tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 19.06.2016 , Ur.l. 21/27.02.2006
Nasledniki:
-
- Barman/Barmanka 1736152011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Barman/barmanka 8110.008.5.1

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Barman/barmanka  8110.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja strežbe, ki so določena z izobraževalnim programom Natakar

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil
 • ekološko ravnanje
 • upoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

Izločilna Merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil
 • neupoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mešalec/mešalka pijač (5123.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • točilni pult
  • barski pribor (ročni mešalnik, kozarec za mešanje, električni mešalnik, barsko cedilo, merica, barska žlica, kladivo za led, lopatica za led, barski nož, barske vilice, barske klešče, klešče za led, ročni ali električni ožemalec, odpirač za steklenice, strgalo, nož za lupljenje, žvrklja, klešče za dekoracijo, posoda za slamice, posoda za bovlo, gorilnik za irsko kavo, vrč za sokove, steklenica za grenčice, zamašek za peneče vino, deska za rezanje, nabodala za dekoracije, odpirač za konzerve, pladnji, podstavki za kozarce, slamice, mlinček za poper, serviete, kavni aparat, naprava za točenje piva
  • kozarci, ki se uporabljajo v baru
  • pOS-terminal
 • Kadrovski pogoji
  • komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima
  • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gostinstva
  • najmanj en član je barman in ima 5 let delovnih izkušenj

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
svetuje gostom pri izbiri pijač in napitkov
 • sprejme in pozdravi gosta
 • svetuje gostu pri naročanju pijač in napitkov
 • upošteva gostove želje
 • pozna skupine pijač in napitkov
 • obvlada bonton in ga upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • zna pravilno ponuditi, predstaviti in opisati posamezno ponudbo
 • pozna različne skupine gostov
 • zna aktivno prodajati in priporočati mešane pijače ter ostale pijače in napitke
 • Sprejme naročilo:
  • sprejme in pozdravi gosta
  • pripravi barsko karto
  • svetuje gostu pri izbiri pijače in napitkov iz barske karte
  • ponudi alternativno pijačo oz. napitek
  • upošteva bonton pri delu z gostom
pripravi in postreže mešane barske pijače
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za mešane barske pijače
 • izbere sestavine
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi pijačo z mešanjem v ročnem mešalniku po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v gostovem kozarcu po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v električnem mešalniku po določenem postopku
 • pripravi pijačo z mešanjem v kozarcu za mešanje po določenem postopku
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo oz. okrasek
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročil
 • pozna recepturo za pripravo posamezne mešane pijače
 • pozna normative za mešane pijače
 • pozna inventar za pripravo in postrežbo mešanih pijač
 • pozna vrste in skupine mešanih pijač ter primernost ponudbe glede na čas in namen
 • pozna osnovne sestavine posameznih alkoholnih in brezalkoholnih pijač
 • pozna različne vrste ledu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v ročnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v gostovem kozarcu
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v električnem mešalniku
 • obvlada postopek priprave pijače z mešanjem v kozarcu za mešanje
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi mešanih pijač
 • obvlada postrežbo mešanih pijač pri barskem pultu in mizi
 • Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v ročnem mešalniku:
  • pripravi delovni prostor s pripomočki, z dekoracijo in s pijačami
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • izbere sestavine
  • upošteva normativ za mešane barske pijače
  • doda kocke ledu v ročni mešalnik in frapira oz. ohladi ročni mešalnik
  • doda kocke ledu v kozarce in jih frapira oz. ohladi s pomočjo barske žlice ter z enakomernimi krožnimi gibi
  • pravilno izvede prezentacijo pijač
  • nalije pijačo v ročni mešalnik po recepturi, z uporabo barske merice in po določenem zaporedju
  • ročni mešalnik oz. shaker zapre ter pijačo z enakomernimi, elegantnimi gibi premeša
  • odlije odvečno vodo od frapiranja oz. ohlajanja kozarcev za mešano pijačo v za to primerno posodo z uporabo barskega cedila
  • vlije mešano pijačo v kozarce za mešane pijače ter pazi na enakomerno porazdelitev mešanih pijač po kozarcih
  • pokaže gostu shaker oz. ročni mešalnik in s tem dokaže, da je vso vsebino natočil
  • dokonča pijačo s kakšno drugo pijačo (dolivanje) po potrebi
  • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
  • prezentira mešano pijačo in jo postreže
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v gostovem kozarcu:
  • pripravi delovni prostor s pripomočki, z dekoracijo in s pijačami
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • izbere sestavine
  • upošteva normativ za mešane barske pijače
  • doda led v barski kozarec s pomočjo ustreznih prijemalk za led ter jih frapira oz. ohladi z enakomernimi krožnimi navpičnimi gibi
  • odlije odvečno vodo iz barskega kozarca s pomočjo barskega cedila
  • naloži led v kozarce z ustreznimi prijemalkami za led ter kozarce frapira
  • nalije pijače po recepturi v barski kozarec z uporabo barske merice
  • premeša vse sestavine oz. pijače v barskem kozarcu z enakomernimi krožnimi navpičnimi gibi
  • postavi barski kozarec na stran ter odlije odvečno vodo iz kozarcev za mešano pijačo v za to primerno posodo
  • vlije mešano pijačo s pomočjo barskega cedila v kozarce za mešane pijače ter pazi na enakomerno porazdelitev mešane pijače po kozarcih
  • pokaže gostu barski kozarec, da je vso vsebino natočil
  • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
  • prezentira mešano pijačo in jo postreže
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v električnem mešalniku:
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • izbere sestavine
  • upošteva normativ za mešane barske pijače
  • doda led v posodo za mešanje s pomočjo ustreznih prijemalk za led
  • naloži led v kozarce z ustreznimi prijemalkami za led ter kozarce frapira
  • nalije pijače po recepturi v barski kozarec z uporabo barske merice
  • vklopi električni mešalnik, da se pijača premeša
  • postavi barski kozarec na stran ter odlije odvečno vodo iz kozarcev za mešano pijačo v za to primerno posodo
  • prelije mešano pijačo v kozarce za mešane pijače ter pazi na enakomerno porazdelitev mešane pijače po kozarcih
  • dekorira mešano pijačo z uporabo barskih klešč
  • prezentira mešano pijačo in jo postreže
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Pripravi pijačo (po izboru komisije) z mešanjem v kozarcu za mešanje:
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • izbere sestavine
  • upošteva normativ za mešane barske pijače
  • doda led v kozarce z ustreznimi prijemalkami za led ter kozarce frapira, pri odcejevanju si pomaga z barskim cedilom
  • nalije pijače direktno v kozarec s pomočjo barske merice po zaporedju, kakor si sledijo v recepturi
  • rahlo premeša pijačo z barsko žlico in jo dekorira
  • prezentira mešano pijačo ter jo postreže
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže žgane pijače in likerje
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za žgane pijače
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • doda led in dodatne elemente glede na vrsto pijače
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna različne blagovne znamke žganih pijač in likerjev ter razliko med njimi
 • pozna inventar za postrežbo žganih pijač in likerjev
 • pozna osnovne sestavine posameznih žganih pijač in likerjev glede na poreklo in tehnologijo proizvodnje
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in pri mizi.
 • Postreže žgane pijače (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, dekoracijo in pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za žgane pijače
  • doda led glede na vrsto žgane pijače
  • natoči žgano pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • doda dekoracijo glede na vrsto pijače
  • postreže pijačo gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Postreže likerje (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za likerje
  • doda led glede na vrsto likerja
  • natoči liker z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • doda dekoracijo glede na vrsto pijače
  • postreže pijačo gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže vina, aromatizirana vina in peneča vina
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za vina
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo vina
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo pri aromatiziranih vinih
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst vina in jih zna uporabljati
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna slovenska vina glede na geografsko poreklo
 • pozna svetovna znana tuja vina
 • pozna primerno temperaturo vin glede na vrsto vina in način postrežbe
 • obvlada tehniko postrežbe gostov pri točilnem pultu in tehniko postrežbe pri mizi
 • Postreže vina (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere vinu ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za vina
  • preveri temperaturo vina
  • natoči in postreže vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Postreže peneča vina (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere vinu ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za peneča vina
  • preveri temperaturo vina
  • natoči in postreže peneče vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Postreže aromatizirana vina (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere vinu ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za vina
  • preveri temperaturo vina
  • natoči aromatizirano vino z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
  • postreže aromatizirano vino gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže pivo
 • sprejme naročilo
 • upošteva normativ za pivo
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • natoči pijačo z uporabo ustrezne tehnike točenja
 • upošteva temperaturo piva
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo piva
 • pozna posamezne vrste piva in razlike med njimi
 • pozna slovenska piva in svetovna znana tuja piva glede na blagovne znamke
 • pozna vrste in oblike kozarcev za strežbo posameznih vrst piva in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike postrežbe piva
 • Postreže pivo:
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere vinu ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za pivo
  • preveri temperaturo piva
  • natoči in postreže pivo z uporabo ustrezne tehnike točenja
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke
 • sprejme naročilo
 • uporabi recepturo
 • upošteva normativ za brezalkoholne pijače in napitke
 • izbere pijači ustrezen strežni inventar
 • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
 • pripravi in doda ustrezno dekoracijo
 • postreže pijačo gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna brezalkoholne pijače in napitke ter osnovne surovine brezalkoholnih pijač
 • pozna sestavine za pripravo toplih in hladnih napitkov
 • pozna tehnologijo priprave različnih toplih napitkov ter njihovo postrežbo
 • pozna ustrezne temperature pri postrežbi posameznih vrst pijač
 • obvlada rokovanje s kavnim aparatom za pripravo kave in toplih napitkov
 • Postreže brezalkoholno pijačo (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere pijači ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za brezalkoholne pijače
  • natoči brezalkoholno pijačo z uporabo ustrezne tehnike
  • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
  • postreže pijačo gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
 • Postreže topli napitek (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere toplemu napitku ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za tople napitke
  • pripravi topli napitek z uporabo ustrezne tehnike
  • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
  • postreže pijačo gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
  • očisti kavni avtomat
 • Postreže hladni napitek (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki, z dekoracijo in s pijačo
  • sprejme naročilo
  • izbere hladnemu napitku ustrezen strežni inventar
  • upošteva normativ za hladne napitke
  • pripravi hladni napitek z uporabo ustrezne tehnike
  • pripravi in doda ustrezno dekoracijo po potrebi
  • postreže pijačo gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže prigrizke in sladice
 • sprejme naročilo
 • dokonča pripravo prigrizkov
 • servira že pripravljene prigrizke
 • postreže gostu
 • pozna tehniko sprejemanja naročila
 • pozna normative za postrežbo
 • pozna osnovne surovine prigrizkov
 • pozna tehnike strežbe na določeni servirni posodi
 • Postreže prigrizke in sladice (po izboru komisije):
  • pripravi delovni prostor z vsemi pripomočki in s surovinami
  • sprejme naročilo
  • upošteva normativ
  • dokonča pripravo prigrizka
  • servira prigrizek
  • postreže gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo
  • očisti in pospravi uporabljeni inventar in surovine
postreže tobačne izdelke
 • sprejme naročilo
 • postreže tobačne izdelke gostu
 • pozna tehniko postrežbe cigaret in cigar
 • pozna blagovne znamke tobačnih izdelkov
 • Postreže tobačne izdelke:
  • sprejme naročilo
  • postreže tobačne izdelke gostu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva zakonodajo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • A. Polak, J. Frelih: Mešanje pijač za poznavalce in ljubitelje, Ljubljana-Mežica: Multimix.
 • A. Polak, J. Frelih: Strežba, DZS, Ljubljana.
 • A. Ogrin: Pisani svet koktajlov, Kmečki glas, Ljubljana.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Mihelčič, Društvo barmanov Slovenije
 • Dušan Furar, Društvo barmanov Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Janez Frelih, Društvo barmanov Slovenije
 • Alfred Polak, Društvo barmanov Slovenije
 • Mirna Soberl, Društvo barmanov Slovenije
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word