SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakti
Tehnična vprašanja:
Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje
tel.: 01/586 42 68
e-pošta:

Vpis v register izvajalcev:
Ivan Arnič
Državn izpitni center
tel.: 01/548 46 70
fax.: 01/548 46 01
Podrobnejše informacije
e-pošta: Ivan.Arnic@ric.si
Kažipot: NRP Domov Za izvajalce Kako postanem izvajalec Natisni

Kako postanem izvajalec?

Natančen postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način vodenja registra ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

1.    Vpis v register na podlagi predloga za vpis
Na podlagi predloga za vpis v register se lahko v register vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi, do roka, ki ga določi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Rok ne sme biti daljši od 30 dni po objavi kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.

Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se vpisuje v register na podlagi predloga za vpis mora zagotavljati lastne materialne in kadrovske pogoje.

2.    Vpis v register na podlagi izbora na javnem razpisu
Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa.

Državni izpitni center objavi javni razpis na svoji spletni strani. http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/javni_razpis/

©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: