tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 14.02.2017 , Ur.l. 909-2/2010/2
Nasledniki:
-
- OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ 1620811011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij 6220.007.4.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Oblikovalec / oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij 62200070 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

 Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Cvetličar s strokovnimi moduli: M1 - IKT in osnove poslovnega komuniciranja, M3 - Osnove podjetništva in prodaje, M4 - Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, M5 - Osnove hortikulture in M6 - Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno porabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

Izločilna merila:

-

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 70
dokumentacija 5
ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Cvetličar/cvetličarka (5223.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Delovna miza,
  • anatomsko oblikovan stol,
  • globoko korito z nastavljivo pipo in delovno polico,
  • skladiščni prostor za suho cvetje,
  • cvetličarska orodja, naprave in pripomočki.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura ali krajinska arhitektura, in 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij,
  • najmanj en član srednjo strokovno ali višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij,
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi in vzdržuje rezano cvetje in lončnice za prodajo
 • skladišči, pakira in transportira rezano cvetje in zelenje
 • pripravi rezano cvetje in lončnice za prodajo
 • pripravi osnovni in dopolnilni material za uporabo
 • vzdržuje in ohranjanje kakovost rezanega cvetja in zelenja v skladiščih in cvetličarnah
 • uporablja cvetličarske pripomočke, orodja, stroje in naprave
 • pozna lastnosti in uporabnost enoletnic, dvoletnic, zelnatih in lesnatih trajnic, čebulnic in gomoljnic ter lončnic
 • pozna cvetličarske pripomočke, orodja in naprave
 • pozna metode in načine skladiščenja, pakiranja in transportiranja rezanega cvetja, zelenja in osnovnih ter dopolnilnih materialov
 • pozna načine ohranjanja kakovosti rezanega cvetja in zelenja

Pripravi rezano cvetje, zelenje in lončnice za skladiščenje (po izboru komisije)

 • pripravi skladiščni prostor za rezano cvetje, zelenje in lončnice
 • prevzame rezano cvetje, zelenje in lončnice od dobavitelja z vso potrebno dokumentacijo
 • obnovi rezna mesta cvetju in zelenju
 • namesti rezano cvetje in zelenje v skladiščni prostor
 • oskrbi lončnice in jih namesti v skladiščni prostor
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje cvetlične vezave
 • oblikuje šopek
 • oblikuje aranžma
 • oblikuje venec
 • oblikuje girlando ali pletenico
 • oblikuje nasadek
 • oblikuje osebni dekor
 • uporablja različne načine oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij
 • sledi modnim smernicam
 • pozna sporočilnost cvetlične vezave
 • zna ločiti in izbrati posamezne cvetlične vezave in dekoracije glede na vrsto, uporabnost, tehniko in način izdelave
 • zna izbrati ustrezno namestitev v prostoru

Oblikuje šopek (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo šopka
 • izdela šopek
 • šopek ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oblikuje aranžma (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo aranžmaja
 • izdela aranžma
 • aranžma ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oblikuje venec (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo venca
 • izdela venec
 • venec ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

 Oblikuje girlando ali pletenico (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi cvetje, zelenje in ostali dodatni material za izdelavo girlande
 • izdela girlando
 • girlando ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oblikuje nasadek (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi posodo, drenažo, substrat, rastline in dodatni material za izdelavo nasadka
 • zasadi posodo z rastlinami
 • oskrbi nasadek
 • nasadek ustrezno namesti v prostoru
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Simulira prodajo izdelka (po izboru komisije)

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • opravi razgovor s stranko
 • pripravi izdelek stranki za transport
 • zaračuna izdelek
 • simulira sodobne metode komunikacije in poslovnega bontona
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje dekoracije
 • oblikuje dekoracije za različne priložnosti in dogodke
 • oblikuje in krasi prostor po načrtu
 • sledi modnim smernicam
 • pozna sporočilnost dekoracije
 • zna ločiti posamezne dekoracije glede na čas in namen uporabe

Oblikuje dekoracijo po osebnem izboru stranke

 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • se pripravi za delo
 • pripravi material za oblikovanje dekoracije
 • dekorira izbrani predmet
 • komunicira s stranko
 • izdela kalkulacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oblikuje in krasi prostor po načrtu

 • na podlagi razgovora s stranko izdela idejno skico in kalkulacijo krasitve prostora glede na dogodek
 • pripravi delovni prostor, material, pripomočke in naprave za oblikovanje cvetličnih vezav po namenu
 • se pripravi za delo
 • oblikuje cvetlične vezave glede na namen
 • simulira postavitev cvetličnih vezav
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja varstvo in zaščito lončnic, rezanega cvetja in zelenja
 • prepozna netipične spremembe zunanjega videza rezanega cvetja, lončnic in zelenja
 • ukrepa ob pojavu sprememb na rastlinah
 • pozna osnovne pogoje za rast in razvoj okrasnih rastlin
 • pozna razvoj okrasnih rastlin in njihovo spreminjanje med letnimi časi
 • pozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice, ki jih ima uporaba FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati določeno koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

Izvede varstvo in zaščito lončnic, rezanega cvetja in zelenja (po izboru komisije)

 • prepozna vzroke netipičnega izgleda lončnic, rezanega cvetja in zelenja
 • izbere ustrezen ukrep varstva rastlin
 • izvede ukrep varstva rastlin
 • določi procent kala
 • evidentira porabo FFS in biocidov po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Longman, D. (1991). Nega sobnih rastlin. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline od A – Ž. Kranj: Založba Narava.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Profil Floral (2008). Creative floral design for Christmas, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Profil Floral (2008). Floral Diversity, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Strokovne revije: Florist, Florieren, Profil design.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d.d.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word