tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
- Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice 5076684011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice 8140.006.3.1

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice  8140.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo Pomočnik / pomočnica oskrbnika / oskrbnice je mogoče pridobiti v programih za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe: - NPI Pomočnik gospodinje – oskrbnice - NPI Pomočnik v biotehniki in oskrbi - SPI Oskrbnik / oskrbnica - SPI Gospodinja kmetovalka Program NPI Pomočnik gospodinje – oskrbnice: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene – v predmet praktični pouk Kuhanje in strežba in sicer sklopi: - Učna kuhinja in delovni prostori, Higiena v kuhinji, Mehanska obdelava živil, Redni dnevni obroki, Toplotna obdelava živil, Priprava malice, Začetne jedi, Juhe, jušne zakuhe, jušni vložki (1. letnik); - Priloge, Zelenjavne jedi solate, Sladice (2. letnik); - Dišavnice in začimbe, Kvarjenje živil, Ravnanje s kuhano hrano (3. letnik); – delno v predmet Gospodinjstvo. Program NPI Pomočnik v biotehniki in oskrbi: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene v modulih: – Komunikacija na delovnem mestu, – Čiščenje in urejanje prostorov, – Kuhanje in strežba, – Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov. Program SPI Oskrbnik / oskrbnica: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene: – v predmet praktični pouk – Priprava in serviranje jedi in sicer v sklopih: - Učna kuhinja in delovni prostori, - Čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov, - Higiena v kuhinji, - Mehanska obdelava živil, - Toplotna obdelava živil, - Hladne in tople začetne jedi, Juhe,enolončnice, jušne zakuhe, jušni vložki, Priloge in prikuhe, Sladice, Zelenjavne jedi in solate; – delno v predmeta Kultura bivanja in Prehrana. Program SPI Kmetovalka gospodinja/kmetovalec gospodinjec: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene: – v predmet Kuhanje in strežba - Učna kuhinja in delovni prostori, - Čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov, - Higiena v kuhinji, - Mehanska obdelava živil, - Toplotna obdelava živil, - Pogrinjki in strežni inventar; – v predmet Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov: - Pranje perila, - Sušenje perila, - Likanje perila. - Zlaganje in shranjevanje perila. - Čiščenje. - Izdelava dekorativnih predmetov.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil
 • pravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme
 • upoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

Izločilna Merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve: - podaljšanje časa izdelave izdelka, - prilagoditev prostora in opreme, - opravljanje izpita s pomočjo pomočnika, - prilagoditev oblike izpitnega gradiva, - prilagoditev načina izdelave izdelka, - prilagoditev ocenjevanja. Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • kuhinja z ustreznim inventarjem
  • prostor za goste - jedilnica
  • strežni inventar: perilo, porcelan, steklenina, pribor, kovinska posoda, mala namizna oprema, pomožni strežni inventar
  • sobe za goste
  • pralni in sušilni stroj
  • šivalni stroj in likalnik
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gospodinjstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gospodinjstva
  • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gospodinjstva
  • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti in vzdržuje prostore objekta in okolico
 • čisti in pospravlja sobe in druge prostore za goste
 • čisti in pospravlja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti in pospravlja skladiščne prostore
 • pripravi družabne prostore za različne priložnosti po navodilu oskrbnika
 • izdela preproste dekorativne izdelke in dekoracije
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in dodatno opremo v objektu in okolici po navodilu oskrbnika
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev
 • pozna osnovne postopke oskrbe rastlin
 • Čisti in pospravi bivalne prostore za goste ali drug prostor (po izbiri komisije):
  • pripravi pripomočke, stroje in materiale glede na vrsto del
  • izbere ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
  • razlikuje med kemičnimi in mehanskimi čistilnimi sredstvi
  • očisti in pospravi prostor z uporabo različnih postopkov čiščenja
  • upošteva varnostna navodila pri pripravi in uporabi čistil
  • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • Izdela preprost dekorativni izdelek ali aranžma (po izbiri komisije):
  • pripravi delovni prostor, pripomočke in orodja
  • izbere ustrezen material
  • oblikuje enostaven izdelek ali aranžma
  • upošteva navodila za varno delo
  • počisti delovni prostor, pripomočke in orodja
 • Uredi okolico (po izbiri komisije):
  • pripravi pripomočke za ureditev dvorišča
  • pripravi pripomočke za oskrbo rastlin
  • pospravi dvorišče
  • izprazni koše
  • pomete dvorišče
  • oskrbi cvetlična korita, cvetlične grede, grmovnice
  • odstrani poškodovane in odcvetele dele rastlin
  • zalije rastline
sodeluje pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov
 • pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov
 • posreduje gostom propagandni material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • pripravi bivalne prostore in okolico v skladu s kulturno dediščino ter po navodilih oskrbnika
 • sodeluje pri ohranjanju tradicionalnih domačih praznikov in običajev regije
 • pozna načine motivacije različnih ciljnih skupin gostov za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • pozna načine posredovanja informacij gostom o dogajanju na turistični kmetiji oziroma v penzionu in okolici
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna slovenske narodne jedi svoje regije
 • Pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov (po izbiri komisije):
  • pripravi pripomočke in materiale za delo
  • uredi prostor za sprejem gostov v skladu s kulturno dediščino in po navodilih komisije
  • pripravi propagandni material po navodilih
  • posreduje gostom mape s propagandnim gradivom
  • upošteva pravila bontona
  • predstavi značilne praznike, običaje in jedi svoje regije
sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače gostom
 • sodeluje pri pripravi jedi po navodilih
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti po navodilih
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna osnovna načela zdrave prehrane
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
 • Pripravi enostavno jed po navodilih (po izboru komisije):
  • uredi sebe za delo ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • pripravi kuhinjo in izbere pripomočke za delo
  • ugotovi uporabnost in kakovost živil
  • očisti živila
  • pripravi enostavne jedi po navodilih in na podlagi recepta
  • opravlja delo po pravilih HACCP ali v skladu s smernicami dobre higienske prakse
  • upošteva navodila za varno delo
  • očisti in pospravi uporabljene pripomočke
  • očisti delovne površine
  • sortira organske in anorganske odpadke
  • upošteva predpise o varovanju okolja
 • Pripraviti pogrinjek za različne priložnosti (po izboru komisije):
  • uredi sebe za delo v strežbi
  • izbere potreben inventar in pripomočke za pripravo pogrinjka
  • pripravi pogrinjek glede na izbrano priložnost
  • opravlja delo po pravilih HACCP in v skladu s smernicami dobre higienske prakse
  • upošteva navodila za varno delo
 • Servira gostu hrano in pijačo (po izboru komisije):
  • uredi sebe za delo v strežbi
  • postreže obroke in posamezne jedi pod nadzorom
  • postreže pijače in tople napitke pod nadzorom
  • upošteva pravila lepega vedenja pri kontaktu z gosti
  • deservira
  • uredi mizo po odhodu gostov
vzdržuje tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke za dom
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
 • zna zašiti in zarobiti enostavne tekstilne izdelke
 • Čisti in vzdržuje tekstilije (po izboru komisije):
  • pripravi delovno mesto, pripomočke in stroje
  • loči tekstilije po materialu, barvi in umazanosti perila
  • ročno očisti trdovratne madeže po navodilih
  • razbere oznake na etiketi tekstilnega izdelka in izbere ustrezno pralno sredstvo in ustrezen program pranja
  • razvrsti perilo za strojno sušenje ali obesi perilo na sušilo
  • lika perilo, zlaga in ga pospravlja v omaro
  • upošteva navodila za varno delo
 • Izdela enostavni tekstilni izdelek za dom (po izbiri komisije):
  • pripravi gospodinjski šivalni stroj
  • izbere ustrezne materiale glede na namembnost izdelka in prostora
  • izdela enostavni izdelek
  • popravi tekstilijo (prišije gumb, skrajša dolžino oblačil, zašije strgano tekstilijo …)
  • upošteva navodila za varno delo
  • racionalno uporablja material, energijo in čas

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pepika Levstek: Kuharstvo. DZS, Ljubljana, 2003
 • Frelih Janez: Strežba. DZS, Ljubljana, 2003
 • Fink Alojzija, Elizabeta Pikovnik: Kuhinjska posoda. Pogrinjki. DVD, CPI, Ljubljana, 2007
 • Fink Alojzija, Elizabeta Pikovnik: Nakup živil. Shranjevanje živil. DVD, CPI, Ljubljana, 2007
 • Jitke Titovšek: Oblikovanje tekstila 1. Ljubljana, 1999
 • Ana Kraker Starman: Čist dom - zdrav dom. ČZD Kmečki glas, 1994
 • Anka Bernard: Okrasni vrt. ČZD Kmečki glas, 1999
 • Ruth Podgornik Reš: Rožice za vse letne čase. ČZD Kmečki glas, 2004
 • Niko Kuret: Praznično leto Slovencev. Družina, 1989

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
 • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
 • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
 • Vida Babšek, ŠC Ptuj
 • Veronika Gorjanc, BC Naklo
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word