tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 27/23.03.2004
Nasledniki:
-
- Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj 0824577011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja 5820.009.3.1

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja  5820.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih del

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe Gradbinec in v programu za pridobitev poklicne izobrazbe Zidar.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • kakovost izdelka (ravnost površin, horizontalnost, vertikalnost, pravokotnost, zahtevani naklon poševnine),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

Izločilna Merila

 • opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

NEOPREDELJEN (0000.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje praktičnega pouka zidarstva, ali ustrezni prostor na gradbišču,
  • zidarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje,
  • material za izvedbo naloge (opeka, zidaki, pesek, apno, cement, deske, odrski material …).
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj in
  • srednješolska znanja s področja gradbeništva s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 7 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj in
  • gradbeni delovodja s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 10 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zida
 • prenese dimenzije gradbenega elementa iz načrta v objekt
 • postavi profile, vrvna ogrodja in višinske rise (kote)
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce)
 • zna uporabljati geodetska orodja in enostavne geodetske instrumente (nivelir)
 • označi položaj gradbenih elementov na objektu
 • preveri pravilnost in natančnost oznak in risov
 • zida zidove, stene, stebre, loke, oboke, vence, stopnice, dimnike in ventilacije z zidaki, bloki ter obdelanim in neobdelanim kamnom
 • pozna tehnike in pravila zidanja zidov, sten, stebrov, dimnikov, lokov in obokov
 • izdeluje zidane obloge sten, stebrov ipd. z zidaki in ploščami
 • pozna tehnike in pravila merjenja zidarskih del
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih konstrukcijskih elementov
 • Vgradi stavbno pohištvo (okno, vrata)
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
 • Vgradi kovinsko omarico
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
 • Vgradi okensko polico
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
vgrajuje
 • vgrajuje fasadne elemente s sidranjem
 • namešča in pritrjuje polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • namešča in vgrajuje stavbno pohištvo in druge izdelke za vgradnjo
 • vgrajuje ključavničarske elemente (omarice, kovinske okvirje, ograje, konzole, ležišča, vodila, sidra ...)
 • vgrajuje okenske police
 • opravlja zidarsko pomoč pri obrtniških in inštalacijskih delih (vrtanje, izsekovanje, zalivanje z maltami …)
 • Vgradi stavbno pohištvo (okno, vrata)
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
 • Vgradi kovinsko omarico
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
 • Vgradi okensko polico
  • preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo
  • pripravi delovno mesto
  • uporabi merilne pripomočke
  • estetsko vgradi stavbno pohištvo
izdeluje omete, prevleke in obloge
 • pripravlja podlage za omete in obloge
 • izdeluje stenske in stropne omete z različnimi maltami
 • zidarsko obdeluje površine ometov v različnih dekorativnih tehnikah
 • namešča in pritrjuje letve, pletiva, vogalne in kotne elemente
 • izdeluje dekorativne fasadne elemente
 • pozna materiale za ometavanje in njihove lastnosti
 • izdeluje premaze in prevleke sten, tal in stropov z zaščitnimi in premaznimi materiali
 • Izdela omet opečne stene, velikosti 2,00 X 2,50 m (grobi ali fini omet) z obdelavo špalet (odprtine) širine do 20 cm z ustrezno izbrano malto (groba, apnena, fina)
  • izbere orodje in pripomočke
  • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
  • pripravi material ter preveri ustreznost
  • izdela delovni oder
  • po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)
  • sprotno preverja izdelano površino
  • upošteva pravila gibanja po gradbišču
  • pospravi orodje in delovno mesto očisti
 • Izdela omet stropa velikosti do 5 m2 na betonsko ali podobno podlago (heraklit, trstika, bakula, rabitz mreža …) z ustrezno izbrano malto
  • izbere orodje in pripomočke
  • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
  • pripravi material ter preveri ustreznost
  • izdela delovni oder
  • po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)
  • sprotno preverja izdelano površino
  • upošteva pravila gibanja po gradbišču
  • pospravi orodje in delovno mesto očisti
 • Izdela omet zunanje okenske špalete z okvirno obrobo širine do 15 cm in vzidavo zunanje okenske police
  • izbere orodje in pripomočke
  • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
  • pripravi material ter preveri ustreznost
  • izdela delovni oder
  • po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)
  • sprotno preverja izdelano površino
  • vzida okensko polico
  • upošteva pravila gibanja po gradbišču
  • pospravi orodje in delovno mesto očisti
izdeluje izolacije in zaščite
 • preveri in pripravi ustrezno podlago
 • namešča in pritrjuje toplotne, hidro, požarne, zvočne in druge izolacijske materiale na vertikalne in horizontalne podlage
 • pozna izolacijske materiale, njihove lastnosti, namembnost in uporabnost
 • upošteva navodila proizvajalca in podatke iz načrta pri nameščanju izolacijskih materialov
 • pozna in izdela različne zaščite izolacij
 • Izdela hidroizolacijo na horizontalno (poševno) ravnino z varjenjem izolacijskega traku in izdela zaščito s ploščami ali opeko. Velikost izdelka do 10 m2.
  • izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije
  • uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva
  • pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije
  • izvede izolacijo
  • upošteva ukrepe o varnosti in zdravju pri delu
 • Izdela hidroizolacijo na vertikalno podlago
  • izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije
  • uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva
  • pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije
  • izvede izolacijo
  • upošteva ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu
 • Izdela toplotno izolacijo z nameščanjem med nosilne elemente
  • izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije
  • uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva
  • pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije
  • izvede izolacijo
  • upošteva ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu
izvaja zidarska popravila in gradbeno pomoč pri zaključnih in instalacijskih delih
 • ruši, podira, demontira (razstavlja) in odstranjuje gradbene elemente
 • vrta, dolbe gradbene elemente z ročnim ali mehanskih orodjem
 • pozna varno rušenje stavb
 • odstranjuje poškodovane omete, obloge, zidove in stene
 • izvaja premaze in prevleke s sanacijskimi materiali
 • nanaša sanacijske malte na gradbene elemente
 • pozna in upošteva predpise o rušitvenih delih
 • pozna elaborat o rušitvi
 • pozna 'stare' sisteme gradnje stavb
 • Izvede sanacijo vlažnega zidu
  • konstrukcijo pripravi za sanacijo
  • izbere ustrezni material
  • uredi delovno mesto v skladu z ukrepi varstva in zdravja
  • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • Obnovi fasadni omet
  • konstrukcijo pripravi za sanacijo
  • izbere ustrezni material
  • uredi delovno mesto v skladu z ukrepi za varstvo in zdravje
  • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • Izvede sanacijo hidroizolacije kletnega zidu
  • konstrukcijo pripravi za sanacijo
  • izbere ustrezni material
  • uredi delovno mesto v skladu z ukrepi varstva in zdravja
  • izvede delovni postopek po izdelani tehnologiji
 • Izvede rušenje nosilne stene
  • upošteva projekt rušitvenih del
  • izbere ustrezna sredstva za delo
  • uredi delovno mesto
  • izvede načrtovan delovni postopek
  • preverja vplive na okolje
  • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gradbeniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1982

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Štefan Žemva, GZS
 • Andrej Hrastnik, ŠC Celje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word