tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
- Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 6624151011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 2150.011.5.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka  2150.011.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih materialov za mizarske predmete ter ročnega in strojnega izdelovanja mizarskih izdelkov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic mizar / mizarka.
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
 • 3 leta delovnih izkušenj na obnovi predmetov restavriranja pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • izdelek z ustrezno dokumentacijo in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna Merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (7422.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • mizarska delavnica
  • delo na terenu
  • restavratorsko orodje in pribor
  • osebno orodje in stroji za obdelavo lesa
  • pribor za dokumentacijo: foto-, video-, filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
  • osnovni, pomožni in restavratorski materiali;
  • možnost opravljanja simulacij za: ugotavljanje vzrokov in stopenj poškodovanosti mizarskih elementov; historične načine obdelave in vgrajevanja; ročno in strojno izdelovanje; razstavljanja, obdelave in rekonstrukcije mizarskih izdelkov, površinskih obdelav lesa, zaščite elementov v vseh fazah dela; čiščenje in vzdrževanje; izdelavo kopij
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali restavratorstva (ALU) ali zgodovine umetnosti (FF) ali etnologije (FF) z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
  • visokošolska znanja s področja restavratorstva (ALU) ali visokošolska/višješolska znanja s področja lesarstva (BTF) ali srednješolska znanja s področja lesarstva, z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavriranja lesa/mizarskih izdelkov in
  • visokošolska znanja s področja lesarstva (BTF) ali arhitekture (FA) z izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbah mizarskih izdelkov ali srednješolska znanja s področja lesarstva z 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju izdelave mizarskih izdelkov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti in klimatizira predmete restavriranja po navodilih restavratorja
 • izvede postopke čiščenja, ne da bi poškodoval površino predmeta
 • izvede postopke naravne klimatizacije
 • preprečuje poškodbe zaradi klimatizacije predmeta restavriranja
 • uporabi ustrezna sredstva in postopke za čiščenje glede na načrtovane restavratorske posege
 • odstranjuje površinske premaze mehansko in kemično
 • pozna sredstva in postopke čiščenja
 • pozna postopke naravne klimatizacije
 • Čisti mizarski izdelek:
  • načrtovanje in priprava delovnega procesa
  • ugotavljanje vrste nečistoč in površinskih premazov na površini ter vrste poškodb
  • ugotavljanje vlažnosti lesa in stanja izdelka
  • regulacija klimatskih pogojev prostora (delavnice) t.j. kontrola relativne zračne vlažnosti in temperature glede na načrtovane restavratorske posege
  • pregled konstrukcije in morebitna utrditev konstrukcije oziroma razstavljanje izdelka
  • pravilna in varna uporaba ustreznih kemijskih ali mehanskih postopkov čiščenja, ne da bi poškodoval površino predmeta oz. originalno površinsko obdelavo (odvisno od primera)
  • odstranjevanje oziroma nevtralizacija čistila
  • vzdrževanje pripomočkov in orodij za čiščenje in odstranjevanje
  • dokumentacija vseh faz dela
odstranjuje škodljivce in konservira po navodilih restavratorja
 • odstranjuje škodljivce površinsko in globinsko z ustreznimi sredstvi in tehnikami
 • nanese in injicira fungicidna sredstva
 • nanese preventivna in kurativna zaščitna sredstva proti biotskim škodljivcem
 • pozna sredstva in tehnike odstranjevanja škodljivcev
 • Odstranjuje škodljivce in zaščiti izbrani mizarski izdelek
  • načrtovanje in priprava delovnega procesa
  • ugotavljanje vrste, mesta in obsega poškodb
  • površinsko in globinsko odstranjevanje škodljivcev z ustreznimi sredstvi in tehnikami
  • postopek premazovanja, injiciranja, potapljanja, brizganja ali vakuumskega dezinficiranja
  • nevtralizacija sredstev za odstranjevanje in zaščito
  • vzdrževanje pripomočkov, orodij in naprav za čiščenje in odstranjevanje škodljivcev in zaščito
  • varno shranjevanje sredstev za odstranjevanje škodljivcev in zaščito
  • dokumentacija vseh faz dela
restavrira bivalno in stavbno pohištvo, lesene uporabne in okrasne predmete po navodilih restavratorja
 • razstavi izdelek z ročnim orodjem in pripomočki
 • odstrani poškodovane dele predmeta restavriranja z ročnim in strojnim ročnim orodjem
 • izdela krpe, dele izdelka ali kopije iz lesa, furnirja ali lesnih plošč z ročnim orodjem in z osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji
 • sestavi in lepi razstavljene dele in jih konstrukcijsko utrdi z uporabo izvirnih tehnologij
 • popravi intarzije
 • rezbari manjkajoče dele lesenih dekorativnih plastik
 • luži les
 • površinsko obdela predmete restavriranja z oljnimi premazi, voskanjem in poliranjem
 • pripravi kit in kita
 • retušira
 • izdeluje pozlate
 • pozna tehnologije intarziranja
 • pozna tehnologije vzdolžnega ročnega struženja
 • pozna tehniko reliefnega rezbarjenja po vzorcih
 • pozna tehnologije ročnega brušenja in struganja površin za površinsko zaščito in obdelavo dodanega manjkajočega dela
 • pozna tehnologije luženja lesa dodanega manjkajočega dela
 • pozna specialne ročne tehnologije površinske obdelave lesa
 • pozna metode kitanja, retuširanja in pozlatarskih del
 • Restavrira izbrani mizarski izdelek:
  • načrtovanje in priprava restavratorskega postopka v sodelovanju z restavratorjem: ugotavljanje vrste vgrajenih materialov, konstrukcije, lociranje in ocenjevanje poškodb
  • razstavljanje izdelka ali delov ali odstranjevanje poškodovanih, uničenih ali predhodno nepravilno restavriranih delov
  • mizarska popravila ali izdelava delov izdelka z ročnimi orodji ali stroji
  • sestavljanje, prileganje in montaža lepljenja
  • dokumentacija vseh faz dela
 • Površinsko obdela, premaže, voska, politira del izdelka ali vzorca po izbiri komisije:
  • načrtovanje in priprava postopka
  • priprava obdelovanca za izbrano površinsko obdelavo
  • priprava sredstev za površinsko obdelavo in pripomočkov ali orodja glede na vrsto izbranega postopka komisije (šelak, alkohol, plovec, cule, krpe, olje, vosek, terpentin itd.)
  • demonstracija postopka
  • vzdrževanje pripomočkov, orodij in naprav
  • varno shranjevanje sredstev za površinsko obdelavo
  • dokumentacija vseh faz dela
 • Intarzira, struži, rezbari po izbiri komisije:
  • načrtovanje in priprava postopka
  • proučitev danih načrtov, skic, predlog
  • priprava orodja in materialov za intarziranje, struženje, rezbarjenje, furniranje in brušenje
  • priprava šablon, pripomočkov
  • priprava obdelovancev, zarisovanje na obdelovance
  • intarziranje, struženje, rezbarjenje, furniranje in brušenje z ročnim orodjem, stroji
  • dokumentacija vseh faz dela
nadomešča in popravlja ter montira okovja po navodilih restavratorja
 • čisti okovje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi
 • nariše načrte za vezno, vrtilno, zapiralno in okrasno okovje po vzorcih
 • montira pohištveno okovje
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • Menja in restavrira okovja na mizarskem izdelku:
  • načrtovanje in priprava postopka
  • ugotavljanje poškodb
  • ugotavljanje vrst okovja
  • demontaža okovja
  • demonstracija restavriranja okovja z mehanskimi in kemičnimi sredstvi
  • montaža restavriranega okovja
  • dokumeniranje vseh faz postopka

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Smith, A.: Woodframe furniture restoration, 1995
 • Pracht, K.: Making and repairing furniture,1993
 • Berčič, P.: Restavriranje in površinska obdelava, 1996
 • Udovič, J.: Restavriranje stilnega pohištva, 1994
 • Šubelj D.: Restavriranje in zaščita lesa, 2000
 • Unger, A.: Conservation of wood artifacts, 2001
 • Mihevc, V.: Obnovimo pohištvo: za ljubitelje, 1996
 • Bergmann, H.: Selbst alte Moebel restaurieren, 1992
 • Rotter, M.: Alte Moebel erkannen und restaurieren
 • Walking, G: Antique furniture, 1992
 • Curtis, T.: Antiques and their values, Furniture 1800-1950, 1981
 • Dittrich H.: Oberflaechenbechandlung in der Holzverarbeitung, 1989
 • Schnaus E.: Oberflaechenbehandlung altermoebel, 1992
 • Amati, F.: Restauro ligneo secondo le regole dell'arte, 1995
 • Bonnery J., Neuville C., Mouvier J.P.: Il restauro di vecchi mobili, 1995
 • Schiffini P.: Il restauro di vecchi mobili, 1992
 • Martens A.: Restaurare mobili, 1999
 • Trevisan M., Ragazzo, E.: Guida al restauro dei mobili antichi, 1991
 • Fister P. in sod.: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister P.: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, 1984, Ljubljana
 • Fister P.: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana 1979
 • Deu Ž.: Stavbarstva slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana 2001
 • Črepinšek M.: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije). Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana 1993
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana 1994
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana 1998
 • Les v restavratorstvu: skripta, Mednarodno posvetovanje, Ljubljana, Restavratorski center R Slovenije, 11.6.1998
 • Les v restavratorstvu = Wood in the process of restoration, Ljubljana: Restavratorski center R Slovenije, 2000
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana 1992
 • Ashurst J. & N.: Practical Building Conservation: Volume 5 -Wood, Glass and Resins. Gower Technical Press, Aldershot 1988
 • Jokilehto J.: A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann, Oxford 1999
 • Feilden B. M.: Conservation of Historic Buildings. Architectural Press, Oxford 2001
 • Reclam P. jun.: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 3, Glas, Keramik und Porzellan, Möbel, Intarsie und Rahmen, Lackkunst, Leder. Stuttgart 1986
 • Sivo M. di, Pardi g.: Legno naturale, guida alla selezione. Firenze: Alinea, 2000
 • Büning W.: Bauanatomie, Handwerklich-technische grundlagen des wohnbaues als einführung in die baukunst. Berlin, Deutsche Bauzeitung G.m.b.H., 1928
 • Hebing C.: Die Holz-und Marmormalerei, Anleitung zur praktischen Ausführung. Leipzig, Verlag von Jüstel & Göttel, 1924
 • Barclay, R., Eames, R., Todd, A.: The Care of Wooden Objects. v: Technical Bulletin No. 8, Ottawa: Canadian conservation Institute,1980
 • Drvo u graditeljstvu – tradicija i budučnost = Wood in construction industry –tradition and future, Zagreb : International conference, 2001
 • Unger, A. P. Schniewind, W. Unger: Conservation of Wood Artifacts. a Handbook, Heidelberg: Springer, 2001

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andrej Grošelj, Srednja lesarska šola Škofja Loka,
 • Davorin Pogačnik, Goriški muzej, Konservatorska in restavratorska delavnica, Solkan,
 • Mateja Kavčič, JZVKDS,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word