tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 21/27.02.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Osvetljevalec/osvetljevalka 2130.009.5.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Osvetljevalec/osvetljevalka (3131.09)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strokovnjaki
 5. seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na pprojekt vezane načrte
 6. prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
 7. sodeluje pri zapisu svetlobne slike
 8. izriše končni načrt postavitve luči
 9. izvede montažo reflektorjev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • načrtuje tehnično izvedbo osvetljave z upoštevanjem delovnega naloga
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • načrtuje preglede opreme za osvetljavo
 • pozna osnove organizacije dela pri osvetljavi
 • obvlada tehnično izvedbo osvetljave
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovna sredstva in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • seznani se z načrti in pripravi potrebno opremo
 • preveri stanje opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada funkcije opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada tehnično-tehnološko dokumentacijo opreme
Operativna dela seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte
 • seznani se z (prebere) vsebino projekta
 • ogleda si prizorišče
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • prouči načrt postavitve luči
 • prouči načrt elektroenergetskih inštalacij
 • prouči načrt prizorišča
 • pozna osnove značilnosti glavnih umetniških zvrsti
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
 • seznani se s terminskim planom
 • pripravi reflektorje in ostalo opremo
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pozna osnove projektnega dela
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev in ostale opreme
sodeluje pri zapisu lučne slike
 • izvaja operativna dela na lučni mizi
 • statira na odru ob zapisovanju svetlobnih slik
 • uporablja računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna osnovne značilnosti psihologije barv
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna osnove optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna osnove umetnostne zgodovine
 • pozna osnove gledaliških umetnosti
 • pozna osnove fotografije in filma
 • pozna osnove scenografije
 • zna uporabljati računalniške programe za simulacijo osvetlitve
izriše končni načrt postavitve luči
 • izriše in arhivira dokumentacijo postavitve luči za celoten projekt
 • zapiše usmeritve reflektorjev
 • naredi seznam vseh efektov, ki so bili uporabljeni, in poskrbi, da so na voljo pri ponovitvah
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
 • obvlada načine zapisov usmeritve reflektorjev
 • obvlada vrste efektov
izvede montažo reflektorjev
 • izvaja vsa dela pri montaži reflektorjev po navodilih oblikovalca osvetljave
 • izvaja dela v zvezi s priklopom na vir napajanja
 • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
 • usmerja reflektorje
 • obvlada tehniko montaže reflektorjev
 • obvlada elektroenergetske povezave, inštalacije, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • zna brati instalacijske sheme
Administrativna dela vodi delovno dokumentacijo
 • pripravlja poročila o poteku del
 • arhivira delovno dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • skrbi za lastno izobraževanje
 • predlaga možne izboljšave
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • spremlja novosti v stroki
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna energetske in regulacijske sisteme
Vzdrževanje in popravila vzdržuje naprave in opremo ter pripomočke za osvetljavo
 • skrbi za osnovno in preventivno vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • izvaja servisne posege in periodične preglede po navodilih proizvajalca
 • po potrebi izvaja enostavnejša servisna dela
 • pozna osnove servisiranja opreme pri osvetljavi
 • pozna postopke preventivnega vzdrževanja
 • pozna proizvajalce opreme
 • zna vzdrževati opremo v skladu z navodili proizvajalca
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z ostalimi branžnimi kolegi
 • komunicira z avtorsko ekipo
 • zna se pisno in ustno sporazumevati
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna uporabljati komunikacijske informacijske tehnologije
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva predpise z elektroenergetskega področja in predpise o varstvu pri delu
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, ekipe, obiskovalcev prireditve in drugih oseb
 • pozna predpise z elektroenergetskega področja
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, VIBA Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word