tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani 2130.007.5.0

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

2. Ime in koda poklica

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (3471.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo pri oblikovanju spletnih strani
 2. racionalno uporablja čas in druge vire za oblikovanje spletne strani
 3. sistematično pristopa k iskanju rešitev problemov, ki se pojavljajo
 4. sodeluje v skupini in vodi skupino za oblikovanje spletne strani
 5. učinkovito uporablja računalniška orodja ter spremlja nova programska orodja in razvoj le-teh
 6. sodeluje z naročniki pri definiranju in izvajanju nalog v zvezi z oblikovanjem spletnih strani
 7. obnavlja in posodablja grafično podobo spletnih strani

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini
 • ­sodeluje z naročnikom pri prepoznavanju idejne zasnove projekta, ciljev in možnih rešitev
 • analizira želje naročnika, členi in predstavlja možne rešitve ter z naročnikom del definira elemente grafične podobe spletne strani
 • oblikuje operativne in terminske načrte za izvedbo projekta
 • sodeluje v timu za grafično oblikovanje spletnih strani
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani
 • določa vrsto in tehnične parametre za programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani
 • pripravlja ali sodeluje pri pripravi specifikacije in pri postopkih za nabavo opreme za oblikovanje spletnih strani
 • ­namešča, preizkuša in vzdržuje opremo za oblikovanje spletnih strani
 • vodi evidence, tehnične dokumente in varuje uporabniške, avtorske in lastniške pravice
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • pozna vrste in uporabnost programske in tehnične opreme za oblikovanje spletnih strani
Operativna dela prilagaja oblikovni koncept spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca
 • pripravlja predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta ...
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …)
 • določa način navigacije
 • pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti spletnih strani
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
izdelava predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani
 • pripravlja predloge celostnih podob spletne strani
 • ­izdeluje grafične elemente spletnih strani
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (programerjev …)
 • zagotavlja skladnost rešitev spletne strani s pričakovanji naročnika
 • spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po želji naročnika
 • sodeluje pri pripravi navodil za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij za doseganje dodatnih učinkov
 • pozna posebnosti tehniških rešitev (programerskih) za konkreten projekt
 • zna uporabljati različna programska orodja glede na željene učinke
Administrativna dela pripravlja projektno dokumentacijo
 • pripravi ali sodeluje pri izdelavi dokumentacije za izvedbo spletnih strani po zahtevah izdelovalca
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izvedbe spletnih strani
Komercialna dela svetuje naročniku
 • predstavlja primere in idejne rešitve s ciljem ugoditi naročniku
 • predlaga, svetuje in sodeluje z naročnikom pri oblikovanju ponudbe
Vodenje koordinira delo skupine
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za oblikovanje spletne strani
 • vodi ali izvaja dokumentiranje poteka projektov
 • odloča ali pripravlja elemente za odločanje v primeru odstopanja od načrtovanih načrtov
Nadzor dela preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi
 • spremlja organiziranje in izvajanje aktivnosti skladno s sprejetim projektom, predlaga spremembe ter ukrepa po pravilih, opredeljenih v projektu
 • skrbi za spoštovanje dogovorov in preverja izvajanje oblikovanja končnega izdelka
 • pozna zahteve naročnika v zvezi z grafično in tehnično podobo spletnih strani
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • upošteva standarde kakovosti pri zasnovi in izvedbi spletnih strani in aplikacij
 • spoštuje zakonske predpise, podzakonske akte in mednarodne sporazume s področja intelektualne lastnine pri izvajanju del
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • pozna pomen kvalitete, estetike in inovativnosti spletnih strani
Komunikacija pisno in ustno sporazumevanje z naročniki in s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci na projektu o izvajanju del
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Tomi Ilijaš, Arctur, Nova Gorica
 • dr. Jurij Tasič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Pavla Lah, Center vlade RS za informatiko
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word