SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakti
Tehnična vprašanja:
Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje
tel.: 01/586 42 68
e-pošta:

Vpis v register izvajalcev:
Ivan Arnič
Državn izpitni center
tel.: 01/548 46 70
fax.: 01/548 46 01
Podrobnejše informacije
e-pošta: Ivan.Arnic@ric.si
Kažipot: NRP Domov Za izvajalce Kako postanem izvajalec Potrebna dokazila in dokumenti Natisni

Potrebna dokazila in dokumenti

Vpis na podlagi predloga za vpis v register vsebuje ta dokazila:

  • obrazec predlog za vpis v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih materialnih pogojev,
  • obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja, da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
  • izjava vlagatelja o izpolnjevanju lastnih kadrovskih pogojev, katere obvezna priloga je kopija potrdila o usposobljenosti za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • letno oceno potreb po izdanih certifikatih,
  • splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje alineje, če ima teh enot več.

Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.

Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.

Vpis na podlagi javnega razpisa za vpis v register vsebuje ta dokazila:


Potrebni dokumenti so določeni s posameznim javnim razpisom.  http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/javni_razpis/
©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: