tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
- Sobar/ sobarica 3404242011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Sobar/ sobarica 6626356011

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Sobar/sobarica in točko 11 tega kataloga


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


 4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • priprava in uporaba pripomočkov,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalna poraba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
 • komunikativnost.

Izločilna merila:
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 70
dokumentacija 5
ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gospodinjci/gospodinje ipd. (5121)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Hotelska soba in pripadajoči prostori,
  • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki,
  • prostor za ustni zagovor kandidata.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • imata najmanj dva člana visokošolsko ali višješolsko izobrazbo s področja hotelskega gospodinjstva in 5 let delovnih izkušenj s področja hotelskega gospodinjstva,
  • ima najmanj en član s srednješolsko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva ali pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija Hotelska gospodinja in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Čisti balkon
 • očisti balkon in luči na balkonu
 • pogrne mizo na balkonu in doda blazine na stole (v poletnih mesecih)
 • očisti in zalije cvetje
 • čisti okna
 • očisti gladka tla balkona z vlažno krpo

 • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje balkona
 • pozna načine vzdrževanja cvetja
 • pozna vrstni red čiščenja balkona

Kandidat očisti balkon:

 • izvede osebno pripravo za delo
 • pripravi delovni voziček
 • pripravi sesalec in sredstva za čiščenje
 • očisti balkon in luči na balkonu
 • očisti pajčevino in balkonsko ograjo
 • pripravi mizo na balkonu in doda blazine na stole (v poletnih mesecih)
 • očisti in zalije cvetje
 • čisti okna
 • očisti gladka tla balkona z vlažno krpo
 • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
 • pripravi poročilo (na obrazcu) o opravljenem delu, o napakah in pomanjkljivostih
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila o varovanju okolja
 • ločuje odpadke

Čisti sobe
 • preveri zasedenost sobe in možnost vstopa v sobo
 • prižge vse luči in odpre okna
 • pobere vse odpadke in sprazni koše
 • evidentira popito pijačo v mini baru
 • pobere vso umazano steklenino in jo odnese na mesto pranja
 • sleče posteljo in pri tem pazi, da ne odnese tudi osebnega perila
 • očisti pajčevine, posesa tla in očisti preproge
 • vzame svežo posteljnino in preobleče posteljo
 • prevzema gostovo perilo za pranje ali likanje in ga pošlje v pralnico
 • menja posteljnino ob odhodu gosta in po pravilih, ki so določena v kategorizaciji
 • pokrije posteljo s pregrinjalom (ob odhodu gosta)
 • očisti okna in luči
 • preveri delovanje TV, telefona, svetil in sušilca za lase
 • pobriše prah na vseh površinah in pobriše notranjost pohištva
 • zamenja umazane prtičke s čistimi
 • doda vse standarde v sobo in jih poravna na določena mesta
 • očisti gladka tla z vlažno krpo
 • zapre naoknice, okna, poravna zavese, ugasne luči in zapre sobo
 • opravi pregled in zapiše vse napake in pomanjkljivosti, ter pozabljene predmete gosta

 • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
 • pozna vrstni red urejanja sobe
 • pozna sistem postiljanja
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje sob
 • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja
 • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila

Kandidat očisti sobo ob odhodu gosta po predpisanem postopku:

  • izvede osebno pripravo za delo
  • pripravi delovni voziček
  • pripravi sesalec in sredstva za čiščenje
  • preveri možnost vstopa v sobo
  • prižge vse luči in odpre okna
  • prižge oziroma ugasne klimatsko napravo
  • pobere vse odpadke in sprazni koše
  • evidentira popito pijačo v mini baru
  • pobere vso umazano steklenino in jo odnese v/na mesto pranja
  • sleče posteljo in pravilno odloži odeje in blazine,
  • očisti pajčevine
  • vzame svežo posteljnino in preobleče posteljo po pravilih, ki so določena v kategorizaciji
  • pokrije posteljo s pregrinjalom
  • posesa tla in očisti preproge
  • očisti okna in luči
  • preveri delovanje TV, telefona, svetil
  • očisti notranjost pohištva, pobriše prah na vseh površinah
  • zamenja umazane prtičke s čistimi
  • doda vse standarde v sobo in jih poravna na določena mesta
  • očisti gladka tla z vlažno krpo
  • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale delovne pripomočke
  • zapre naoknice, okna, poravna zavese, ugasne luči in zapre sobo
  • opravi pregled in zapiše vse napake in pomanjkljivosti, ter pozabljene predmete gosta
  • upošteva pravila ločevanja umazanega perila
  • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o varovanju okolja
  • ločuje odpadke

   

  Pripravi posteljo po pravilih, ki so določena v kategorizaciji:

   • izvede osebno pripravo za delo
   • pripravi delovni voziček
   • sleče posteljo
   • vzame svežo posteljnino
   • obleče posteljo po pravilnem zaporedju
   • posteljo postelje v skladu s hotelskim standardom
   • pokrije posteljo s pregrinjalom
   • pazi na estetski izgled urejene postelje
   Čisti kopalnico
   • pobere vse odpadke v kopalnici in sprazni koše
   • pobere brisače in jih odnese v koš za perilo na vozičku
   • preveri stanje inventarja in inštalacije v kopalnici
   • zamenja steklenino
   • očisti stenske ploščice, ogledalo, police, kad, umivalnik, bide in vse do suhega obriše
   • očisti in dezinficira straniščno desko, kotliček, školjko in straniščno ščetko
   • pomije tla
   • očisti odtočni sifon
   • doda vse zahtevane standarde in sveže brisače
   • poravna kopalniške zavese ali steklena vrata nad kadjo in zapre vrata

   • pozna standard hotela za pripravo hotelske sobe
   • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje kopalnic
   • pozna vrstni red čiščenja kopalnice

   Kandidat očisti kopalnico po predpisanem postopku:

   • izvede osebno pripravo za delo
   • pripravi delovni voziček
   • pobere vse odpadke v kopalnici in sprazni koše
   • pobere brisače in jih odnese v koš za perilo na vozičku
   • v školjko nalije dezinfekcijsko čistilo in ga s ščetko nanese po vsej površini školjke, ščetko pusti v školjki
   • očisti stenske ploščice, ogledalo, police, kad, umivalnik, bide in vse do suhega obriše
   • očisti kabino oziroma zamenja umazano kopalniško zaveso
   • očisti in dezinficira straniščno desko, kotliček, školjko in straniščno ščetko
   • pomije tla
   • očisti odtočni sifon
   • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
   • preveri stanje inventarja in inštalacije v kopalnici
   • doda vse zahtevane standarde in sveže brisače,
   • zamenja steklenino
   • poravna kopalniške zavese ali steklena vrata nad kadjo in zapre vrata
   • upošteva pravila ločevanja umazanega perila
   • upošteva vrstni red čiščenja kopalnice
   • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
   • upošteva pravila o varovanju okolja

   Kandidat očisti WC školjko po predpisanem postopku:

    • izvede osebno pripravo za delo
    • pripravi delovni voziček
    • upošteva vrstni red čiščenja straniščno školjke
    • dezinficira školjko
    • očisti straniščno kotliček
    • očisti in dezinficira straniščno desko
    • očisti  straniščno školjko in ščetko
    • pravilno uporabi čistila, krpe in ostale pripomočke
    • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
    • upošteva pravila o varovanju okolja
    Čisti hodnik
    • prazni in umiva pepelnike
    • briše prah na hodniku
    • sesa hodnik
    • vzdržuje cvetje
    • očisti pripravljalnico, sesalec in odnese smeti v zabojnik
    • uredi in dopolni voziček za naslednji dan

    • pozna standard hotela za pripravo hodnika
    • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje hodnika

    Kandidat očisti hodnik:

     • očisti pajčevino
     • posesa tla, jih pomije (če so gladka)
     • očisti svetila
     • očisti vse robove, police
     • očisti steklene površine
     • pravilno uporabi čistila, krpe in ostala sredstva
     • navede standard hotela za pripravo hodnika

     Kandidat odda poročilo in očisti pripravljalnico:

      • pripravi poročilo za gospodinjo
      • evidentira umazano perilo in ga odpelje na za to odrejeno mesto
      • očisti in uredi pripravljalnico
      • očisti sesalec in ostale čistilne pripomočke (metle, omela, vedra) ter jih pravilno shrani,
      • pozna sistem ločevanja odpadkov ter odpadke odnese v zabojnike
      • uredi in dopolni voziček za naslednji dan: sobne in kopalniške standarde, čistila, sveže krpe
      • pripravi poročilo v nadstropju za naslednji dan

      12. Literatura, strokovno gradivo

      • Bizjak S. (1997). Kakovost v gostinstvu: priročnik za izvajanje kategorizacije, Ljubljana: Fit media Celje.
      • Kraker Starman A., (1994). Higienski minimum. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
      • Markič P. (2001). Poslovno sporazumevanje in vodenje, Bled: Višja šola za gostinstvo in turizem.
      • Zorko D. (1999). Uvod v turizem, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
      • Žerovec M., (203).  Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
      • Žerovec M., Polak T. B., Koklič S., (2011).  Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turistično-gostinski zbornici Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije.

      13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

      • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
      • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
      • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
      • Srečko Koklič, Turistično-gostinski zbornici Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
      • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
      • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

      Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

      • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

      tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word