tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 85/21.09.2007
Nasledniki:
-
- Polagalec/polagalka talnih oblog 4807801011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Polagalec/polagalka talnih oblog 5820.026.4.1

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Polagalec/polagalka talnih oblog  5820.026.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost
 • 2 leti delovnih izkušenj

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda Polagalec/polagalka talnih oblog so delno zastopana v naslednjih programih: Model skupnega izvajanja programov v gradbeništvu za poklice: - pečar, keramičar/pečarka keramičarka - tesar/tesarka - zidar/zidarka - izvajalec suhomontažne gradnje/ izvajalka suhomontažne gradnje - kamnosek/kamnosekinja - slikopleskar/slikopleskarka - črkoslikar/črkoslikarka Obdelovalec lesa (nižje poklicno izobraževanje), Mizar (srednje poklicno izobraževanje), Lesarski tehnik (poklicno tehniško izobraževanje) Lesarski tehnik (srednje tehniško izobraževanje) 1. Model skupnega izvajanja programov v gradbeništvu za poklice: Vsebine so razdeljene po letnikih kot sledi: 1. letnik, vsi navedeni programi - gradbeništvo - praktični pouk: a. uvajanje v delovno okolje b. merjenje in zarisovanje gradbenih elementov - risanje - tehnologija: a. gradbeni elementi 2. letnik - gradbeništvo, vsi navedeni programi: a. kalkulacije - praktični pouk: tesar/tesarka a. razrez in karakteristike lesa - praktični pouk pečar, keramičar/pečarka, keramičarka: a. zunanji in notranji tlaki, b. obloge stopnic - risanje: pečar, keramičar/pečarka, keramičarka, kamnosek/kamnosekinja, črkoslikar/črkoslikarka, slikopleskar/slikopleskarka - tehnologija: tesar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje: a. tlaki b. izolacije c. kalkulacije d. rušitvena dela in sanacije - tehnologija pečar-keramičar a. oblaganje notranjih tlakov b. oblaganje stopnic 3. letnik - gradbeništvo - praktični pouk: zidar, tesar a. izolacije Obdelovalec lesa: 1. in 2. letnik: tehnologija: spoznavanje drevesnih vrst, vlažnost lesa, delovanje lesa, napake lesa, uporablja ročne električne stroje in naprave, odrezovanje lesa, lepljenje lesa, brušenje lesa, luženje lesa, lakiranje lesa 2. letnik: gospodarjenje: stroški praktični pouk zamaskanje, brušenje luženje in lakiranje Mizar: 1. letnik osnove lesarstva spoznavanje drevesnih vrst, vlažnost lesa, delovanje lesa, napake lesa, poznavanje fizikalnih in mehanskih lastnosti lesa, obdelava lesa uporablja ročne električne stroje in naprave, brušenje lesa 2. letnik stavbno pohištvo površinska obdelava stavbnega pohištva Lesarski tehnik (poklicno tehniško izobraževanje) 1. letnik: tehnologija tehnologija lepljenja, površinska obdelava lesa praktični pouk obnavljanje stavbnega pohištva 2. letnik: organizacija in ekonomika stroški Lesarski tehnik (srednje tehniško izobraževanje) 1. letnik: praktični pouk uporaba ročnih električnih strojčkov in naprav lepljenje lesa 2. letnik: tehnologija tehnologija brušenja tvoriva vlažnost in delovanje lesa, napake lesa, 3. letnik: tehnologija tehnologija lepljenja tehnološki postopki v površinski obdelavi tvoriva lepila, brusna sredstva, materiali za površinsko obdelavo lesa organizacija in ekonomika stroški praktični pouk Površinska obdelava stavbnega pohištva Vgrajevanje stavbnega pohištva

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje del z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • racionalna poraba časa in materiala
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu ter ravnanja z nevarnimi snovmi
 • upoštevanje pravil varovanja objektov stavbne dediščine
 • pravilno ravnanje s stroji, napravami in opremo
 • razumevanje dokumentacije
 • estetski kriteriji

Izločilna Merila

 • nepravilno ravnanje z materialom in s snovmi
 • nepravilna uporaba strojev, naprav in opreme
 • nenatančno opravljeno delo
 • nerazumevanje dokumentacije
 • neupoštevanje pravil iz varstva pri delu
 • neupoštevanje pravil varovanja objektov stavbne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba50
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAEIN DELA (74)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • nova izvedba in obnova
   • prostor oz. delavnica s pripravljenimi simulacijami za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga, ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču
   • parketarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji za pripravo in polaganje talnih oblog
   • material za izvedbo naloge (materiali za pripravo podlag, vezna sredstva, izravnalne mase; različne vrsta klasičnih in sodobnih parketov, laki, lošči, lugi, gume, linoleji, pluta, tekstil …)
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član visokošolska ali višješolska znanja s področja lesarstva ali gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju ali načrtovanju zaključnih gradbenih del
  • en član srednješolska znanja s področja tehnike in 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zaključnih gradbenih del
  • en član znanja srednje poklicne šole s področja lesarstva ali gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zaključnih gradbenih del

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja tla
 • pregleda ustreznost podlage ter jo pripravi za nadaljnje delo
 • pozna sestavo, vrste, lastnosti in uporabo podlag, veznih materialov ter izravnalnih mas
 • obvlada uporabo merilnih inštrumentov za merjenje vlažnosti in ravnosti tal
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti v različnih vrstah podlog za talne obloge
 • pozna trdnost podlage in vpliv neustrezne vlažnosti na različne talne obloge
 • pozna vrste podlag za polaganje različnih talnih oblog
 • pozna primernost podlage za določeno vrsto talne obloge
 • pozna materiale za ravnanje podlage glede na debelino nanosa in čas sušenja
 • pozna materiale za utrjevanje podlage za lesene obloge
 • priprava podlage za polaganje različnih talnih oblog
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • načrtuje in pripravi celotni delovni postopek
  • izbere materiale, orodja, stroje in druge pripomočke
  • ugotovi vrsto podlage (talne osnove)
  • oceni kakovost estriha glede na poroznost, ravnost
  • meri vlago estrihov z različnimi metodami (elektronska, karbidna)
  • čisti nečistoče
  • izravna estrih z izravnalno maso
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in v skladu s predpisi
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
polaga vse vrste talnih oblog
 • izbere ustrezen način pritrjevanja in vezne materiale
 • izbere lepila glede na vrsto poda
 • pripravi talne obloge za polaganje glede na načrt
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • polaga različne vrste, tipe in vzorce parketa po različnih tehnologijah
 • polaga vse druge vrste oblog ter podov po različnih tehnologijah
 • polaga ali montira različne tipe in vrste zaključnih letev in druge zaključke
 • vari materiale z različnimi tehnikami
 • nanaša zaščitne premaze
 • polira pode
 • pozna lesne vrste in njihove teksture
 • pozna zgradbo in lastnosti lesenih talnih oblog (tehnološke, fizikalne, estetske) ter fizikalne, estetske in tehnološke lastnosti materialov za plavajoče pode
 • pozna posebnosti zgradbe lesa, ki vplivajo na estetski videz obloge ter kakovostne razrede lesenih talnih oblog
 • pozna vrste, namen in uporabo plavajočih podov
 • pozna vrste lepil
 • pozna vzorčne pode, njihovo izdelavo in zaključke
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti lesa
 • pozna (ekološki in toplotni) namen, lastnosti in uporabnost PVC-podov, gume, linoleja, plute ter pozna njihovo trdnost, vzdržljivost, obrabo ter življenjsko dobo
 • pozna uporabo antistatičnega in elektroprevodnega poda
 • pozna varilne sisteme za različne pode
 • pozna namen, lastnosti, vzdržljivost, uporabnost ter toplotno izolacijske lastnosti tekstilnih oblog
 • polaganje parketa
  • 1. naloga
  • predlaga izbor parketa glede na načrtovani način oz. smer polaganja ter glede na stanje tal v prostoru, če ni že izdelan načrt polaganja (lamelni ali mozaik parket, lam parket, klasični parket z utorom ali peresom, deščični izgotovljeni parket, panelni parket, vzorčni parket, ladijski pod)
  • izdela delovno skico, predlaga predlaga potrebni material
  • izmeri vlažnost parketa in podlage
  • izbere orodja, stroje in druge pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • pripravi in preveri ustreznost materialov
  • nanaša lepila in druga vezna sredstva na podlago
  • polaga parket v izbrani tehniki
  • preveri kakovost položenega parketa in odpravi morebitne napake
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in v skladu s predpisi
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • položi panelni parket ali laminat
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri podlago
  • polaga izolacije (filc, izolacijska pluta, pena) po načrtu
  • polaga plavajoče pode po načrtu
  • lepi stike oz. stiči brez lepljenja
  • polaga že obdelane zaključne letve
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
  • razloži vlogo izolacij filcev, pen
  • pojasni funkcijo plavajočega poda
 • polaga PVC pode, gumo, linolej, pluto, eletroprevodne pode
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izdela delovno skico, predlaga potrebni material
  • preveri podlago
  • izbere lepila glede na vrsto materiala
  • nanaša lepila z različnimi orodji
  • obrezuje talne obloge na določeno mero
  • polaga talne obloge
  • izdela zaokrožnice
  • vari materiale z različnimi tehnikami
  • pritrdi PVC ali lesene kotne letve
  • nanaša zaščitne premaze
  • polira pode
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • polaga tekstilne obloge
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izdela delovno skico, predlaga potrebni material
  • preveri podlago
  • izmeri prostor
  • obrezuje talne obloge glede na določeno mero
 • 1. naloga:
  • izbere lepila glede na vrsto materiala
  • nanaša lepila z različnimi orodji
  • položi tekstilno talno oblogo
 • 2. naloga:
  • polaga brez lepljenja
  • pritrdi robljene tekstilne obloge ali lesene kotne letve
  • stroje, orodja in materiale uporabi po navodilih in v skladu s predpisi
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
brusi, lakira, lošči in luži lesene pode
 • izbere ustrezen stroj za brušenje parketa
 • izbere sredstva za delo in jih pripravi po navodilih
 • grobo brusi parket
 • kita parket zaradi estetskega videza
 • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
 • brusi parket pred loščenjem ter med posameznimi nanosi laka
 • nanaša posamezne nanose laka
 • lakira zaključne letve in jih montira
 • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
 • nanaša lužila za les na parket
 • pozna vrste brusnih materialov
 • pozna materiale za kitanje
 • obvlada delo s stroji za brušenje parketa in njihove lastnosti
 • pozna napake v parketu, ki vplivajo na estetski videz
 • pozna reakcijski čas vezanja lepila za parkete
 • pozna vrste, sestavo in lastnosti lakov
 • pozna toplia in njihove lastnosti
 • pozna vpliv uporabljenih materialov na zdravje in ekologijo
 • pozna voske in olja za loščenje parketa ter njihove lastnosti
 • pozna vrste in lastnosti lužil, ki jih nanaša na les
 • brusenje parketa
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere ustrezen stroj za brušenje parketa in brusne materiale in materiale za kitanje
  • čisti površino
  • grobo brusi parket glede na reakcijski čas lepila in vrsto talne obloge
  • kita parket zaradi estetskega videza
  • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
  • brusi parket za loščenje
  • preveri kakovost brušenja parketa in odpravi morebitne napake
  • stroje in orodja uporabi po navodilih in v skladu s predpisi
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • lakiranje parketa
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • izbere lak za lakiranje
  • pripravi lak po navodilih proizvajalca
  • brusi parket
  • nanaša osnovni lak
  • brusi površino med posameznimi nanosi laka
  • nanaša drugi nanos laka
  • nanaša tretji nanos laka
  • lakira zaključne letve izven prostora
  • montira zaključne letve
  • stroje, orodja in materiale uporabi po navodilih in v skladu s predpisi
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
  • pojasni izbiro in uporabo osebnih zaščitnih sredstev ter zaščite okolice pri izvedbi dela
  • pojasni ukrepe previdnega ravnanja z okolju škodljivimi snovmi
 • loščenje parketa
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • pripravi voske za uporabo
  • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
  • napiše navodila za vzdrževanje loščenih parketov
 • luženje parketa
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • pripravi lužila za les
  • nanaša lužila za les na parket
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
vzdržuje parket
 • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
 • nanaša olje ali vosek za loščenje
 • termično in mehansko polira
 • pozna načine čiščenja parketa
 • pozna premaze za poliranje parketa
 • pozna tehnike nanašanja in nadaljnje obdelave
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na poškodbe talnih oblog
 • vzdržuje parket
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
  • nanaša olje ali vosek za loščenje
  • termično in mehansko polira
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
obnavlja parket
 • obnovi poškodovani parket
 • na novo preloži staro položeni parket
 • brusi parket
 • površinsko obdela parket
 • obnavlja parket
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • oceni poškodbo parketa
  • oceni način obnove, delno ali v celoti
  • dokumentira način polaganja
  • demontira parket
  • oceni podlago
  • po potrebi določi način sanacije podlage
  • očisti, pregleda in sortira parket
  • nadomesti poškodovane dele parketa z novimi
  • na novo preloži staro položeni parket
  • pojasni postopek obnove in meje svoje kompetentnosti pri obnovi na objektih stavbne dediščine
skladišči različne talne obloge ter druge materiale
 • skladišči lake, lepila in pri tem upošteva pravila varnosti
 • skladišči parket in druge talne obloge
 • pozna načine skladiščenja različnih materialov glede na vlažnost, temperaturo
 • pozna varnostne ukrepe pri skladiščenju vnetljivih in strupenih materialov
 • skladišči
  • preveri stanje embalaže
  • izmeri vlago skladiščenega materiala
  • pojasni varnostne ukrepe pri skladiščenju strupenih in vnetljivih materialov
  • pojasni varnostne ukrepe pri skladiščenju vseh materialov za oblaganje

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Hribšek, OZS
 • Andrej Blažič, OZS
 • Elena Simeonov, SGGEŠ Ljubljana
 • Mateja Kavčič, Restavratorski center
 • Igor Leban, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word