SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakti
Gospodarska zbornica Slovenije
Barbara Krajnc
tel.: 01/589 82 02
fax.: 01/589 81 00, 589 82 00
e-pošta:

Tehnična vprašanja:
Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje
tel.: 01/586 42 68
e-pošta:


Kažipot: NRP Domov Pomoč O NRP Partnerji Gospodarska zbornica Slovenije Natisni

Gospodarska zbornica Slovenije

S sprejemom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (www.gov.si), ki urejajo področje izobraževanja, si je gospodarstvo ponovno zagotovilo pravne podlage za prevzemanje odgovornosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

GZS je zagotovila in vzpostavila organizacijske temelje za uspešno uresničevanje vloge socialnega partnerja v procesu oblikovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. V delo so vključena vsa združenja in preko njih več kot tristo strokovnih sodelavcev iz gospodarstva. Prav njihovo sodelovanje je garancija, da bodo v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja tiste vsebine, ki jih gospodarstvo potrebuje za zagotavljanje pogojev razvoja.

Služba za izobraževanje GZS ugotavlja potrebe po kadrih za posamezne dejavnosti ali regije, sodeluje pri pripravah nomenklatur poklicev in poklicnih standardov, ki so podlaga za izobraževalne programe in nacionalne poklicne kvalifikacije, povezuje aktivnosti posameznih strokovnih združenj in območnih zbornic na področju izobraževanja in zastopa interese GZS v nacionalnih organih, ki sprejemajo odločitve na tem področju.

Posebno obliko certificiranja znanj za člane nadzornih svetov izvajamo z Združenjem članov nadzornih svetov, ko skupaj podeljujemo listino A, ki dokazuje usposobljenost posameznika za delo v nadzornem svetu. Posameznik v postopku pridobi naziv »ekspertni član nadzornih svetov«.

Posebna pozornost GZS je namenjena izvajanju tistih delov izobraževanja, za katere je prevzela največ odgovornosti:

  • skrbi za kakovostno organizacijo izvajanja in razvoja dualne organizacije poklicnega izobraževanja vajeništva,
  • organizira in razvija sistem delovodskih in poslovodskih izpitov,
  • razvija programe usposabljanja in izpopolnjevanja s sistemom zunanjega preverjanja z izpiti za ugotovitev in potrditev usposobljenosti ter
  • pripravlja strokovna gradiva in publikacije za področje izobraževanja.

Kontakt

Gospodarska zbornca Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Podrobnejše informacije

Kontaktna oseba
Barbara Krajnc
tel.: 01/589 82 02
faks: 01/589 81 00, 589 82 00
e-pošta:

©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: