SlovenskiSlovenski  |  English English
Za izvajalceZa svetovalceZa komisijeZa kandidate Baze podatkovOddajte pobudo
Kontakti
Tehnična vprašanja:
Tanja Logar
Center RS za poklicno izobraževanje
tel.: 01/586 42 68
e-pošta:

Vpis v register izvajalcev:
Ivan Arnič
Državn izpitni center
tel.: 01/548 46 70
fax.: 01/548 46 01
Podrobnejše informacije
e-pošta: Ivan.Arnic@ric.si
Kažipot: NRP Domov Za izvajalce Natisni

Izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK

V Uradnem listu RS, št. 41/15 z dne 12. 6. 2015 je objavljen nov pravilnik o:
Vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Vpis v register postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah morajo biti vsi izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

Register kot javno knjigo vodi Državni izpitni center.

Natančen postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način vodenja registra ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejša navodila o vpisu v register najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/

©2011-2018 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | O avtorjih Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U, Ljubljana
T: 01 / 58 64 200 | F: 01 / 54 22 045 | E: