tehnološke postopke za oblikovanje las
 • pozna vrste in delovanje preparatov ter pripomočke za oblikovanje las
načrtuje in izpelje pomlajevanje, staranje obraza in ostalih delov telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela v skladu s pomensko idejno zasnovo lika
 • pripravi ustrezno podlago na koži za pomladitev in/ali staranje
 • izpelje pomladitev s šminko posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti pomladitve
 • izpelje pomladitev s šminko (oblikuje v pomensko idejno celoto lika)
 • izpelje staranje posameznih elementov obraza in telesa s šminko, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • staranje s šminko oblikuje v pomensko idejno celoto lika
 • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brke, brado, obrvi, zalisce, lasne dodatke, lasulje idr.)
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • obvlada različne tipe in strukture kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke staranja kože
 • obvlada mehanske in kemične postopke pomlajevanja kože
 • obvlada maskerske materiale in pripomočke pri izpeljavi pomlajevanja in staranja obraza in ostalih delov telesa
 • pozna anatomske in časovne zakonitosti staranja
 • pozna materiale in postopke za izdelavo lasničarskih del
načrtuje in izdela specialne efekte II. stopnje z uporabo različnih specialnih materialov (bradavice, brazgotine, mozolji, alergije, pege, …)
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje specialne efekte II. stopnje
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo specialnih efektov II. stopnje
 • načrtuje in izdela specialne efekte II. stopnje s tehnologijo odlivanja
 • oblikuje, izdela in kašira specialne efekte II. stopnje s specialnimi materiali
 • specialne efekte II. stopnje ustvarjalno in tehnično ustrezno montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna specialne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihove teksture in možnosti oblikovanja
 • obvlada postopke odlivanja obraza in posameznih delov obraza in telesa za specialne efekte II. stopnje
 • obvlada postopke odstranjevanja specialnih efektov s kože in z las
 • zna izkoristiti anatomijo obraza in telesa za ustvarjanje posebnih efektov
 • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
 • pozna likovni spekter barv in tenov kože
 • pozna tehnike snemanja
 • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
 • vzdržuje kontinuiteto specialnih efektov glede na zaporedje posnetkov
 • obvlada likovno estetiko
načrtuje in izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza ter telesa
 • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje odlitke
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo odlitkov
 • načrtuje in vzame negativ obraza ter posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • načrtuje in odlije pozitiv obraza in posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
 • odlitke ustvarjalno in tehnično ustrezno preoblikuje, montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo odlitkov
 • obvlada anatomijo in izraze obraza glede na idejno zasnovo lika
 • obvlada osnove kiparstva
 • obvlada znanja likovno estetiko
načrtuje in oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt oblikovanja karakterne in fantazijske maske
 • izdela idejno skico karakternega in fantazijskega lika
 • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za delo
 • pripravi ustrezno podlago za izvedbo karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske
 • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske z uporabo odlitkov ter specialnih efektov in materialov II. stopnje
 • pri oblikovanju zahtevnih karakternih in fantazijskih mask ustvarjalno in tehnično ustrezno vključuje lasničarske izdelke
 • karakterne in fantazijske maske oblikuje v skladu z idejno celoto projekta, žanra in medija
 • pozna karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
 • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
 • pozna osnove slikarstva in kiparstva
 • pozna osnove anatomije obraza in telesa
 • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo karakterne in fantazijske maske
 • zna pomensko uporabiti lasničarske izdelke glede na idejno zasnovo lika
 • ima kreativno sposobnost oblikovanja likov
 • obvlada likovno estetiko
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • dokumentira kontinuiteto izvedbe projekta
 • fotodokumentira opravljeno delo zaradi kontinuitete
 • fotodokumentira opravljeno delo za arhiv
 • vodi evidenco opravljenih del in projektov
 • vodi poročila o lastnem delu (dnevna, tedenska in mesečna)
 • vodi poročila o delu tima
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila administrativnega poslovanja
 • pozna osnovne postopke fotografiranja
 • pozna sisteme arhiviranja
Komercialna dela izdeluje kalkulacije in ponudbe
 • izvaja promocijo poklicnih storitev
 • izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • analizira in ovrednoti poslovne rezultate
 • planira in izračuna stroške dela in materiala
 • izbira in naroča material
 • evidentira in shranjuje materiale
 • pozna vrste stroškov in njihovo strukturo
 • pozna normative dela in kalkulacije
Vodenje vodi maskerski tim na projektih
 • vodi maskerski tim pri pripravi in izvedbi zahtevnejših projektov
 • vodi ali sodeluje v procesu formalnega ali neformalnega izobraževanja in usposabljanja kadrov
 • pozna pravila projektnega vodenja
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • pozna in upošteva didaktična načela
 • pozna načela timskega dela
Nadzor dela nadzira izvedbo zahtevnejših projektov
 • nadzira delo maskerskega tima in evalvacijo lastnega dela
 • nadzira izvedbo projekta
 • pozna postopke kontroliranja maskerskih del
 • pozna pravila evalvacije projekta
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja profesionalno delovanje maskerskega tima
 • zagotavlja kakovost izvedbe projekta
 • deluje v skladu s standardi kakovosti dela
 • uporablja delovna sredstva v skladu s tehničnimi in z varnostnimi standardi
 • spremlja tehnološki razvoj v maskerski stroki
 • pri delu zagotavlja in spoštuje načela poklicne etike
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju oblikovanja maske
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji
 • v procesu dela komunicira s kreativno ekipo, z maskerskim timom in ostalimi sodelavci
 • komunicira pisno in ustno v domačem in tujem jeziku (pasivno)
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo v domačem in tujem jeziku
 • poišče vire informacij, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • upošteva poslovni bonton in poslovno etiko
 • skrbi za prepoznavnost in kakovostno pozitivno podobo poklica
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna pomen neverbalne komunikacije in svojo obvladuje
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren, konstruktiven način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del, ki jih opravlja
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi, da so stroji, naprave in prostori ustrezno varnostno zaščitno opremljeni
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • varno shranjuje in uporablja specialne maskerske materiale v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi in z ekološkimi priporočili
 • zagotavlja upoštevanje predpisanih zdravstvenih in higiensko-sanitarnih normativov delovnega okolja, dela, materiala in pripomočkov po standardih Evropske zveze
 • pozna predpisane zdravstvene higiensko-sanitarne normative delovnega okolja, dela, materiala in pripomočkov po standardih Evropske zveze
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in smernice razvoja na področju varovanja okolja
 • pozna in izvaja postopke dezinfekcije in sterilizacije
 • zna ločevati in razvrščati odpadne snovi
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja, zlasti hrbtenice

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Daša Saftič, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marija Jurovič, kreatorica maske, RTV Slovenija
 • Olga Pajek Čuk, upokojena tajnica režije in skripterka
 • Gabrijela Fleischman, samostojna ustvarjalka na področju kulture
 • Zoran Lemajič, RTV Slovenija
 • Vida Levičar, RTV Slovenija
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Milan Pejnovič, Sekcija kozmetikov OZS
 • Olga Pompe, Sekcija frizerjev OZS
 • Anica Justinek, CPI
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word