tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 85/01.09.2007

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij 8140.005.4.1

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij  8140.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Izpolnjena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Nacionalni poklicno kvalifikacijo pridobi: - kdor je v programu srednjega poklicnega izobraževanja Izdelovalec oblačil uspešno zaključil modula Osnove v tekstilstvu ter Nega in vzdrževanje ter - kdor je v programu srednjega strokovnega izobraževanja Ustvarjalec modnih oblačil uspešno zaključil modula Osnove v tekstilstvu ter Nega in vzdrževanje. Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda vzdrževalec / vzdrževalka tekstilij so zastopana tudi v naslednjih predmetih naslednjih programov: Program: šivilja krojač; srednje poklicno izobraževanje (šolska in dualna organizacija): -znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje vzdrževanja tekstilij (oblačil, preprog …), so vključena v predmetu poznavanje tekstilij v 1., 2. in 3. letniku; -znanja iz poklicnega standarda, vezana predvsem na področja fiksiranja, likanja in pakiranja, so vključena v predmetu tehnologija konfekcije v 1., 2. in 3. letniku; -znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje šivanja in likanja, so vključena v predmetu praktični pouk v 1., 2. in 3. letniku. Program: konfekcijski modelar; poklicno-tehniško izobraževanje: -znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje šivanja in likanja, so vključena v predmetu praktični pouk v 1., 2. in 3. letniku. Program: konfekcijski tehnik; poklicno-tehniško izobraževanje: -znanja iz poklicnega standarda, vezana predvsem na področja fiksiranja, likanja in pakiranja, so vključena v predmetu tehnologija konfekcije v 2. letniku; -znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje šivanja in likanja, so vključena v predmetu praktični pouk v 1. in 2. letniku. Program: izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil; srednje poklicno izobraževanje (dualna organizacija): -znanja iz poklicnega standarda, vezana predvsem na področja likanja, pakiranja in čiščenja madežev, so vključena v predmetu oblačilna tehnologija v 2. in 3.letniku; -znanja iz poklicnega standarda, vezana na področje šivanja in likanja, so vključena v predmetu praktični pouk v 1., 2. in 3. letniku.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktični preizkus z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • delo s stranko
 • pripravo predmetov nege za izvedbo storitev čiščenja in pranja glede na vrsto tekstilij, usnja in krzna in stopnjo zamazanosti
 • izbiro tehnoloških postopkov, delovnih sredstev (orodij in strojev) za izvedbo ter čistil

Izločilna Merila

 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje predpisov o varovanju okolja
 • nezadostna kakovost izvedenih postopkov nege

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba50
dokumentacija15
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kemični čistilec/kemična čistilka in pralec/pralka (8264.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • poslovalnica in proizvodni (storitveni) prostori; mikroklima v skladu z Zakonom o varstvu pri delu
  • računalniška in programska oprema za sprejem in izdajo storitev čiščenja oz. pranja
  • detaširka, kemično-čistilni stroji predpisane generacije manjše in večje zmogljivosti (v večji čiščenje talnih oblog, delovnih oblačil, posteljnine)
  • bobnasti pralni stroji različnih zmogljivosti,oprema za ročno pranje, sušilci
  • likalni valj, likalne mize, likalne lutke, hlačni likalni stroji
  • pakirni stroj, stroji za čiščenje s peno in globinsko čiščenje, sesalci
  • komora za barvanje usnja, stroj za obdelavo usnjenih oblačil (brušenje, valkanje), ostala oprema za pranje in čiščenje ter čistilna orodja
  • čistila in pralna sredstva
 • Kadrovski pogoji

  srednja poklicna izobrazba tekstilne smeri

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  obdela madeže pred strojno obdelavo (preddetaširanje), med posameznimi fazami in končnimi fazami ter vpisuje predmete z neodstranjenimi madeži in jih ponovno obdela z detaširanjem
  • pregleda predmete vzdrževanja in vpiše spregledane napake v protokol
  • ugotovi vrsto madežev in izbere postopke ročnega in/ali strojnega detaširanja z osnovnimi detaširnimi sredstvi za krtačenje
  • izvede postopke testiranja glede na vrste madežev in kakovost predmetov vzdrževanja (obstojnost barv in drugih vrst plemenitenja)
  • obdela madeže - ročno in/ali z detaširko (preddetaširna in detaširna strojna oprema)
  • izvaja manj zahtevna popravila tekstilij in oblačil (krpanje, prišivanje gumbov, menjava trakov, zadrg …)
  • pozna vrste madežev in zamazanosti ter njihov vpliv na predmete vzdrževanja
  • pozna postopke detaširanja glede na vrste madežev, zamazanosti in vrst tekstilij, usnja in krzna
  • zna uporabljati strojno opremo za detaširanje in ročne postopke obdelave madežev in zamazanosti
  • pozna vrste in značilnosti čistil oziroma čistilnih sredstev
  • pozna sredstva za detaširanje
  • pozna značilnosti in stopnje barvnih obstojnosti apretur in vrst plemenitenja tekstilij, usnja in krzna
  • pozna metode preizkušanja lastnosti tekstilij
  • Sprejme in sortira predmet vzdrževanja
   • v simulirani situaciji sprejme stranko s predmeti nege
   • pregleda predmete nege in informira stranko o pogojih nege
   • izdela sprejemno dokumentacijo in pripravi predmet za oddajo v nego
  • Sortira predmete vzdrževnja
   • preveri skladnost predmetov vzdrževanja z dokumentacijo
   • določi vrsto predmetov vzdrževanja in jih loči glede na zahtevane postopke, kakovost sprejema in potrebo detaširanja in odločitve utemelji
   • pripravi partije za posamezne vrste vzdrževanja (ločitve, priprava, tehtanje) in označi predmete vzdrževanja
   • izdela zapis ocene kakovosti sprejema in zapis v protokol o zapažanjih napak (nekakovosti) sprejema
  • Obdela določen predmet vzdrževanja pred strojno obdelavo
   • loči predmete vzdrževanja glede na vrste madežev in zamazanost in razloži način ločevanja
   • opravi testiranje obstojnosti barv in drugih vrst plemenitenja in rezultate interpretira
   • obdela izbran/e predmet/e vzdrževanja glede na surovino (tekstil, usnje, krzno) in vrsto madežev oziroma nečistoč
   • očisti madež z nadstandardnimi metodami detaširanja
   • izdela zapis (protokol) o zapažanjih pred obravnavo in o posebnostih glede rezultata dela
  izvaja strojno čiščenje tekstilij, usnja in krzna
  • pripravi predmete vzdrževanja in sredstva za čiščenje
  • vlaga predmete vzdrževanja v stroje in nadzira postopek strojnega čiščenja in pranja
  • ročno pere tekstilije (tudi talne obloge, šotore, cerade ipd., zavese in druge posebne predmete vzdrževanja)
  • prazni stroje, vlaga predmete v sušilne stroje
  • nadzira sušenje v sušilni komori ali na zraku oz. centrifugiranje
  • izvaja plemenitenje v postopkih pranja (beljenje, barvanje, apretiranje, doskrčevanje ipd.) in čiščenja
  • po potrebi plemeniti predmete
  • po potrebi dezinficira predmete
  • predlaga in izvaja programe in procese kemičnega čiščenja, pranja in mokrega čiščenja
  • v procese kemičnega čiščenja, pranja, mokrega čiščenja uvaja nova pralna, čistilna in pomožna sredstva/praške, apreture …
  • izvaja in nadzira zakonsko in interno predpisane evidence/vodenje obratovalnih dnevnikov
  • pozna kemične in fizikalne osnove ter njihovo uporabo v kemičnem čiščenju
  • pozna osnove strojništva, mehanike, elektrike, toplote in njihovega prenosa ter uporabe v kemičnem čiščenju
  • pozna tehnologije kemičnega čiščenja, vpliva kemičnih sredstev in postopkov vzdrževanja na učinke in rezultate vzdrževanja tekstilij, usnja in krzna
  • pozna plemenitilne postopke, sredstva in pomen plemenitenja
  • pozna postopke, sredstva in pomen dezinfekcije
  • pozna učinke impregnacij, apretur in plemenitilnih postopkov v strojnem čiščenju
  • Očisti določeno talno oblogo
   • oceni stopnjo čistosti talne obloge glede na varnost zdravja in življenja
   • pregleda talno oblogo in izbere postopek čiščenja ter izbiro utemelji
   • pripravi talno oblogo za čiščenje
   • pripravi čistila, čistilna orodja in strojno opremo za izvedbo čiščenja
   • očisti določeno talno oblogo po postopku šamponiranja in globinskega čiščenja
   • preveri kakovost čiščenja in razloži opažanja
   • izvede končne faze čiščenja in poobdelavo
   • dezinficira oz. oplemeniti določen predmet vzdrževanja in pojasni pomen dezinfekcije oz. plemenitenja
   • ugotovi osnovno ceno nege (površina, teža) in izdela račun
   • pripravi talno oblogo za oddajo
   • opravi osnovno vzdrževanje stroja in orodja
   • pripravi zapis o delu
  čisti in pere tekstilne talne obloge
  • pripravi predmete za strojno čiščenje (sesanje, stepanje, detaširanje, krtačenje) in čistila
  • globinsko čisti ali šamponira predmete
  • izvaja končne faze čiščenja (odsesavanje, podetaširanje)
  • suši predmete in izvaja poobdelavo (sesanje, krtačenje)
  • po potrebi popravi talne obloge (krpanje, obzankanje, šivanje, beljenje res idr.)
  • po potrebi izvaja dezinfekcijo in druge plemenitilne postopke v fazah obdelave talnih oblog
  • pakira in označuje talne obloge in jih pripravi za oddajo
  • pozna značilnosti in vrste talnih oblog glede na rabo in vzdrževanje
  • pozna postopek vzdrževanja glede na stopnjo zamazanosti, vrsto nečistoč, materialov in izdelave
  • pozna vrste in lastnosti čistilnih in pomožnih čistilnih sredstev ter njihovo uporabo glede na zahteve vzdrževanja talnih oblog
  • pozna strojno opremo in obvlada tehnološke postopke čiščenja oziroma nege talnih oblog
  • pozna plemenitilne postopke, sredstva in pomen plemenitenja
  • pozna postopke, sredstva in pomen dezinfekcije
  • pozna osnove ravnanja s strankami (psihologija stranke) in poslovanja s strankami
  • pozna osnove trženja (marketinga)
  • pozna pomen higiene prostorov in vpliv talnih oblog na zdravje ljudi
  • Očisti določeno talno oblogo
   • oceni stopnjo čistosti talne obloge glede na varnost zdravja in življenja
   • pregleda talno oblogo in izbere postopek čiščenja ter izbiro utemelji
   • pripravi talno oblogo za čiščenje
   • pripravi čistila, čistilna orodja in strojno opremo za izvedbo čiščenja
   • očisti določeno talno oblogo po postopku šamponiranja in globinskega čiščenja
   • preveri kakovost čiščenja in razloži opažanja
   • izvede končne faze čiščenja in poobdelavo
   • dezinficira oz. oplemeniti določen predmet vzdrževanja in pojasni pomen dezinfekcije oz. plemenitenja
   • ugotovi osnovno ceno nege (površina, teža) in izdela račun
   • pripravi talno oblogo za oddajo
   • opravi osnovno vzdrževanje stroja in orodja
   • pripravi zapis o delu
  čisti usnje in krzno
  • pripravi predmete in sredstva vzdrževanja za strojno čiščenje (ročna obdelava, detaširanje, krtačenje, brušenje)
  • barva in impregnira usnjene predmete vzdrževanja
  • izvaja poobdelavo po strojnem čiščenju ali barvanju (krtačenje, roliranje, druge vrste ročne obdelave, manjša popravila, zalepljenje odlepljenih delov)
  • opravi manjša popravila predmetov iz usnja in krzna
  • pakira in označuje predmete vzdrževanja ter jih pripravi za oddajo
  • pozna fizikalne in kemijske postopke vzdrževanja usnja in krzna
  • pozna posamezne vrste in tehnološke postopke vzdrževanja usnja in krzna
  • pozna vrste in značilnosti čistil, čistilnih sredstev, barv in impregnirnih sredstev za vzdrževanje
  • pozna predmete vzdrževanja, navodila nege, predpise in vpliv nege na usnje oziroma krzno
  • obvlada postopke obdelave in poobdelave usnja in krzna
  • obvlada postopke barvanja in impregniranje predmetov vzdrževanja
  • Očisti določen usnjen oz. krznen izdelek
   • pregleda predmete vzdrževanja in vpiše podatke o kakovosti in druga opažanja
   • pripravi predmet za posamezne postopke nege in ga ročno obdela
   • preveri kakovost čiščenja in razloži opažanja
   • izvede postopke poobdelave
   • izvede barvanje enega kosa velur in nape
   • pripravi predmet nege za odpremo, izdela račun opravljene storitve ter ga utemelji
   • predstavi eno od možnosti alternativne nege usnja oziroma krzna
  ročno in strojno lika oblačila in ploske tekstilije
  • prevzame predmete vzdrževanja in kontrolira kakovost vzdrževanja predhodnih faz (sprejem, zavrnitev)
  • pripravi predmete vzdrževanja za likanje
  • pripravi likalni stroj in likalne mize za posamezne vrste predmetov nege
  • izvaja strojno likanje na likalni lutki, hlačni likalni napravi, likalni komori, valjčnem likalniku in likalni mizi
  • ročno lika predmete glede na vrsto tekstilij ali zahtevo stranke
  • izvaja krojaško likanje (razlikovanje šivov, polikanje, zalikavanje žepov, podlog idr.)
  • preverja kakovost likanja
  • zlaga predmete vzdrževanja
  • kontrolira nastavitev likalnega stroja
  • pakira in označuje predmete vzdrževanja ter jih pripravi za oddajo
  • pozna pogoje likanja (temperatura, pritisk, čas, hlajenje)
  • pozna likalne stroje in likalne naprave ter sredstva
  • obvlada likanje vseh vrst predmetov vzdrževanja
  • obvlada ročno in krojaško likanje glede na zahteve strank
  • pozna načine zlaganja (odlaganje, zlaganje, obešanje)
  • obvlada ročno in strojno pakiranje
  • Ročno oz. strojno zlika določene predmete nege
   • pregleda predmete glede kakovosti stalnega čiščenja in razloži opažanja
   • pregleda predmete vzdrževanja glede vrste, kakovosti in možnosti likanja in razloži opažanja
   • pripravi posamezne likalne naprave in stroje za delo
   • pripravi predmete vzdrževanja za likanje
   • zlika po en predmet na posameznih likalnih mestih in preveri kakovost dela
   • opravi krojaško likanje plise krila in moške obleke
   • zloži predmete vzdrževanja po navodilih
   • zapakira predmet na parkirnem stroju
   • izdela račun opravljene storitve ter ga utemelji
   • pripravi zapis o delu
  • Izda predmet nege stranki
   • opravi pregled kakovosti izvršene storitve, razvrsti predmete v skladišču ali zavrne v ponovno nego
   • v simulirani situaciji odda predmet vzdrževanja stranki in zaračuna storitev
   • v simulirani situaciji reši primer ugovora kakovosti na I. stopnji

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Zoja Bojkovska – Bedrač, Poznavanje tekstilij, Ljubljana, 1991
  • E. Polak, Tekstilno-kemijska tehnologija, ZRSŠŠ, Ljubljana, 1993
  • Mohar Tatjana: Poklicna tehnologija – interna skripta STOGŠ, Kranj
  • Kuniger & Waescherei – Der Textilreiniger, Nemčija, mesečnik
  • Tekstilreinigung, Priročnik, Böwe – Passat, Augsburg, 1993
  • Priročnik za mojstrski izpit vzdrževalca tekstilij, M. Zupan, 2001
  • Interna gradiva Labod čistilnica in pralnica Ljubljana za usposabljanje posameznih delokrogov in nalog v čistilnici in pralnici

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Jože Zupan, Labod, Ljubljana
  • Nada Pance, Mehurček d. o. o.
  • Petra Knez, Dobojska 4, 3000 Celje
  • Žgajnar Jurij, Mala čolnarska ul. 17, Ljubljana
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

  tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word