tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 04.07.2017 , Ur.l.št. 77/6.8.2003
Nasledniki:
-
- Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 3643066011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 5250.001.3.1

Klasius-P16

Motorna vozila, ladje in letala (0716)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka  5250.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • končana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Avtomehanik.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom, ki traja največ 90 minut

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu
 • ekološko ravnanje
 • komunikativnost

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
dokumentacija10
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (7999.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica z opremo za vzdrževanje pnevmatik in vulkanizacijo
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska ali srednješolska znanja s področja strojništva z delovnimi izkušnjami na področju vulkanizerstva oziroma avtoservisne dejavnosti in
  • avtoservisni mojster z delovnimi izkušnjami na področju vulkanizerstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
postavi diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar
 • ugotovi vzroke poškodb, napak in okvar na pnevmatikah in platiščih z metodično in s sistematično preiskavo
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, napak in okvar
 • pozna tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • obvlada postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na pnevmatikah in platiščih
 • osvoji postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na podvozju oziroma krmilnem sistemu vozila na osnovi poškodb pnevmatik
 • pozna postopke za presojo stopnje obrabe in preostale uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila
 • pozna metode zagotavljanja poškodb, napak in okvar
 • pozna tehnologijo diagnostike
 • Oceni obseg in vrste poškodb na pnevmatikah in platiščih:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga
  • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
  • pripravi potrebno orodje
  • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar na pnevmatikah in platiščih z metodično preiskavo
  • ugotovi vzroke za poškodbe, pomanjkljivosti, napake in okvare
  • pripravi predlog za odpravo poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar
vzdržuje pnevmatike in platišča
 • demontira in montira kolo v predpisanem vrstnem redu
 • premontira pnevmatiko
 • uravnoteži kolo na napravi za uravnoteženje
 • pozna sisteme, sklope, naprave in dele na motornih vozilih
 • pozna naprava za uravnoteženje
 • pozna tehnologijo demontaže in montaže koles
 • pozna postopke izdelave in zgradbo pnevmatik ter vlogo in obremenitev pnevmatik pri vožnji
 • zna kontrolirati tlak ter statični in dinamični krožni tek kolesa na napravi za uravnoteženje
 • pozna postopke optimiranja krožnega teka koles s prestavljanjem in z novim nameščanjem pnevmatike na platišču oziroma luščenjem
 • Montira in demontira pnevmatiko in platišče:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
  • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
  • pripravi potrebno orodje
  • pregleda pnevmatiko in platišče pri menjavi in oceni njeno stanje
  • izbere ustrezno pnevmatiko glede na tehnična navodila in predpise
  • demontira in montira pnevmatiko in platišče
  • uravnoteži kolesa
  • izpolni delovno dokumentacijo
popravi pnevmatike in platišča
 • preizkusi tesnost pnevmatike
 • popravi pnevmatiko z ustrezno metodo
 • popravi zračnico z ustrezno metodo
 • vrezuje profil na tekalni površini na tovornih avtomobilskih plaščih
 • opravi manjša popravila platišč
 • pozna metode in postopke popravil pnevmatik in zračnic
 • pozna tehnologijo popravil pnevmatik, platišč in zračnic
 • obvlada postopek za preizkus tesnosti zračnice oziroma montirane pnevmatike
 • pozna tehnologijo obnove tekalne površine pnevmatik
 • Popravi pnevmatiko:
  • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
  • pripravi potrebno orodje
  • preizkusi tesnenje pnevmatike
  • ojača pnevmatiko s krpo in z brušenjem ali injekcijo
  • izpolni delovno dokumentacijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Max Bohner, 1999 (2. izdaja), Motorno vozilo, TZS Ljubljana,
 • Interno gradivo proizvajalcev gum

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ludvik Špan, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani,
 • Alfonz Vreznik,
 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljublajna,
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto,
 • Franc Malgaj, Malgaj d.o.o., Trbovlje,
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec,
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana,
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana,
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word