tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 19.06.2016 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
-
- Vodja cateringa 4507576011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodja cateringa 8110.002.5.1

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vodja cateringa  8110.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja kuharstva, ki so določena z izobraževalnim programom Kuhar ali
 • znanja strežbe, ki so določena z izobraževalnim programom Natakar

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Gostinski tehnik.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil
 • ekološko ravnanje
 • komunikativnost

Izločilna Merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vodja cateringa (5121.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • strežni inventar za prireditve v zaprtih prostorih in na prostem
  • specialna oprema za dostavo hladnih in toplih jedi
  • premične termične in hladine naprave
  • mobilno pohištvo
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska znanja s področja gostinstva ali turizma in
  • srednješolska znanja s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj kot Vodja cateringa ali Food & beverage manager

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sprejme naročilo in izdela ponudbo
 • sprejema naročila osebno, po telefonu, preko spletnih strani
 • dogovarja se za izvedbo izrednega obroka
 • ogleda si lokacijo
 • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje
 • sestavi meni v sodelovanju z vodjem kuhinje
 • načrtuje način postrežbe jedi in pijač v sodelovanju z vodjem strežbe
 • načrtuje dekoracijo prostora in miz v sodelovanju z aranžerjem
 • izdela kalkulacijo obroka na osebo
 • zna presoditi naročnikove želje in zahteve
 • zna prilagoditi ponudbo jedi in pijač glede na okoliščine izvedbe naročila
 • pozna primerne jedi in pijače, ki ustrezajo določenemu tipu naročila
 • pozna postopke transporta
 • Izdela ponudbo za sprejem 100 ljudi:
  • sprejme naročilo
  • sestavi meni
  • pripravi načrt postrežbe hrane in pijače
  • pripravi načrt dekoracije
  • pripravi načrt transporta hrane in pijače
  • pripravi kalkulacijo obroka na osebo
organizira in vodi pripravo cateringa
 • prevzame ekipo in odredi delovne naloge za vsakega člana ekipe
 • organizira dobavo surovin in izbira dobavitelje
 • organizira pripravo potrebnega inventarja
 • koordinira prevoz
 • izbere dekoracijo prostorov
 • vodi, spremlja in preverja ureditev prireditvenega prostora
 • vodi, spremlja in preverja postavitev miz
 • vodi, spremlja in preverja ureditev dekoracije in male namizne opreme
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostorov za delitev hrane
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostora za deserviranje (ofis)
 • vodi, spremlja in preverja pripravo točilnice
 • koordinira delo kuhinje, strežbe in transporta
 • opravi končno kontrolo
 • pozna časovne normative za posamezne naloge
 • pozna pravila sestavljanja jedilnikov
 • pozna vse vrste inventarja in njegovo uporabo
 • pozna osnovna pravila aranžiranja prostora
 • pozna pravila in načine strežbe pijač
 • Organizira pripravo cateringa:
  • razdeli delovne naloge posameznim oddelkom
  • razdeli delovne naloge članom ekip
  • organizira pripravo potrebnega inventarja
  • organizira postavitev infrastrukture, pohištva in dekoracije
  • izvede končno kontrolo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvede catering
 • sprejme naročnika in mu predstavi pripravljene jedi in pijače
 • organizira sprejem gostov
 • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
 • izvede animacijo na željo naročnika
 • odgovoren je za dosledno izvajanje protokola oziroma minutnika
 • odgovoren je za upoštevanje zakonskih predpisov v zvezi s prireditvijo, prostorom in časom
 • spremlja in nadzoruje kvaliteto izvedbe vseh storitev v okviru prireditve
 • rešuje pritožbe in reklamacije
 • pozna termične postopke priprave hrane
 • pozna postopke transporta pripravljenega obroka
 • pozna različne načine strežbe
 • pozna tehnologijo in tehniko dela točilnice
 • zna sestaviti minutnik
 • pozna zakonska določila, vezana na prireditev
 • Izvede catering:
  • sprejme goste skupaj z naročnikom
  • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
  • sledi minutniku
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izdela poročilo o opravljenem delu
organizira in vodi zaključna dela
 • organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi
 • določi, vodi in razporeja člane ekipe za posamezna opravila
 • preverja spravilo uporabljenega inventarja
 • pridobi naročnikove povratne informacije o izvedenem izrednem obroku
 • pozna dokumentacijo o inventarju
 • Organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi:
  • razporedi člane ekipe
  • preverja seznam inventarja
  • organizira vračilo inventarja
  • organizira prevoz
  • upošteva sanitarno-higienske predpise
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Polak A., Frelih J.: Strežba. DZS. Ljubljana 1997

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
 • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Sora, Medvode
 • Edvard Kužnar, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word