tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 27/23.03.2004
Nasledniki:
-
- Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 7582853011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj 5820.011.3.1

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj  5820.011.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih del

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne izobrazbe Zidar.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • kakovost izdelka (ravnost površin, horizontalnost, vertikalnost, pravokotnost, zahtevani naklon poševnine),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil varovanja okolja

Izločilna Merila

 • opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

NEOPREDELJEN (0000.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje praktičnega pouka za izvedbo del nizkih gradenj, ali ustrezni prostor na gradbišču,
  • zidarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje,
  • material za izvedbo naloge (ogradbeni materiali za nizke gradnje: zemljine, pesek, gramoz, tolčenec, kamen, cement, armatura, beton, opeka, kanalizacijske in vodovodne cevi iz različnih materialov, kanelete, tlakovci …).
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču nizkih gradenj in
  • srednješolska znanja s področja gradbeništva s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 7 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču nizkih gradenj in
  • gradbeni delovodja s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 10 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču nizkih gradenj

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
urejuje obrežja, vodotoke in odvodnjavanje
 • izvaja izkope in nasipe
 • izvaja obloge kanalov in obrežij vodotokov s kamnom
 • izdeluje oz. postavlja pilote in zagatnice
 • izvaja gradbeno pomoč pri vrtanju zemljin
 • preusmerja in črpa vodo
 • izdeluje pregrade na vodotokih
 • izdeluje kamnite in betonske zidce
 • izvaja ureditvena dela na hudournikih
 • izvaja objekte odvodnjavanja površin platojev in vozišč
 • izdeluje zavarovanje obrežij in obal z nasipanjem, oblaganjem in betoniranjem
 • Polaga mulde dimenzije 50 x 50 cm, oz. 50 x 100 cm, na pripravljeno podlago. Določi profile in padce, dolžina mulde je poljubna.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prenese podatke in določi profile in padce na terenu
  • preveri ustreznost materialov
  • pripravi podlago
  • polaga mulde
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izdeluje enostranske oz. dvostranske opaže za podporne zidove. Višina do 2 m, dolžina je poljubna, opaži so lahko klasični ali tipski.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • sestavi enostranski/dvostranski klasični/tipski opaž
  • preveri stabilnost opaža
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izdeluje armaturo za podporne zidove višine do 2 m ter poljubne dolžine
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • sestavi enostranski/dvostranski klasični/tipski opaž
  • preveri stabilnost opaža
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
izdeluje tlake in ureditve ob stavbah
 • ureja brežine in platoje zunanjih ureditev, nasipov in ukopov
 • določa ravnine, višine, globine, padce in naklone površin in gradbenih elementov (kanali …)
 • razprostira zemeljske materiale in utrjuje podlage in planume
 • vgrajuje betonske mešanice, estrihe, tlake in objekte
 • tlakuje z betonskimi, s kamnitimi in keramičnimi ploščami in tlakovci
 • izdeluje prevleke gradbenih elementov s cementnimi maltami
 • postavlja betonske in kamnite robnike
 • postavlja in odstranjuje opaže gradbenim elementom nizkih gradenj
 • postavlja in veže armaturo v gradbene elemente nizkih gradenj
 • postavlja ograje, znake, drogove
 • Polaga betonske plošče na peščeno podlago. Dimenzije plošč so 40 x 40 cm oz. 50 x 50 cm.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • določi in izvede padce in naklone površin
  • pripravi peščeno podlago
  • polaga betonske plošče na pripravljeno podlago
  • preveri in odpravi napake
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Polaga tlakovce in kamnite tlake na ustrezno podlago iz betona.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • določi in izvede padce in naklone površin
  • pripravi in transportira beton
  • pripravi betonsko podlago
  • polaga tlakovce/kamnite tlake na betonsko podlago
  • preveri in odpravi napake
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Polaga robnike v ravni liniji, pa tudi v krog. Robniki so dimenzije 25 x 5 x 100 cm oz. 30 x 65 x 100 cm.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • določi ravno/krožno linijo za polaganje robnikov
  • pripravi podlago
  • polaga robnike
  • preveri in odpravi napake
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Postavlja ograjo poljubne dolžine za varovanje izkopov, višina ograje je 1 m.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • prenese in določi položaj ograje
  • sestavi in postavi ograjo
  • preveri stabilnost ograje
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
izdeluje kanalizacijske objekte
 • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
 • označuje smeri, položaj, višinske kote in naklone
 • pripravlja podlage in podlaga cevi in kanalete
 • izdeluje drenaže
 • izdeluje kanalizacijske jaške in kanalizacijske objekte ter priključke cevi na objekte
 • vgrajuje sifone, okvire, pokrove in rešetke
 • zaščiti in označuje napeljave
 • pozna osnovne principe delovanja kanalizacijskih objektov
 • Polaga stavbno kanalizacijo f5 - f25, do dolžine 15 m, na ustrezno podlago.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
  • označi smeri, položaj, višinske kote in naklone
  • pripravi podlago
  • podlaga cevi
  • preveri in odpravi napake
  • zaščiti in označuje napeljave
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Polaga meteorno kanalizacijo f5 - f25, poljubne dolžine, na ustrezno podlago.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
  • označi smeri, položaj, višinske kote in naklone
  • pripravi podlago
  • podlaga cevi
  • preveri in odpravi napake
  • zaščiti in označi napeljave
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izvaja peskolove, revizijske jaške, dimenzij 40 x 40 cm, 60 x 60 cm oz. 80 x 80 cm.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • uravnava izkope, nasipe, platoje in brežine
  • označi smeri, položaj, višinske kote in naklone
  • pripravi podlago
  • pripravi in sestavi opaž in armaturo
  • preveri stabilnost opaža in armature
  • pripravi, transportira, vgradi in zaščiti beton med vgrajevanjem in po njem
  • zaščiti in označi napeljave
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izdeluje opaž z armaturo za greznico (triprekatno) iz elementov iz plinobetona
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • pripravi in sestavi opaž in armaturo
  • preveri stabilnost opaža in armature
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
izvaja popravila na objektih nizkih gradenj
 • izvaja rušenje gradbenih elementov nizkih gradenj
 • zamenjuje obstoječe kanalizacijske cevi z novimi
 • sanira nosilne konstrukcije
 • izvaja intervencijska dela pri poškodbah in zamašitvah cevi
 • pozna in upošteva predpise in pravila o rušitvenih delih
 • pozna pravilne postopke popravil na grajenih objektih
 • Izvede rušenje gradbenega elementa nizkih gradenj
  • upošteva projekt rušitvenih del
  • izbere ustrezna sredstva za delo
  • uredi delovno mesto
  • izvede načrtovan delovni postopek
  • preverja vplive na okolje
  • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gradbeniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1982

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Štefan Žemva, GZS
 • Andrej Hrastnik, ŠC Celje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word