tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
-
- AV montažer/ka 0382663011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Montažer/Montažerka slike in zvoka 2130.016.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti
Glej poklicni standard Montažer / montažerka slike in zvoka 2130.016.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju montaže slike in zvoka,
 • kandidat predhodno pripravi svoj izdelek: do 10minutni AVzapis v DVD–video formatu z opisom tehnološkega postopka (scenarij, terminski in tehnološki plan, knjiga snemanja, skript itd.).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Izdelek z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • poznavanje priprave delovnega okolja,
 • sposobnost aktivne komunikacije,
 • natančnost in doslednost pri montaži,
 • sposobnost AV-izražanja,
 • poznavanje AV-značilnosti posameznega medija,
 • poznavanje osnov procesov post produkcije,
 • racionalna uporaba časa, materiala in energije,
 • poznavanje standardov, predpisov in pravilnikov s področja filmske in TVprodukcije,
 • poznavanje avtorske zakonodaje,
 • upoštevanje varnosti pri delu.  

Izločilna merila:
 • nenatančnost in nedoslednost pri montaži,
 • nesposobnost AV-izražanja,
 • nepoznavanje ali neupoštevanje standardov, predpisov in pravilnikov s področja filmske in TVprodukcije,
 • nepoznavanje ali neupoštevanje medijske in avtorske zakonodaje.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
izdelek 30
ustni zagovor izdelka 35
teoretično obvladovanje strokovnih znanj 35
 

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska montažerka (3131.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Ustrezen prostor s tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt: DVD-predvajalnik, video projektor, projekcijsko platno in ozvočenje.
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju režije,
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju montaže zvoka in slike,
  • največ en član srednješolsko izobrazbo in 10 let izkušenj s področja montaže slike in zvoka ali opravljen NPK Montažer/montažerka slike in zvoka in 10 let izkušenj s področja montaže zvoka in slike.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
- izvaja postopke montaže filmskih avdiovizualnih del
 • pripravi avdiovizualni material za montažo slike in dialoga v sodelovanju s filmskim laboratorijem in telekinom
 • izvede montažo slike in dialoga
 • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnjo tonsko in laboratorijsko obdelavo
 • ima osnovna znanja iz teorije filma, montaže in likovne govorice
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike in dialoga
 • obvlada tehnične postopke montaže slike in dialoga
 • zna uporabljati video- in avdionaprave
 • pozna delovanje filmskega laboratorija
 • pozna in razume filmsko kontinuiteto
 • pozna pomen estetike zvoka in glasbe
 • pozna pomen estetike slike
Predstavi in utemelji pripravo montaže AV izdelka:
 • analizira in utemelji terminskega plana montaže
 • analizira in utemelji tehnološkega plana montaže
 • utemelji predvideni način izvedbe montaže
 • utemelji način priprave naprav za montažo

Predstavi in utemelji montažo AV izdelka:
 • utemelji tehnološki proces montaže
 • utemelji uporabljeni način montaže

Izkaže teoretično obvladovanje strokovnih znanj:
 • opiše tehnološke postopke post-produkcije
 • izkaže poznavanje osnov zgodovine filma, televizije in multimedije
 • izkaže poznavanje osnov AV montaže
 • izkaže poznavanje medijske in avtorske zakonodaje
- izvaja postopke montaže televizijskih in drugih avdiovizualnih del
 • pripravi avdiovizualni material za montažo slike in zvoka
 • izvede montažo slike in zvoka
 • opremi avdiovizualno delo z vizualnimi učinki
 • opremi avdiovizualno delo z napisi
 • opremi avdiovizualno delo z zvokom
 • opremi avdiovizualno delo z glasbo
 • pripravi avdiovizualno delo za televizijsko predvajanje
 • oblikuje sliko
 • sodeluje z ostalimi segmenti postprodukcije (laboratorij, telekino, zvokovni studio, studio za zahtevne posebne učinke)
 • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnje postprodukcijske postopke obdelave oziroma za predvajanje
 • ima osnovna znanja iz teorije televizije in avdiovizualnih medijev
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike in zvoka
 • obvlada tehnične postopke montaže slike in zvoka
 • zna uporabljati video- in avdionaprave
 • pozna pomen estetike zvoka in glasbe
 • pozna pomen estetike slike
Predstavi in utemelji pripravo montaže AV izdelka:
 • analizira in utemelji terminskega plana montaže
 • analizira in utemelji tehnološkega plana montaže
 • utemelji predvideni način izvedbe montaže
 • utemelji način priprave naprav za montažo

Predstavi in utemelji montažo AV izdelka:
 • utemelji tehnološki proces montaže
 • utemelji uporabljeni način montaže

Izkaže teoretično obvladovanje strokovnih znanj:
 • opiše tehnološke postopke post-produkcije
 • izkaže poznavanje osnov zgodovine filma, televizije in multimedije
 • izkaže poznavanje osnov AV montaže
 • izkaže poznavanje medijske in avtorske zakonodaje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Čučkov, Z.:  Osnove filmske in televizijske montaže, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Arnhajm R. (1962). Film kao umetnost. Beograd: Narodna knjiga Beograd
 • Eridžon, D. (1988). Gramatika filmskog jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
 • Šturm, T.:  Kako dobiti sliko in zvok na diske v nelinearnih montažah, skripta TV Montaža na TV Sloveniji, 2002 - 2004
 • Plaževski,  J: Jezik filma, Beograd, Institut za film, 1971 - 1972
 • Leksikon filmskih in televizijskih pojmov, FDU, Beograd:
 • http://www.ebu.ch/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Anton Šturm, RTV Slovenija
 • Martin Mele
 • Janez Strojan, IS RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, IS RTV Slovenija
 • Janez Bricelj, Viba film, SKU, Ministrstvo za kulturo
 • Igor Rozman, Pro Plus
 • Stane Kostanjevec, AGRFT
 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov, Tina Mrzel, Boštjan Košorok, vsi CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word