SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakt:
Tanja Logar
tel.: 01/586 42 68
fax.: 01/542 20 45
e-pošta:
Kažipot: NRP Domov Baze podatkov Kvalifikacijska struktura Natisni

Kvalifikacijska struktura

Klasifikacijska struktura je namenjena preglednemu prikazovanju dokumentov, ki so pripravljeni in veljavni v okviru enega strokovnega področja.Izberite klasifikacijo po Klasius-P
Izberi poljubne kategorije
Ravni zahtevnosti
izberi vse / počisti vse

 • DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE
  • DRUŽBENE VEDE
   • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
   • Ekonomija
    • Ekonometrija
    • Ekonomija
    • Ekonomija (drugo)
    • Ekonomija (podrobneje neopredeljeno)
    • Politična ekonomija
   • Politologija, odnosi posameznik-družba-država
    • Človekove pravice
    • Državljanska vzgoja
    • Mednarodni odnosi
    • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo)
    • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje neopredeljeno)
    • Politologija, politična zgodovina
   • Psihologija
    • Psihoanaliza
    • Psihologija
    • Psihologija (drugo)
    • Psihologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Psihoterapija
   • Sociologija in študiji kultur
    • Etnologija
    • Kriminologija
    • Kulturologija
    • Socialna antropologija
    • Socialna in humana geografija
    • Sociologija
    • Sociologija in študiji kultur (drugo)
    • Sociologija in študiji kultur (podrobneje neopredeljeno)
    • Ženski študiji
  • NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE
   • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika
    • Arhivistika
    • Dokumentalistika
    • Knjižničarstvo
    • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (drugo)
    • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (podrobneje neopredeljeno)
   • Novinarstvo in poročevalstvo
    • Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno)
  • POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
   • Delovno življenje
    • Delovno življenje (drugo)
    • Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno)
    • Kakovost dela
    • Organiziranje dela
    • Sindikalni dejavnost in industrijski odnosi
    • Uvajanje v delo
   • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo
    • Bančništvo
    • Borzno posredništvo
    • Finančništvo
    • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (drugo)
    • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Zavarovalništvo (finančno, pokojninsko, socialno, invalidsko, zdravstveno)
   • Marketing in oglaševanje
    • Marketing
    • Marketing in oglaševanje (drugo)
    • Marketing in oglaševanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Odnosi z javnostmi
    • Oglaševanje
    • Raziskave trga
   • Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
   • Poslovodenje in upravljanje
    • Poslovodenje
    • Poslovodenje in upravljanje (drugo)
    • Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje
    • Upravljanje kadrov (kadrovski management)
   • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
    • Dražbarstvo, licitiranje
    • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo)
    • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (podrobneje neopredeljeno)
    • Prodaja nepremičnin
    • Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po telefonu
    • Skladiščenje
    • Trgovina na debelo
    • Trgovina na drobno
    • Zaščita potrošnikov
   • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
    • Davkarstvo
    • Knjigovodstvo in računovodstvo
    • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (drugo)
    • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Revizija in kontrola
   • Tajniško in administrativno delo
    • Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti, …)
    • Strojepisje in stenografija
    • Tajniško in administrativno delo (drugo)
    • Tajniško in administrativno delo (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje pisarniških strojev in naprav
    • Usposabljanje tajnic
  • PRAVNE VEDE
   • Pravne vede
    • Advokatura
    • Notariat
    • Pravo
    • Pravo (drugo)
    • Pravo (podrobneje neopredeljeno)
    • Sodništvo
    • Tožilstvo
 • IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
  • IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
   • Izobraževalne vede
    • Andragogika
    • Didaktike
    • Izobraževalne vede (drugo)
    • Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Pedagogika
    • Socialna pedagogika
    • Specialna pedagogika
   • Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
    • Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
   • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev tujih jezikov
   • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov
    • Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev
    • Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka
    • Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno usmerjenih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk)
   • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje)
    • Izobraževanje učiteljev razrednega pouka
    • Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami
    • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev za temeljno opismenjevanje odraslih
   • Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
    • Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (podrobneje neopredeljeno)
 • KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, VETERINARSTVO
  • KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
   • Gozdarstvo in lov
    • Gozdarstvo
    • Gozdarstvo in lov (drugo)
    • Gozdarstvo in lov (podrobneje neopredeljeno)
    • Lov
   • Hortikultura
    • Cvetličarstvo
    • Drevesničarstvo
    • Hortikultura
    • Hortikultura (drugo)
    • Hortikultura (podrobneje neopredeljeno)
    • Vrtnarstvo
   • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
    • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
   • Poljedelstvo in živinoreja
    • Poljedelstvo
    • Poljedelstvo in živinoreja (drugo)
    • Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno)
    • Sadjarstvo
    • Vinogradništvo
    • Zelenjadarstvo
    • Živinoreja
   • Ribištvo
    • Ribištvo (drugo)
    • Ribištvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Ribogojništvo
    • Ribolovstvo
  • VETERINARSTVO
   • Veterinarstvo
    • Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno)
 • NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO
  • FIZIKALNE IN KEMIJSKE VEDE
   • Fizika (podrobneje neopredeljeno)
    • Fizika (podrobneje neopredeljeno)
   • Fizika in astronomija
    • Astronomija
    • Fizika
    • Fizika in astronomija (drugo)
    • Fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno)
   • Geofizikalne vede
    • Geofizikalne vede (drugo)
    • Geofizikalne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Geografija (naravna in geofizikalna)
    • Geologija
    • Meteorologija
    • Mineralogija
    • Paleontologija
    • Seizmologija in vulkanologija
   • Kemija
    • Kemija (podrobneje neopredeljeno)
  • MATEMATIKA IN STATISTIKA
   • Matematika
    • Matematika (podrobneje neopredeljeno)
   • Statistika
    • Aktuarstvo
    • Matematična statistika
    • Statistika
    • Statistika (drugo)
    • Statistika (podrobneje neopredeljeno)
    • Verjetnostna teorija
    • Vzorčenje
  • NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (PODROBNEJE NEOPREDELJENO)
   • Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
  • RAČUNALNIŠTVO
   • Računalniške vede
    • Operacijski sistemi
    • Računalniške vede (drugo)
    • Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Računalniško programiranje in programski jeziki
    • Računalništvo in informatika
    • Sistemska analiza in načrtovanje sistemov
   • Uporabno računalništvo
    • Splošna uporaba računalnikov
    • Uporaba Interneta in računalniških omrežij
    • Uporaba programov za namizno založništvo
    • Uporaba programov za obdelavo slik in grafike
    • Uporaba programov za predstavljanje podatkov in informacij
    • Uporaba računalniških baz podatkov
    • Uporaba računalniških preglednic
    • Uporaba računalniških urejevalnikov besedila
    • Uporabno računalništvo (drugo)
    • Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
  • VEDE O ŽIVI NARAVI
   • Biologija in biokemija
    • Biofizika
    • Biokemija
    • Biologija
    • Biologija in biokemija (drugo)
    • Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno)
    • Farmakologija
    • Toksikologija
   • Okoljske in okoljevarstvene vede
    • Ekologija
    • Okoljske in okoljevarstvene vede (drugo)
    • Okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno)
 • NEOPREDELJENO PO ŠIROKEM PODROČJU
  • NEOPREDELJENO PO OŽJEM PODROČJU
   • Neopredeljeno po podrobnem področju
    • Neopredeljeno po nacionalno specifičnem področju
 • SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI
  • OPISMENJEVANJE (BRANJE, PISANJE, RAČUNANJE)
   • Opismenjevanje
    • Funkcionalno opismenjevanje
    • Opismenjevanje (drugo)
    • Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Splošno opismenjevanje s področja branja, pisanja, računanja ipd.
  • OSEBNOSTNI RAZVOJ
   • Osebnostni razvoj
    • Družinsko življenje, starševstvo
    • Medosebni in socialni odnosi
    • Osebnostni razvoj (drugo)
    • Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno)
    • Prostočasne in rekreativne dejavnosti
    • Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja zaposljivost
    • Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost, časovna urejenost
    • Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje
    • Z zdravjem povezano znanje in spretnosti
    • Znanje in spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti
  • SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI
   • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
    • Gimnazijsko izobraževanje/izidi (splošno)
    • Gimnazijsko izobraževanje/izidi (strokovno)
    • Osnovnošolsko izobraževanje/izidi
    • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (drugo)
    • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (podrobneje neopredeljeni)
 • STORITVE
  • OSEBNE STORITVE
   • Frizerstvo in kozmetika
    • Frizerstvo in kozmetika (drugo)
    • Frizerstvo in kozmetika (podrobneje neopredeljeno)
    • Frizerstvo, brivstvo, lasuljarstvo
    • Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje
    • Manikura in pedikura
   • Hotelirstvo in gostinstvo
    • Barmanstvo
    • Catering
    • Gostinstvo
    • Hotelirstvo
    • Hotelirstvo in gostinstvo (drugo)
    • Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje neopredeljeno
    • Someljerstvo
    • Strežba
   • Potovanja, turizem, prosti čas
    • Potovalne storitve (agencijske, prevozne, ipd.)
    • Potovanja, turizem, prosti čas (drugo)
    • Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno)
    • Turistični animatorji
    • Turistični vodiči
   • Storitve za gospodinjstva
    • Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš
    • Čiščenje oblačil
    • Dimnikarstvo
    • Domača (potrošniška) ekonomija
    • Hišniška dela
    • Pogrebništvo
    • Storitve za gospodinjstva (drugo)
    • Storitve za gospodinjstva (podrobneje neopredeljeno)
    • Varovanje stanovanj in hiš
   • Šport
    • Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening)
    • Šport (drugo)
    • Šport (podrobneje neopredeljeno)
    • Športni funkcionarji
    • Športni sodniki
    • Športni trenerji
    • Športni trening
  • TRANSPORTNE STORITVE
   • Transportne storitve
    • Cestni promet
    • Letalski promet
    • Pomorski in rečni promet
    • Poštni promet
    • Transportne (prevozne) storitve (drugo)
    • Transportne (prevozne) storitve (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov
    • Železniški promet
  • VAROVANJE
   • Varno delo in varovanje zdravja
    • Ergonomija (zdravje in varnost na delovnem mestu)
    • Poklicno zdravje in industrijska higiena
    • Socialno varstvo delavcev
    • Varno delo in varovanje zdravja (drugo)
    • Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo pri delu
   • Varovanje oseb in premoženja
    • Carina
    • Gasilstvo in potapljaštvo
    • Policija
    • Varovanje oseb in premoženja
    • Varovanje oseb in premoženja (drugo)
    • Varovanje oseb in premoženja (podrobneje neopredeljeno)
    • Zapori
   • Vojaške in obrambne vede
    • Obramboslovje
    • Vojaške in obrambne vede (drugo)
    • Vojaške in obrambne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Vojaške vede
  • VARSTVO OKOLJA
   • Komunalne sanitarne storitve
    • Čiščenje cest
    • Dobava pitne vode
    • Komunalne sanitarne storitve (drugo)
    • Komunalne sanitarne storitve (podrobneje neopredeljeno)
    • Odstranjevanje smeti
    • Zbiranje in predelava odpadkov
   • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
    • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo)
    • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno)
    • Reciklažne tehnologije
    • Zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak
    • Zaščita pred zvočnim onesnaževanjem
    • Zaščita vode
    • Zaščita zraka
   • Naravno okolje in divje živali
    • Nacionalni parki in rezervati
    • Naravno okolje in divje živali (drugo)
    • Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno)
    • Ohranjanje narave
    • Ohranjanje živalskih vrst
   • Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
 • TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO
  • ARHITEKTURA, URBANIZEM IN GRADBENIŠTVO
   • Arhitektura in urbanizem
    • Arhitektura
    • Arhitektura in urbanizem (drugo)
    • Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno)
    • Geodezija in kartografija
    • Krajinska arhitektura
    • Urbanizem
   • Gradbeništvo
    • Gradbeništvo (drugo)
    • Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Hidrotehnika
    • Materiali in konstrukcije
    • Operativna gradnja
    • Prometne gradnje
    • Zaključna dela v gradbeništvu
  • PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
   • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
    • Gumarstvo
    • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (drugo)
    • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Lesarstvo
    • Papirništvo
    • Plastična predelava
    • Steklarstvo in porcelanarstvo
   • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin
    • Kamnolomništvo
    • Pridobivanje nafte in plina
    • Rudarstvo
    • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (drugo)
    • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobneje neopredeljeno)
   • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
    • Čevljarstvo
    • Konfekcijska tehnologija
    • Krznarstvo
    • Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, predelava volne, predenje, tkanje)
    • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (drugo)
    • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Usnjarstvo
   • Živilska tehnologija
    • Kuharstvo
    • Mesarstvo
    • Mlekarstvo in sirarstvo
    • Pekarstvo in slaščičarstvo
    • Pivovarstvo
    • Predelava tobaka
    • Vinarstvo in kletarstvo
    • Živilska tehnologija
    • Živilska tehnologija (drugo)
    • Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
  • TEHNIKA
   • Elektronika in avtomatizacija
    • Avtomatizacija
    • Elektronika
    • Elektronika in avtomatizacija (drugo)
    • Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno)
    • Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov
    • Robotika
    • Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov
    • Telekomunikacije
   • Elektrotehnika in energetika
    • Alternativni energetski viri (sonce, veter,…)
    • Distribucija plina
    • Elektroenergetika
    • Elektrotehnika
    • Elektrotehnika in energetika (drugo)
    • Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno)
    • Klimatiziranje in hladilni sistemi
    • Nuklearna energija
   • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo
    • Biokemijska tehnologija in inženirstvo
    • Kemijska tehnologija
    • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo)
    • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Laboratorijska tehnologija
    • Predelava in rafinerija plina in/ali nafte
    • Procesno inženirstvo
   • Motorna vozila, ladje in letala
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih naprav
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil
    • Motorna vozila, ladje in letala (drugo)
    • Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno)
   • Strojništvo in obdelava kovin
    • Finomehanika, urarstvo, puškarstvo
    • Ključavničarstvo
    • Metalurgija
    • Orodjarstvo
    • Strojništvo
    • Strojništvo in obdelava kovin (drugo)
    • Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno)
    • Varilstvo
    • Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo
   • Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
    • Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
 • UMETNOST IN HUMANISTIKA
  • HUMANISTIKA
   • Filozofija, logika in etika
    • Etika
    • Filozofija
    • Filozofija, logika in etika (drugo)
    • Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno)
    • Logika
    • Morala
   • Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
    • Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
   • Religija, verstva
    • Religija, verstva (drugo)
    • Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno)
    • Teologija
   • Slovenski jezik
    • Kreativno pisanje
    • Slovenski jezik (drugo)
    • Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno)
    • Slovenski jezik s književnostjo
    • Tuj jezik kot materni jezik
    • Znakovni jezik
   • Tuji jeziki
    • Angleški jezik
    • Drugi tuji jeziki
    • Francoski jezik
    • Italijanski jezik
    • Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje
    • Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina)
    • Nemški jezik
    • Prevajalstvo in tolmačenje
    • Slovenski jezik kot tuj jezik
    • Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno)
   • Zgodovina in arheologija
    • Arheologija
    • Muzeologija
    • Primerjalna književnost
    • Zgodovina
    • Zgodovina in arheologija (drugo)
    • Zgodovina in arheologija (podrobneje neopredeljeno)
  • UMETNOST
   • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja
    • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo)
    • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)
    • Fotografija, film, televizija, video
    • Multimediji
    • Namizno založništvo, računalniška priprava tiska
    • Snemanje, mešanje, produkcija, izdajanje glasbe
    • Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
   • Glasba, ples, dramska umetnost
    • Dramaturgija
    • Glasba, kompozicija, dirigiranje
    • Glasba, ples, dramska umetnost (drugo)
    • Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje neopredeljeno)
    • Kostumografija
    • Ples, koreografija
    • Režija
    • Umetniška beseda in igra
    • Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija
   • Oblikovanje
    • Aranžerstvo
    • Industrijsko oblikovanje
    • Notranje oblikovanje
    • Oblikovanje (drugo)
    • Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje)
    • Scenografija
   • Umetna obrt
    • Floristika (aranžiranje cvetja)
    • Kamnoseštvo
    • Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, porcelana
    • Rezbarstvo, okvirjanje slik
    • Ročna izdelava in popravljanje glasbenih instrumentov
    • Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo
    • Umetna obrt (drugo)
    • Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno)
    • Zlatarstvo in draguljarstvo
   • Umetnost
   • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo
    • Grafika
    • Kiparstvo
    • Restavratorstvo
    • Slikarstvo
    • Umetnostna zgodovina
    • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (drugo)
    • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (podobneje neopredeljeno)
 • ZDRAVSTVO IN SOCIALA
  • SOCIALNO DELO
   • Socialno delo in svetovanje
    • Družinsko in zakonsko svetovanje
    • Poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje)
    • Socialno delo (splošno)
    • Socialno delo in svetovanje (drugo)
    • Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja
    • Svetovanje s področja zlorabe tobaka, alkohola, drog
   • Varstvo otrok in skrb za mladostnike
    • Skrb za mladostnike
    • Varstvo otrok
    • Varstvo otrok in skrb za mladostnike (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo otrok in skrba za mladostnike (drugo)
  • ZDRAVSTVO
   • Farmacija in lekarništvo
    • Farmacija
    • Farmacija in lekarništvo (drugo)
    • Farmacija in lekarništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Lekarništvo
   • Medicina
    • Dentalna medicina
    • Medicina
    • Medicina (drugo)
    • Medicina (podrobneje neopredeljeno)
   • Terapija in rehabilitacija
    • Delovna terapija
    • Dietetika in zdrava prehrana
    • Fizioterapija in medicinska masaža
    • Logopedija
    • Radiestezija, bioenergija, akupuntura, homeopatija, kiropraktika in druga alternativna zdravilstva
    • Terapija in rehabilitacija (drugo)
    • Terapija in rehabilitacija (podrobneje neopredeljeno)
   • Zdravstvena nega in oskrba
    • Babištvo
    • Zdravstvena nega
    • Zdravstvena nega (drugo)
    • Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno)
    • Zdravstvena nega otrok in mladostnikov
    • Zdravstvena nega starejših
   • Zdravstvena tehnologija
    • Očala, leče, slušni pripomočki
    • Radiologija, radiografija, rentgensko snemanje, tehnologija nuklearne medicine
    • Zdravstvena laboratorijska tehnologija
    • Zdravstvena protetika
    • Zdravstvena tehnologija (drugo)
    • Zdravstvena tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
   • Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
   • Zobozdravstvo
    • Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Izberite klasifikacijo po Klasius-P
Izberi poljubne kategorije
izberi vse / počisti vse

 • DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE
  • DRUŽBENE VEDE
   • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
   • Ekonomija
    • Ekonometrija
    • Ekonomija
    • Ekonomija (drugo)
    • Ekonomija (podrobneje neopredeljeno)
    • Politična ekonomija
   • Politologija, odnosi posameznik-družba-država
    • Človekove pravice
    • Državljanska vzgoja
    • Mednarodni odnosi
    • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (drugo)
    • Politologija, odnosi posameznik-družba-država (podrobneje neopredeljeno)
    • Politologija, politična zgodovina
   • Psihologija
    • Psihoanaliza
    • Psihologija
    • Psihologija (drugo)
    • Psihologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Psihoterapija
   • Sociologija in študiji kultur
    • Etnologija
    • Kriminologija
    • Kulturologija
    • Socialna antropologija
    • Socialna in humana geografija
    • Sociologija
    • Sociologija in študiji kultur (drugo)
    • Sociologija in študiji kultur (podrobneje neopredeljeno)
    • Ženski študiji
  • NOVINARSTVO IN OBVEŠČANJE
   • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika
    • Arhivistika
    • Dokumentalistika
    • Knjižničarstvo
    • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (drugo)
    • Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika (podrobneje neopredeljeno)
   • Novinarstvo in poročevalstvo
    • Novinarstvo in poročevalstvo (podrobneje neopredeljeno)
  • POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
   • Delovno življenje
    • Delovno življenje (drugo)
    • Delovno življenje (podrobneje neopredeljeno)
    • Kakovost dela
    • Organiziranje dela
    • Sindikalni dejavnost in industrijski odnosi
    • Uvajanje v delo
   • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo
    • Bančništvo
    • Borzno posredništvo
    • Finančništvo
    • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (drugo)
    • Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Zavarovalništvo (finančno, pokojninsko, socialno, invalidsko, zdravstveno)
   • Marketing in oglaševanje
    • Marketing
    • Marketing in oglaševanje (drugo)
    • Marketing in oglaševanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Odnosi z javnostmi
    • Oglaševanje
    • Raziskave trga
   • Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)
   • Poslovodenje in upravljanje
    • Poslovodenje
    • Poslovodenje in upravljanje (drugo)
    • Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje
    • Upravljanje kadrov (kadrovski management)
   • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
    • Dražbarstvo, licitiranje
    • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (drugo)
    • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (podrobneje neopredeljeno)
    • Prodaja nepremičnin
    • Prodajne demonstracijske tehnike, prodaja po telefonu
    • Skladiščenje
    • Trgovina na debelo
    • Trgovina na drobno
    • Zaščita potrošnikov
   • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
    • Davkarstvo
    • Knjigovodstvo in računovodstvo
    • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (drugo)
    • Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Revizija in kontrola
   • Tajniško in administrativno delo
    • Delo s strankami (recepcionerji, telefonisti, …)
    • Strojepisje in stenografija
    • Tajniško in administrativno delo (drugo)
    • Tajniško in administrativno delo (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje pisarniških strojev in naprav
    • Usposabljanje tajnic
  • PRAVNE VEDE
   • Pravne vede
    • Advokatura
    • Notariat
    • Pravo
    • Pravo (drugo)
    • Pravo (podrobneje neopredeljeno)
    • Sodništvo
    • Tožilstvo
 • IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
  • IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
   • Izobraževalne vede
    • Andragogika
    • Didaktike
    • Izobraževalne vede (drugo)
    • Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Pedagogika
    • Socialna pedagogika
    • Specialna pedagogika
   • Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
    • Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
   • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev tujih jezikov
   • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov
    • Izobraževanje inštruktorjev in trenerjev
    • Izobraževanje učiteljev praktičnega pouka
    • Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih in praktičnih predmetov (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje tehniških in drugih poklicno usmerjenih predmetov
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje
    • Izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk)
   • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanje)
    • Izobraževanje učiteljev razrednega pouka
    • Izobraževanje učiteljev za otroke s posebnimi potrebami
    • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (drugo)
    • Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično izobraževanju) (podrobneje neopredeljeno)
    • Izobraževanje učiteljev za temeljno opismenjevanje odraslih
   • Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
    • Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (podrobneje neopredeljeno)
 • KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, VETERINARSTVO
  • KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
   • Gozdarstvo in lov
    • Gozdarstvo
    • Gozdarstvo in lov (drugo)
    • Gozdarstvo in lov (podrobneje neopredeljeno)
    • Lov
   • Hortikultura
    • Cvetličarstvo
    • Drevesničarstvo
    • Hortikultura
    • Hortikultura (drugo)
    • Hortikultura (podrobneje neopredeljeno)
    • Vrtnarstvo
   • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
    • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi)
   • Poljedelstvo in živinoreja
    • Poljedelstvo
    • Poljedelstvo in živinoreja (drugo)
    • Poljedelstvo in živinoreja (podrobneje neopredeljeno)
    • Sadjarstvo
    • Vinogradništvo
    • Zelenjadarstvo
    • Živinoreja
   • Ribištvo
    • Ribištvo (drugo)
    • Ribištvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Ribogojništvo
    • Ribolovstvo
  • VETERINARSTVO
   • Veterinarstvo
    • Veterinarstvo (podrobneje neopredeljeno)
 • NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO
  • FIZIKALNE IN KEMIJSKE VEDE
   • Fizika (podrobneje neopredeljeno)
    • Fizika (podrobneje neopredeljeno)
   • Fizika in astronomija
    • Astronomija
    • Fizika
    • Fizika in astronomija (drugo)
    • Fizika in astronomija (podrobneje neopredeljeno)
   • Geofizikalne vede
    • Geofizikalne vede (drugo)
    • Geofizikalne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Geografija (naravna in geofizikalna)
    • Geologija
    • Meteorologija
    • Mineralogija
    • Paleontologija
    • Seizmologija in vulkanologija
   • Kemija
    • Kemija (podrobneje neopredeljeno)
  • MATEMATIKA IN STATISTIKA
   • Matematika
    • Matematika (podrobneje neopredeljeno)
   • Statistika
    • Aktuarstvo
    • Matematična statistika
    • Statistika
    • Statistika (drugo)
    • Statistika (podrobneje neopredeljeno)
    • Verjetnostna teorija
    • Vzorčenje
  • NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO (PODROBNEJE NEOPREDELJENO)
   • Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
  • RAČUNALNIŠTVO
   • Računalniške vede
    • Operacijski sistemi
    • Računalniške vede (drugo)
    • Računalniške vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Računalniško programiranje in programski jeziki
    • Računalništvo in informatika
    • Sistemska analiza in načrtovanje sistemov
   • Uporabno računalništvo
    • Splošna uporaba računalnikov
    • Uporaba Interneta in računalniških omrežij
    • Uporaba programov za namizno založništvo
    • Uporaba programov za obdelavo slik in grafike
    • Uporaba programov za predstavljanje podatkov in informacij
    • Uporaba računalniških baz podatkov
    • Uporaba računalniških preglednic
    • Uporaba računalniških urejevalnikov besedila
    • Uporabno računalništvo (drugo)
    • Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
  • VEDE O ŽIVI NARAVI
   • Biologija in biokemija
    • Biofizika
    • Biokemija
    • Biologija
    • Biologija in biokemija (drugo)
    • Biologija in biokemija (podrobneje neopredeljeno)
    • Farmakologija
    • Toksikologija
   • Okoljske in okoljevarstvene vede
    • Ekologija
    • Okoljske in okoljevarstvene vede (drugo)
    • Okoljske in okoljevarstvene vede (podrobneje neopredeljeno)
 • NEOPREDELJENO PO ŠIROKEM PODROČJU
  • NEOPREDELJENO PO OŽJEM PODROČJU
   • Neopredeljeno po podrobnem področju
    • Neopredeljeno po nacionalno specifičnem področju
 • SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI
  • OPISMENJEVANJE (BRANJE, PISANJE, RAČUNANJE)
   • Opismenjevanje
    • Funkcionalno opismenjevanje
    • Opismenjevanje (drugo)
    • Opismenjevanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Splošno opismenjevanje s področja branja, pisanja, računanja ipd.
  • OSEBNOSTNI RAZVOJ
   • Osebnostni razvoj
    • Družinsko življenje, starševstvo
    • Medosebni in socialni odnosi
    • Osebnostni razvoj (drugo)
    • Osebnostni razvoj (podrobneje neopredeljeno)
    • Prostočasne in rekreativne dejavnosti
    • Razvoj kariere, iskanje zaposlitve, večja zaposljivost
    • Samozavedanje in izboljšanje samega sebe, osebna organiziranost, časovna urejenost
    • Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje
    • Z zdravjem povezano znanje in spretnosti
    • Znanje in spretnosti s področja državljanskih pravic in obveznosti
  • SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI
   • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
    • Gimnazijsko izobraževanje/izidi (splošno)
    • Gimnazijsko izobraževanje/izidi (strokovno)
    • Osnovnošolsko izobraževanje/izidi
    • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (drugo)
    • Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (podrobneje neopredeljeni)
 • STORITVE
  • OSEBNE STORITVE
   • Frizerstvo in kozmetika
    • Frizerstvo in kozmetika (drugo)
    • Frizerstvo in kozmetika (podrobneje neopredeljeno)
    • Frizerstvo, brivstvo, lasuljarstvo
    • Kozmetika, kozmetična masaža, lepotičenje
    • Manikura in pedikura
   • Hotelirstvo in gostinstvo
    • Barmanstvo
    • Catering
    • Gostinstvo
    • Hotelirstvo
    • Hotelirstvo in gostinstvo (drugo)
    • Hotelirstvo in gostinstvo (podrobneje neopredeljeno
    • Someljerstvo
    • Strežba
   • Potovanja, turizem, prosti čas
    • Potovalne storitve (agencijske, prevozne, ipd.)
    • Potovanja, turizem, prosti čas (drugo)
    • Potovanja, turizem, prosti čas (podrobneje neopredeljeno)
    • Turistični animatorji
    • Turistični vodiči
   • Storitve za gospodinjstva
    • Čiščenje in pospravljanje stanovanj in hiš
    • Čiščenje oblačil
    • Dimnikarstvo
    • Domača (potrošniška) ekonomija
    • Hišniška dela
    • Pogrebništvo
    • Storitve za gospodinjstva (drugo)
    • Storitve za gospodinjstva (podrobneje neopredeljeno)
    • Varovanje stanovanj in hiš
   • Šport
    • Ljubiteljsko ukvarjanje s športom (trening)
    • Šport (drugo)
    • Šport (podrobneje neopredeljeno)
    • Športni funkcionarji
    • Športni sodniki
    • Športni trenerji
    • Športni trening
  • TRANSPORTNE STORITVE
   • Transportne storitve
    • Cestni promet
    • Letalski promet
    • Pomorski in rečni promet
    • Poštni promet
    • Transportne (prevozne) storitve (drugo)
    • Transportne (prevozne) storitve (podrobneje neopredeljeno)
    • Upravljanje viličarjev, dvigal, žerjavov
    • Železniški promet
  • VAROVANJE
   • Varno delo in varovanje zdravja
    • Ergonomija (zdravje in varnost na delovnem mestu)
    • Poklicno zdravje in industrijska higiena
    • Socialno varstvo delavcev
    • Varno delo in varovanje zdravja (drugo)
    • Varno delo in varovanje zdravja (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo pri delu
   • Varovanje oseb in premoženja
    • Carina
    • Gasilstvo in potapljaštvo
    • Policija
    • Varovanje oseb in premoženja
    • Varovanje oseb in premoženja (drugo)
    • Varovanje oseb in premoženja (podrobneje neopredeljeno)
    • Zapori
   • Vojaške in obrambne vede
    • Obramboslovje
    • Vojaške in obrambne vede (drugo)
    • Vojaške in obrambne vede (podrobneje neopredeljeno)
    • Vojaške vede
  • VARSTVO OKOLJA
   • Komunalne sanitarne storitve
    • Čiščenje cest
    • Dobava pitne vode
    • Komunalne sanitarne storitve (drugo)
    • Komunalne sanitarne storitve (podrobneje neopredeljeno)
    • Odstranjevanje smeti
    • Zbiranje in predelava odpadkov
   • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija)
    • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (drugo)
    • Nadzor nad onesnaževanjem okolja (podrobneje neopredeljeno)
    • Reciklažne tehnologije
    • Zaščita na področju industrijskih odpadkov in odplak
    • Zaščita pred zvočnim onesnaževanjem
    • Zaščita vode
    • Zaščita zraka
   • Naravno okolje in divje živali
    • Nacionalni parki in rezervati
    • Naravno okolje in divje živali (drugo)
    • Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno)
    • Ohranjanje narave
    • Ohranjanje živalskih vrst
   • Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
 • TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO
  • ARHITEKTURA, URBANIZEM IN GRADBENIŠTVO
   • Arhitektura in urbanizem
    • Arhitektura
    • Arhitektura in urbanizem (drugo)
    • Arhitektura in urbanizem (podrobneje neopredeljeno)
    • Geodezija in kartografija
    • Krajinska arhitektura
    • Urbanizem
   • Gradbeništvo
    • Gradbeništvo (drugo)
    • Gradbeništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Hidrotehnika
    • Materiali in konstrukcije
    • Operativna gradnja
    • Prometne gradnje
    • Zaključna dela v gradbeništvu
  • PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
   • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
    • Gumarstvo
    • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (drugo)
    • Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Lesarstvo
    • Papirništvo
    • Plastična predelava
    • Steklarstvo in porcelanarstvo
   • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin
    • Kamnolomništvo
    • Pridobivanje nafte in plina
    • Rudarstvo
    • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (drugo)
    • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobneje neopredeljeno)
   • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
    • Čevljarstvo
    • Konfekcijska tehnologija
    • Krznarstvo
    • Tekstilna tehnologija (izdelava tekstila, predelava volne, predenje, tkanje)
    • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (drugo)
    • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
    • Usnjarstvo
   • Živilska tehnologija
    • Kuharstvo
    • Mesarstvo
    • Mlekarstvo in sirarstvo
    • Pekarstvo in slaščičarstvo
    • Pivovarstvo
    • Predelava tobaka
    • Vinarstvo in kletarstvo
    • Živilska tehnologija
    • Živilska tehnologija (drugo)
    • Živilska tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
  • TEHNIKA
   • Elektronika in avtomatizacija
    • Avtomatizacija
    • Elektronika
    • Elektronika in avtomatizacija (drugo)
    • Elektronika in avtomatizacija (podrobneje neopredeljeno)
    • Projektiranje, izdelava in servisiranje računalnikov
    • Robotika
    • Tehnologija za obdelavo in procesiranje podatkov
    • Telekomunikacije
   • Elektrotehnika in energetika
    • Alternativni energetski viri (sonce, veter,…)
    • Distribucija plina
    • Elektroenergetika
    • Elektrotehnika
    • Elektrotehnika in energetika (drugo)
    • Elektrotehnika in energetika (podrobneje neopredeljeno)
    • Klimatiziranje in hladilni sistemi
    • Nuklearna energija
   • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo
    • Biokemijska tehnologija in inženirstvo
    • Kemijska tehnologija
    • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (drugo)
    • Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Laboratorijska tehnologija
    • Predelava in rafinerija plina in/ali nafte
    • Procesno inženirstvo
   • Motorna vozila, ladje in letala
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila kmetijske mehanizacije
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila ladij in drugih plovil
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila letal in drugih zrakoletnih naprav
    • Izdelovanje, vzdrževanje in popravila motornih vozil
    • Motorna vozila, ladje in letala (drugo)
    • Motorna vozila, ladje in letala (podrobneje neopredeljeno)
   • Strojništvo in obdelava kovin
    • Finomehanika, urarstvo, puškarstvo
    • Ključavničarstvo
    • Metalurgija
    • Orodjarstvo
    • Strojništvo
    • Strojništvo in obdelava kovin (drugo)
    • Strojništvo in obdelava kovin (podrobneje neopredeljeno)
    • Varilstvo
    • Železarstvo, jeklarstvo, livarstvo
   • Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
    • Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
 • UMETNOST IN HUMANISTIKA
  • HUMANISTIKA
   • Filozofija, logika in etika
    • Etika
    • Filozofija
    • Filozofija, logika in etika (drugo)
    • Filozofija, logika in etika (podrobneje neopredeljeno)
    • Logika
    • Morala
   • Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
    • Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
   • Religija, verstva
    • Religija, verstva (drugo)
    • Religija, verstva (podrobneje neopredeljeno)
    • Teologija
   • Slovenski jezik
    • Kreativno pisanje
    • Slovenski jezik (drugo)
    • Slovenski jezik (podrobneje neopredeljeno)
    • Slovenski jezik s književnostjo
    • Tuj jezik kot materni jezik
    • Znakovni jezik
   • Tuji jeziki
    • Angleški jezik
    • Drugi tuji jeziki
    • Francoski jezik
    • Italijanski jezik
    • Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje
    • Mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina)
    • Nemški jezik
    • Prevajalstvo in tolmačenje
    • Slovenski jezik kot tuj jezik
    • Tuji jeziki (podrobneje neopredeljeno)
   • Zgodovina in arheologija
    • Arheologija
    • Muzeologija
    • Primerjalna književnost
    • Zgodovina
    • Zgodovina in arheologija (drugo)
    • Zgodovina in arheologija (podrobneje neopredeljeno)
  • UMETNOST
   • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja
    • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo)
    • Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno)
    • Fotografija, film, televizija, video
    • Multimediji
    • Namizno založništvo, računalniška priprava tiska
    • Snemanje, mešanje, produkcija, izdajanje glasbe
    • Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo
   • Glasba, ples, dramska umetnost
    • Dramaturgija
    • Glasba, kompozicija, dirigiranje
    • Glasba, ples, dramska umetnost (drugo)
    • Glasba, ples, dramska umetnost (podrobneje neopredeljeno)
    • Kostumografija
    • Ples, koreografija
    • Režija
    • Umetniška beseda in igra
    • Zgodovina in teorija glasbe, muzikologija
   • Oblikovanje
    • Aranžerstvo
    • Industrijsko oblikovanje
    • Notranje oblikovanje
    • Oblikovanje (drugo)
    • Oblikovanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje)
    • Scenografija
   • Umetna obrt
    • Floristika (aranžiranje cvetja)
    • Kamnoseštvo
    • Lončarstvo, keramika, oblikovanje stekla, porcelana
    • Rezbarstvo, okvirjanje slik
    • Ročna izdelava in popravljanje glasbenih instrumentov
    • Tkanje, pletenje, šiviljstvo, krojaštvo
    • Umetna obrt (drugo)
    • Umetna obrt (podrobneje neopredeljeno)
    • Zlatarstvo in draguljarstvo
   • Umetnost
   • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo
    • Grafika
    • Kiparstvo
    • Restavratorstvo
    • Slikarstvo
    • Umetnostna zgodovina
    • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (drugo)
    • Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo (podobneje neopredeljeno)
 • ZDRAVSTVO IN SOCIALA
  • SOCIALNO DELO
   • Socialno delo in svetovanje
    • Družinsko in zakonsko svetovanje
    • Poklicna orientacija (poklicno informiranje in svetovanje)
    • Socialno delo (splošno)
    • Socialno delo in svetovanje (drugo)
    • Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno)
    • Svetovanje s področja fizičnih zlorab in nasilja
    • Svetovanje s področja zlorabe tobaka, alkohola, drog
   • Varstvo otrok in skrb za mladostnike
    • Skrb za mladostnike
    • Varstvo otrok
    • Varstvo otrok in skrb za mladostnike (podrobneje neopredeljeno)
    • Varstvo otrok in skrba za mladostnike (drugo)
  • ZDRAVSTVO
   • Farmacija in lekarništvo
    • Farmacija
    • Farmacija in lekarništvo (drugo)
    • Farmacija in lekarništvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Lekarništvo
   • Medicina
    • Dentalna medicina
    • Medicina
    • Medicina (drugo)
    • Medicina (podrobneje neopredeljeno)
   • Terapija in rehabilitacija
    • Delovna terapija
    • Dietetika in zdrava prehrana
    • Fizioterapija in medicinska masaža
    • Logopedija
    • Radiestezija, bioenergija, akupuntura, homeopatija, kiropraktika in druga alternativna zdravilstva
    • Terapija in rehabilitacija (drugo)
    • Terapija in rehabilitacija (podrobneje neopredeljeno)
   • Zdravstvena nega in oskrba
    • Babištvo
    • Zdravstvena nega
    • Zdravstvena nega (drugo)
    • Zdravstvena nega (podrobneje neopredeljeno)
    • Zdravstvena nega otrok in mladostnikov
    • Zdravstvena nega starejših
   • Zdravstvena tehnologija
    • Očala, leče, slušni pripomočki
    • Radiologija, radiografija, rentgensko snemanje, tehnologija nuklearne medicine
    • Zdravstvena laboratorijska tehnologija
    • Zdravstvena protetika
    • Zdravstvena tehnologija (drugo)
    • Zdravstvena tehnologija (podrobneje neopredeljeno)
   • Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
    • Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
   • Zobozdravstvo
    • Zobozdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: