SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakti
Obrtna zbornica Slovenije:
Mitja Korunovski
tel: 01/583 05 00
faks: 01/505 92 70
e-pošta:

Tehnična vprašanja:
Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje
tel.: 01/586 42 68
e-pošta:
Kažipot: NRP Domov Pomoč O NRP Partnerji Obrtna zbornica Slovenije Natisni

Obrtna zbornica Slovenije

Obrtnozbornični sistemje razvejan in kar najbolj približan članom. Sestavljajo ga Obrtna zbornica Slovenije v Ljubljani in 62 območnih obrtnih zbornic v vseh upravnih enotah.

Te so obrtnikom in podjetnikom blizu, v njih pa bodo našli večino odgovorov na svoja vprašanja.

Temeljne naloge Obrtne zbornice Slovenije:

 • Zastopanje članov pred državo
 • Informiranje članov
 • Storitve za člane
 • Izvajanje javnih pooblastil
 • Svetovalna mreža OZS
 • Izobraževanje

Vsebinska izhodišča delovanja

V svoji viziji si je Obrtna zbornica Slovenije začrtala vsebinska izhodišča svojega delovanja.

Med dolgoročnimi cilji je tudi:

 • zagotavljanje visoko strokovno usposabljanje in izobraževanje,
 • prenos znanja in tehnologij,
 • povezovanje na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • pridobivanje sredstev iz skladov EU za hitrejši razvoj človeških virov,
 • širjenje ideje in miselnosti o podjetnosti v vse pore vzgoje in izobraževanja.

Na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mladih Obrtna zbornica sodeluje pri oblikovanju poklicnih standardov in priprav programov na vseh stopnjah. Sodelovanje pri vzpostavljanju sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je že uspešno pričelo in se bo gotovo še razmahnilo. Izobraževanje odraslih je sestavni del načrtov OZS, saj se je z vzpostavitvijo izobraževalnega centra za funkcionalno in dodatno strokovno usposabljanje odprl nov prostor, področje bo pridobilo še večji pomen.
Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki sta mu zbornica in članstvo doslej namenjala veliko pozornost in tudi velik del s članarino zbranih sredstev se, ne glede na vstop v EU, pričakuje nekaj temeljnih sprememb. Spremenjena izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja prinašajo na področje poklicnega izobraževanja bistvene novosti. Predvsem izenačevanje izobrazbenega standarda za šolsko in dualno organizacijo izobraževanja (podlaga je standard dualne organizacije izobraževanja).

Strokovne sekcije

V obrtnozborničnem sistemu delujejo tudi:

 • Izobraževalni center želi z različnimi izobraževalnimi vsebinami zadovoljiti potrebe članov OZS po znanju in na ta način povečevati njihovo konkurenčno prednost.
 • V svetovalni mreži obrtnozborničnega sistema (OZS in OOZ) je vključenih več kot 130 ljudi, ukvarjajo pa se z generalističnim in specialističnim svetova- njem.
 • Kartica obrtnik: V mreži popustov in ugodnosti "obrtnik obrtniku" sodeluje že več kot 600 obrtnikov. Ti vsem članom OZS ponujajo popuste in svoje storitve brezplačno oglašujejo.

Kontakt

Obrtna zbornica Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Podrobnejše informacije

Kontaktna oseba:
Mitja Korunovski
tel: 01/583 05 00
faks: 01/505 92 70
e-pošta:

©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: