tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.04.2012 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
- Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani 6832456011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani 2130.007.5.1

Klasius-P

Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (drugo) (2139)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani  2130.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • predhodno izdelan grafični koncept spletnih strani, posredovan na CD-ju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu srednje strokovne izobrazbe medijski tehnik / medijska tehnica.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • vsebino preverjanja določi komisija za preverjanje in potrjevanje znanja in spretnosti na podlagi predhodnega preverjanja portfolia kandidata, ki nujno zajema tudi izdelek kandidata - grafični koncept spletnih strani na CD-ju.
 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje orodij za grafično obdelavo materialov za spletne strani in/ali orodij za oblikovanje spletnih strani ter obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, grafična izboljšava, vključevanje elementov).
 • Ustni zagovor obsega predstavitev in obrazložitev predloženih spletnih strani in praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, kjer kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • urejenost in sistematičnost spletnih strani
 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri izdelavi spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju
 • uporabo interaktivnih možnosti medija
 • splošno dostopnost spletnih strani
 • uporabo tipografskega oblikovanja spletnih strani
 • tehnično izvedljivost grafičnega koncepta spletnih strani za izdelavo spletnih strani
 • pri ustnem zagovoru je treba dodatno upoštevati:
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata
 • pravilnost, natančnost, kompleksnost, celovitost odgovora, povezovanje z operativnimi deli
 • povezovanje praktičnih in teoretičnimi znanj

Izločilna Merila

 • obvladovanje orodij za grafično obdelavo gradiv za spletne strani
 • obvladovanje orodij za oblikovanje spletnih strani
 • tehnična izvedljivost grafičnega koncepta spletnih strani za izdelavo spletnih strani

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izdelek20
načrtovanje in priprava naloge0
izvedba50
dokumentacija0
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (3471.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, projektorjem, povezava z internetom, programska orodja za oblikovanje spletnih strani
 • Kadrovski pogoji

  Člani skupine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • višješolska ali visokošolska znanja s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva ali visokošolska znanja s področja grafične tehnologije in
  • srednješolska znanja s področja grafičnega oblikovanja ali računalništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji oblikovalec/oblikovalka spletnih strani in 3 leta delovnih izkušenj pri oblikovanju spletnih strani

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagaja oblikovni koncept spletne strani med zahtevami naročnika in pogoji izdelovalca
 • pripravlja predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta ...
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …)
 • določa način navigacije
 • pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna zgradbo in strukturo spletnih strani
 • pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti spletnih strani
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • Predlaga osnove za izdelavo spletnih strani v skladu z zahtevkom:
  • predlaga, utemelji in predstavi koncept vizualnega komuniciranja na danem projektu
  • predstavi in utemelji idejne rešitve (lahko predstavljene kot skice)
  • predlaga in predstavi elemente, ki jih bo vsebovala spletna stran
  • predlaga in utemelji programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani
  • predlaga in utemelji strukturo spletnih strani
  • predlaga in utemelji način navigacije
  • predlaga in utemelji povezave, barve in besedilo
  • predlaga in utemelji načine komunikacije z uporabniki spletne strani
izdelava predloge kot osnovo za tehnično izdelavo spletne strani
 • pripravlja predloge celostnih podob spletne strani
 • ­izdeluje grafične elemente spletnih strani
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (programerjev …)
 • zagotavlja skladnost rešitev spletne strani s pričakovanji naročnika
 • spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po želji naročnika
 • sodeluje pri pripravi navodil za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij za doseganje dodatnih učinkov
 • pozna posebnosti tehniških rešitev (programerskih) za konkreten projekt
 • zna uporabljati različna programska orodja glede na željene učinke
 • Skicira predlog spletnega mesta na podlagi zahtevka:
  • izdela skice v skladu z zahtevkom
  • obrazloži predlagane skice
 • Oblikuje spletne strani na podlagi zahtevka:
  • predstavi pristop in postopek oblikovanja spletnih aplikacij
  • predlaga in predstavi oblikovne rešitve spletnih strani in pri tem upošteva zahteve
  • izdela slike uporabniškega vmesnika, ki vključuje vse možne elemente spletnih strani v skladu z zahtevkom
  • izdela gradnike in posamezne grafične elemente spletnih strani
  • pripravi in predstavi scenarij za osnovne animacije
  • izdela osnovne animacije
  • uskladi zahteve s tehničnimi in programskimi možnostmi
  • opiše možnosti in načine varovanja uporabniških, avtorskih in lastniških pravic
 • Izboljša obstoječe spletne strani:
  • oceni obstoječe strani
  • predlaga in predstavi grafične izboljšave spletnih strani
 • Na osnovi zahtevka pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:
  • načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani
  • načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Jacob Nielsen: Designing Web Usability
 • Gary Olsen: Multimedia Design
 • Rosenfield Morville: Information Architecture

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje,
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec,
 • Dejan Šuc, Arctur d.o.o., Nova Gorica,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word